Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

FORVEST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 44
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Foto un video procesu atbalsta biedrība "Spektrs"
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8
1. Veicināt un attīstīt Dagdas novada iedzīvotāju pašdarbību, prāta spēju attīstību un radošuma izpausmi foto un video procesos;
2. Nodrošināt un veicināt Dagdas novada sabiedrisko procesu un citu novadā nozīmīgu notikumu foto un video materiāla uzņemšanu, attīstību un saglabāšanu nākamām paaudzēm;
3. Dagdas novada iedzīvotāju, sociālo procesu, novada zīmīgo notikumu, dabas ainu, arhitektūras, u.c. vizuālo izveide un saglabāšana, izveidojot speciālo "Vizuālo avotu" bāzi nākamai paaudzei.
4. Bērnu un jauniešu foto un video pulciņa izveide ar nolūku stimulēt to maņas un mentālās spējas.
5. Popularizēt foto un video procesus Dagdas novadā un ārpus novada teritorijas, rīkojot stilizētas izstādes.
6. Nodrošināt Dagdas novada iedzīvotājiem un viesiem poligrāfiskos un tipogrāfiskos pakalpojumus.
7. Popularizēt Dagdas novadu, pielietojot foto un video procesu rezultātā radītas materiālās un nemateriālās lietas, kas tapušas uz cilvēka mentālo, maņu un emociju pamata.
Telefons
+371 29906624
FRAVIA, SIA
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 3A
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GA.AHĀTS, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 5A
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu remonts (95.25, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
GALŠŪNMUIŽA
Dagdas nov., Dagda, Liepājas iela 68
1. Attīstīt zivsaimniecību, papildināt zivju krājumus Galšūna ezerā, daudzveidojot zivju sugas;
2. Iesaistīt savus biedrus zivju krājumu aizsardzībā;
3. Organizēt likumīgu un noteikumiem atbilstošu makšķerēšanu ar pieļaujamajiem zvejas rīkiem;
4. Izkopt un pilnveidot makšķerēšanas tradīcijas un ētiku;
5. Pārstāvēt makšķernieku intereses, aizstāvēt viņu likumīgās prasības, iniciatīvas valsts institūcijās, organizācijās;
6. Palīdzēt valsts iestādēm apkopot datus par nelikumīgo makšķerēšanu;
7. Realizēt zivsaimniecības noteikumu ievērošanu Galšūna ezerā.
HORIZONTS, Dagdas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
ID Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 18
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
IRIDA V, IK
Dagdas nov., Dagda, Mičurina iela 14
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Izglītības centrs RIVIDA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 1 - 32
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas, sabiedrības integrāciju, interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veikt integrētu bērnu apmācību, koriģējošas atbalsta nodarbības prasmju un zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai, pilnveidot radošo izaugsmi un profesionālo attīstību sabiedrībā. Telefons
+371 28248756
E-pasts
rivida@inbox.lv
JGD, SIA
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 39
Pārējo apmešanās vietu darbība (55.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Kalateja, IK
Dagdas nov., Dagda, Skolas iela 3
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KAP D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 44
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
KAVUN-AGRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Zaļā iela 5
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KEDR S, IK
Dagdas nov., Dagda, Lāčplēša iela 5
Būvakmeņu un dekoratīvo akmeņu zāģēšana, apdare un apstrāde (23.70, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
KRONS-R, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 33 - 3
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LAKI Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7B
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LEJIŅI, Zemnieku saimniecība
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 13
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANAS PAKALPOJUMI (I, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu ražošana (10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
L-GOR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Zaļā iela 1A
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
LIAS, Krāslavas rajona Čerņavskas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 15
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Līgaiši 28, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Ezermalas iela 28
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID)
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Lija L2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LIMARKSE, Krāslavas rajona L.Mihejevas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Tirgus iela 31
Avīžu un kancelejas piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Limarkse L, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Tirgus iela 31
LIMARKSE S, IK
Dagdas nov., Dagda, Tirgus iela 31
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
LVSADA VSPC "Dagda" arodorganizācija
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Telefons
+371 29467342
MĀRA N, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Māras iela 37
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MAX777hp, IK
Dagdas nov., Dagda, Pasta iela 37 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
METEORS, Sporta atbalsta klubs
Dagdas nov., Dagda, Asūnes iela 6
Sporta kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļas popularizēšana sabiedrībā, veicinot dažādu sporta veidu attīstību
Milana, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Ludzas iela 5 - 8
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
MINOLTA, Krāslavas rajona P.Murāna individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8
Fotopakalpojumi (74.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65652276