• lv
Latvija

Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Dagdas novada teritorijā. Telefons
+371 22421729
OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29366163
PAKSE, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29507481
Pasakas, Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 17 - 7
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Patria, Dagdas novadpētniecības biedrība
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 2 - 13
Veikt Dagdas novada, Latgales vēstures notikumu, personību darbības izpēti, popularizēšanu;
sekmēt Dagdas novada, Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sociāli ekonomisko attīstību;
sekmēt sabiedrības integrāciju, saskaņu, toleranci starp sabiedrības grupām un atsevišķiem indivīdiem;
palīdzēt sabiedrības grupām un indivīdiem, kuri ir nelabvēlīgā situācijā un kuriem ir nepieciešams atbalsts;
apzināt Latgales amatniecības vēsturi, tradīcijas un sekmēt šo tradīciju turpināšanu;
rūpēties par vides sakopšanu un vides, dabas saglabāšanu;
tūrisma veicināšana Dagdas novadā.
Telefons
+371 22338923
E-pasts
biedriba_patria@inbox.lv
PLASTA, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28385702
Rehill, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pļavu iela 2
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Rutka, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Jaunatnes iela 24
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
SAKSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 21
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29180459
Sausserdis & A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8B
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653026
SIGITA-P, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Smaragds J, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 24 - 13
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Solution Hub, SIA
Dagdas nov., Dagda, Kalnu šķērsiela 1
STARS, Krāslavas rajona I.Krasnopoļska remontdarbu individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 6
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653733
+371 65653522
TECTOLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 3A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 26738711
TEHNOSAT, IK
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
TIVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 39 - 2
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65653617
+371 29166744
VALBOVET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29266526
+371 64628810
VALKIR, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 10 - 4
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
VALKOR-S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65652253
+371 65681105
V.Bogdanova, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 5 - 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
VELCE, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Asūnes šķērsiela 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
VIK PET LATVIJAS INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Jaunatnes iela 26
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29446302
VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 21 - 3
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29152078
AINA, Špakas individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Rīgas iela 1
Likvidēts 20.03.1996
kinofilmu demonstrēšana Telefons
+371 65653013
ALLY, A.Ločmeļa tirdzniecības-iepirkumu uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Samsonova iela 3
Likvidēts 29.08.1995
tirdzniecība
iepirkšana
ARIVO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 29
Likvidēts 30.10.2017
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
ASG Temper, SIA
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 4-2
Likvidēts 25.03.2015
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: GP)
AS "SEB banka" Dagdas filiāle
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Likvidēts 08.01.2013
AZARTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Krāslavas rajons, Dagda, Lāčplēša iela 19
Reorganised 28.12.1996
kokapstrāde
tirdzniecība
iepirkšana