• lv

Dagdas novads

56° 5' 50.6886", 27° 40' 48.46332"

Asarum, SIA
Dagdas nov., Andrupenes pag., Andrupene, Rēzeknes iela 9
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Ašo kompānija, Jauniešu biedrība
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Skolas iela 12
Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu sociālo grupu bērnu un jauniešu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos vietējā, nacionālajā un starptautiskajā līmenī. Telefons
+371 29246185
ASTAŠOVA, Krāslavas rajona lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag., Astašova
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26477217
ASTORS B, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 5 - 16
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20399073
ASŪNES HES, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 17
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29255834
ASŪNES SVĒTĀ KRUSTA PAGODINĀŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Miera iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Atbalsts, Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aizstāvēt viņu intereses, radīt iespēju ikvienam realizēt savas ieceres un iniciatīvas, veicināt cilvēku savstarpējo sadarbību un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību, veicināt aktivitātes pieaugumu un līdzdarboties demokrātiskos procesos:
* rīkot tikšanās ar Latvijas un pasaules biedrībām (invalīdu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, pensionāru u.c.), organizēt nometnes un citus publiskus pasākumus;
* veicināt cilvēku sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos, īstenot to sociālo aktivizāciju;
* sadarboties un apmeklēt līdzīgas biedrības un nodibinājumus, to organizētos pasākumus Latvijā un citās valstīs;
* aktualizēt cilvēku ar īpašām vajadzībām galvenās problēmas;
* radīt iespējas uzlabot dzīves kvalitāti;
* atbalstīt un veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
* piedalīties projektos, veidot partnerību citu biedrību, nodibinājumu projektos;
* rīkot izstādes, plenērus, seminārus u.c. publiskus pasākumus.
Telefons
+371 65622267
ATPŪTA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65624734
+371 26669113
Atpūtas centrs Ežezers, SIA
Dagdas nov., Andzeļu pag., Krivina, "Krūmiņi"
Audeko, IK
Dagdas nov., Svariņu pag., Rutkeviči, "Jaunzvejnieki"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
AUGSTKALNI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Bērziņu pag., Rusecki, "Augstkalni"
lauksaimniecības produktu ražošana
AURI, Ķepovas pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Ķepovas pag., Meļķeri, "Auri"
Telefons
+371 65651276
AUSEKLIS, Asūnes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Asūnes pag., Karaļova, "Auseklis"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65661317
+371 29155440
AUSTRASLĒKTS
Dagdas nov., Šķaunes pag., Šķaune, "Skola"
Sekmēt veselas, fiziski un garīgi attīstītas personības harmonisku veidošanu.Radīt labvēlīgus apstākļus dažādu paaudžu personības attīstībai, atbalstot to iniciatīvas un veicinot līdzdalību sabiedriski nozīmīgos procesos.Veicināt iedzīvotāju izglītošanu un pieredzes apmaiņu, kultūras pilnveidošanu un mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu.Veidot pozitīvu vidi, radot iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem organizēt lietderīgus un interesantus pasākumus saturīga brīvā laika pavadīšanai.Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, celt pašapziņu un sekmēt pašiniciatīvu.Veicināt apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu. Telefons
+371 26671145
AUTO CLUB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 1
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29600071
AUTO-MADARA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Ezera iela 3
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26463321
Avenes, Bērziņu pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Bērziņu pag., "Avenes"
AV-LINES, SIA
Dagdas nov., Asūnes pag., Asūne, Kalna iela 1 - 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Avots, Piensaimnieku kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Andrupenes pag.
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65659233
+371 65659230
AVOTS, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Svariņu pag.
Baltic Cross Logistics, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Ezernieku pag., Udrija, "Kates"
Kravu dzelzceļa transports (49.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kravu jūras un piekrastes ūdens transports (50.2, versija 2.0) (Avots: GP2015)
BARVIK, SIA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 23 - 7
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28710090
BEBRI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Šķaunes pag., Šķaune, "Bebri"
augkopība, dārzkopība, dārzeņkopībalopkopībalauksaimnieciskie pakalpojumiu.c. statūtos paredzētā darbība Telefons
+371 65658255
Bebru Ezers, SIA
Dagdas nov., Ezernieku pag., Altinīki, "Zvirgzdu kalni"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67422239
BERESNES VISSVĒTĀS JAUNAVAS MARIJAS DZIMŠANAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Dagdas nov., Svariņu pag., Beresņi, "Baznīca"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
BĒRZGALES, Andrupenes pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Bērzgales"
lauksaimniecības produktu ražošana Telefons
+371 65659310
+371 65624395
BĒRZIŅKALNS, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andrupenes pag., "Bērziņkalns"
lauksaimniecības produktu ražošana
BĒRZIŅU MEDNIEKS, Mednieku kolektīvs
Dagdas nov., Bērziņu pag., Porečje, Skolas iela 2
Apvienot medniekus medību organizēšanai un atpūtai;iesaistīt savus biedrus medījamo dzīvnieku aizsardzībā, vairošanā;organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu medību veidu pielietošanu;izkopt un pilnīgot medību tradīcijas, pilnveidot medību ētiku;pārstāvēt mednieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, intereses un iniciatīvu valsts institūcijās, organizācijās un citur;palīdzēt valsts iestādēm apkarot nelikumīgo medniecību. Telefons
+371 26244289
BĒRZKALNS, Andzeļu pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Andzeļu pag., Mamonova, "Bērzkalni"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
Betula, IK
Dagdas nov., Andzeļu pag., Andzeļi, "Asteris" - 3