Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

MKDagda
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 9A
Sekmēt bērniem un ģimenēm draudīgas vides izveidi Dagdas novadā;
Veicināt sieviešu sociālo un ekonomisko aktivitāti;
Veicināt bērnu un jauniešu sociālo un sabiedrisko aktivitāti;
Veicināt Dagdas novada daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunas iespējas;
Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
Apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot pašvaldības finansējumu un dažādu nozaru speciālistus;
Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;
Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
Organizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā;
Veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā;
Popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
Veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
Sabiedrības integrācijas veicināšana balstoties uz toleranci pret vidi un vidē, vides izglītības pasākumu organizēšana, vides izglītības materiālu un metodikas izstrāde un publicēšana;
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
Organizēt izglītojošus sporta, veselības veicinošus, kultūras un izklaides pasākumus bērniem;
Bērnu tiesību aizstāvēšana;
Ziedojumu vākšana, ziedojumu kastīšu izveidošana sabiedriskajās vietās Biedrības mērķu sasniegšanai.
Modes, IK
Dagdas nov., Dagda, Dīķu iela 1A - 2
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MotoAgro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Upes iela 2B
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
NEMA, Dagdas invalīdu brālība
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 8
Sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, aizstāvēt un nodrošināt viņu intereses, radīt iespēju ikvienam realizēt savas iniciatīvas un ieceres, veicināt aktivitātes pieaugumu un līdzdarboties demokrātiskos procesos, veicināt indivīdu savstarpējo sadarbību un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību un saimnieciskās darbības uzsākšanu.
Niks K, IK
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 8
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Nodibinājums Dagdas novada mikrouzņēmēju atbalstam
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Sekmēt saimniecisko darbību un rūpēties par bezdarba samazināšanu Dagdas novada teritorijā.
OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Vispārējā ārstu prakse (86.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
PAKSE, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Pasakas, Konstantinovas pagasta zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 17 - 7
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Patria, Dagdas novadpētniecības biedrība
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 2 - 13
Veikt Dagdas novada, Latgales vēstures notikumu, personību darbības izpēti, popularizēšanu;
sekmēt Dagdas novada, Latgales reģiona kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un sociāli ekonomisko attīstību;
sekmēt sabiedrības integrāciju, saskaņu, toleranci starp sabiedrības grupām un atsevišķiem indivīdiem;
palīdzēt sabiedrības grupām un indivīdiem, kuri ir nelabvēlīgā situācijā un kuriem ir nepieciešams atbalsts;
apzināt Latgales amatniecības vēsturi, tradīcijas un sekmēt šo tradīciju turpināšanu;
rūpēties par vides sakopšanu un vides, dabas saglabāšanu;
tūrisma veicināšana Dagdas novadā.
PLASTA, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Plastmasas būvelementu ražošana (22.23, versija 2.0) (Avots: CSP)
Rehill, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pļavu iela 2
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Rutka, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Jaunatnes iela 24
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
SAKSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 21
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Sausserdis & A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8B
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
SIGITA-P, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Smaragds J, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 24 - 13
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
STARS, Krāslavas rajona I.Krasnopoļska remontdarbu individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 6
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
TAHION, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 1 - 10
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
TECTOLAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 3A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
TEHNOSAT, IK
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 2
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
TIVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 39 - 2
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
VALBOVET, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
VALKIR, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 10 - 4
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
VALKOR-S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
V.Bogdanova, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 5 - 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
VELCE, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Asūnes šķērsiela 1
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
VIK PET LATVIJAS INTERNATIONAL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Jaunatnes iela 26
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
VTV 14, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 21 - 3
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AINA, Špakas individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Rīgas iela 1
Likvidēts 20.03.1996
kinofilmu demonstrēšana