• lv

Dagdas novads

56° 5' 50.6886", 27° 40' 48.46332"

UPMALA, Krāslavas rajona piensaimnieku kooperatīva sabiedrība
Dagdas nov., Bērziņu pag.
Likvidēts 12.02.2015
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Telefons
+371 65656221
UTĀNI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Konstantinovas pag., Kromāni
Likvidēts 31.01.2013
lauksaimniecības produktu ražošana u.c.
VAGAĻU MĀJAS, Zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Konstantinovas pagasts, Sivergola
Likvidēts 20.09.2006
VALKIR-DRESS, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 5A
Likvidēts 30.12.2014
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
VANAGI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Vanagi"
Likvidēts 31.07.2015
lauksaimniecības produktu ražošana
VĀVERĪTE, Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Konstantinovas pagasts, "Vāverīte"
Likvidēts 09.10.2001
lauksaimniecības produktu ražošana
autotransporta pakalpojumi
reklāma
u.c. statūtos paredzētā darbība
VECUMNIEKI, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Andrupenes pagasts
Likvidēts 19.11.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
VĒJROZES, Dagdas pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagdas pag., Beitāni
Likvidēts 12.08.2013
VĪRAKSNA, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Andrupenes pagasts
Likvidēts 23.04.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
VĪTOLI, Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andzeļu pag., Andzeļi, "Vītoli"
Likvidēts 12.01.2018
Telefons
+371 65652112
VM contract, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Konstantinovas pag., Sčedrati, "Bergovi"
Likvidēts 07.03.2018
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
ZAMBARI, Zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Andrupenes pagasts, "Zambari"
Likvidēts 09.12.1997
lauksaimniecības produktu ražošana
ZAMŠOVIKI, Krāslavas rajona Šķaunes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Šķaunes pag., Zamšoviki
Likvidēts 19.10.2011
lauksaimniecības preču ražošana, pārstrāde un realizācija*tirdzniecība*atpūtas organizēšana*medību rīkošana*tūrisma pakalpojumi*sporta pasākumu rīkošana
ZANE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Ezernieku pagasts
Likvidēts 19.12.1997
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
ZELTA DRUVA, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Zelta Druva"
Likvidēts 31.07.2014
lauksaimniecības produktu ražošana
ZELTIŅI, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Andrupenes pagasts, "Zeltiņi"
Likvidēts 24.12.1998
lauksaimniecības produktu ražošana
ZEMENE, Zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Asūnes pagasts, "Zemenes"
Likvidēts 02.11.2005
lauksaimniecības produktu ražošana
ZIEDIŅI, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Pļupova
Likvidēts 13.10.2016
lauksaimniecības produktu ražošanagraudaugu ražošanaremonta-celtniecības darbipreču ražošanau.c. statūtos paredzētā darbība
ZIEDULEJAS, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Andrupenes pagasts, "Ziedulejas"
Likvidēts 27.03.2002
lauksaimniecības produktu ražošana
ZILO EZERU ZEME, Biedrība
Dagdas nov., Šķaunes pag., Jaunatnes 4-2
Likvidēts 13.09.2011
sociālā aprūpe;nodrošināt dzīves kvalitātes nepazemināšanos personām, kuras vecuma fai funkcionālo traucējumu dēļ to nevar nodrošināt saviem spēkiem;sociālā rehabilitācija;novērst vai mazināt invaliditātes, darba spējas, atkarības un citu faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas personu dzīvē;sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas nodrošināšana ilgstošās aprūpes sociālajās rehabilitācijas vietās;nodrošināt atbalstu, integrāciju sabiedrībā, sociālās labklājības celšanu, veicināt nodarbinātību cilvēkiem ar invaliditāti, bāreņiem un daudzbērnu ģimenēm;veicināt trūcīgo un sociālo mazaizsargāto personu grupu izglītošanu un profesionālās kvalifikācijas celšanu;uzlabot sabiedrības veselību un sociālo aprūpi.
ZVAIGZNE, Dagdas pagasta zemnieku saimniecība
Krāslavas rajons, Dagdas pagasts, Muižas s.
Likvidēts 02.10.1998
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65652196
ZVIRGZDUKALNI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Ezernieku pag., Altinīki
Likvidēts 27.04.2016
lauksaimniecības produktu ražošana