• lv
Latvija

Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

GALŠŪNMUIŽA
Dagdas nov., Dagda, Liepājas iela 68
1. Attīstīt zivsaimniecību, papildināt zivju krājumus Galšūna ezerā, daudzveidojot zivju sugas;
2. Iesaistīt savus biedrus zivju krājumu aizsardzībā;
3. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu makšķerēšanu ar pieļaujamajiem zvejas rīkiem;
4. Izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku;
5. Pārstāvēt makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijās;
6. Palīdzēt valsts iestādēm apkopot datus par nelikumīgo makšķerēšanu;
7. Realizēt zivsaimniecības noteikumu ievērošanu Galšūna ezerā.
Telefons
+371 29491353
HORIZONTS, Dagdas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65653883
+371 25977659
ID Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 18
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29892217
IRIDA V, IK
Dagdas nov., Dagda, Mičurina iela 14
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Izglītības centrs RIVIDA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 1 - 32
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas, sabiedrības integrāciju, interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veikt integrētu bērnu apmācību, koriģējošas atbalsta nodarbības prasmju un zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai, pilnveidot radošo izaugsmi un profesionālo attīstību sabiedrībā. Telefons
+371 28248756
E-pasts
rivida@inbox.lv
JGD, SIA
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 39
Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28214800
Kalateja, IK
Dagdas nov., Dagda, Skolas iela 3
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
KAP D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 44
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29105900
KEDR S, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 5
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: VID)
KRONS-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 33 - 3
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20222712
LAKI Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7B
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653616
+371 27034535
LEJIŅI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 13
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
L-GOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Zaļā iela 1A
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29105900
LIAS, Krāslavas rajona Čerņavskas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 15
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65653649
Līgaiši 28, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Ezermalas iela 28
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29135092
Lija L2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26463321
LIMARKSE, Krāslavas rajona L.Mihejevas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Tirgus iela 31
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65653203
LIMARKSE S, IK
Dagdas nov., Dagda, Tirgus iela 31
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP)
LVSADA VSPC "Dagda" arodorganizācija
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Telefons
+371 29467342
MĀRA N, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 37
Automobiļu detaļu un piederumu pārdošana (50.30, versija 1.0) (Avots: CSP)
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65653179
+371 26525566
+371 65652556
MAX777hp, IK
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
METEORS, Sporta atbalsta klubs
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 6
Sporta kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļas popularizēšana sabiedrībā, veicinot dažādu sporta veidu attīstību Telefons
+371 26525566
Milana, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 5 - 8
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
MINOLTA, Krāslavas rajona P.Murāna individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65652276
MKDagda
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 9A
Sekmēt bērniem un ģimenēm draudīgas vides izveidi Dagdas novadā;
Veicināt sieviešu sociālo un ekonomisko aktivitāti;
Veicināt bērnu un jauniešu sociālo un sabiedrisko aktivitāti;
Veicināt Dagdas novada daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunas iespējas;
Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
Apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot pašvaldības finansējumu un dažādu nozaru speciālistus;
Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;
Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
Organizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā;
Veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā;
Popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
Veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
Sabiedrības integrācijas veicināšana balstoties uz toleranci pret vidi un vidē, vides izglītības pasākumu organizēšana, vides izglītības materiālu un metodikas izstrāde un publicēšana;
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
Organizēt izglītojošus sporta, veselības veicinošus, kultūras un izklaides pasākumus bērniem;
Bērnu tiesību aizstāvēšana;
Ziedojumu vākšana, ziedojumu kastīšu izveidošana sabiedriskajās vietās Biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29366163
Moda, SIA
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 7 - 2
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (46.42, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20565818
Modes, IK
Dagdas nov., Dagda, Dīķu iela 1A - 2
Pārējo virsdrēbju ražošana (14.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
MotoAgro, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Upes iela 2B
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26522819
NEMA, Dagdas invalīdu brālība
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 8
Sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, aizstāvēt un nodrošināt viņu intereses, radīt iespēju ikvienam realizēt savas iniciatīvas un ieceres, veicināt aktivitātes pieaugumu un līdzdarboties demokrātiskos procesos, veicināt indivīdu savstarpējo sadarbību un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību un saimnieciskās darbības uzsākšanu. Telefons
+371 29366163
Niks K, IK
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 8
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)