Dagda, Dagdas novads

56° 5' 44.19204", 27° 31' 56.8524"

Dagdas mūzikas un mākslas skola
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 15A
Telefons
+37165653260
E-pasts
muzika.maksla@dagda.lv
Dagdas novada Bāriņtiesa
Dagdas nov., Dagda, Daugavpils iela 8
Telefons
+37165681713
E-pasts
barintiesa@dagda.lv
Dagdas novada bibliotēka
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165653058
E-pasts
dagdasnb@inbox.lv
Dagdas novada būvvalde
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165681442
E-pasts
buvvalde@dagda.lv
Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centrs
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 11A
Telefons
+37165652244
E-pasts
jic@dagda.lv
Dagdas novada kultūras centrs
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Telefons
+37165653265
E-pasts
inese.plesna@dagda.lv
Dagdas novada pašvaldība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681434
E-pasts
dome@dagda.lv
Dagdas novada pašvaldības iestāde "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Telefons
+37165653184
E-pasts
veseliba@dagda.lv
Dagdas novada sociālais dienests
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681723
E-pasts
soc.dienests@dagda.lv
DAGDAS NOVADA SPORTA SKOLA
Dagdas nov., Dagda, Mičurina iela 3A
Telefons
+37165653209
E-pasts
sporta.skola@dagda.lv
Dagdas novada vēlēšanu komisija
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4
Telefons
+37165681434
E-pasts
v.komisija@dagda.lv
Dagdas pirmskolas izglītības iestāde "Saulīte"
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 15A
Telefons
+37165681511
E-pasts
pii.saulite@dagda.lv
Dagdas Tūrisma informācijas centrs
Dagdas nov., Dagda, Skolas iela 6 - 1
Telefons
+37165681420
E-pasts
tic@dagda.lv
Dagdas vidusskola
Dagdas nov., Dagda, Mičurina iela 3A
Telefons
+37165681520
E-pasts
dagdasvsk@inbox.lv
Pilsētsaimniecība
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 4A
Telefons
+37165653626
E-pasts
pilsetsaimnieciba@dagda.lv
Andrupenes pagasta pārvalde
Dagdas nov., Dagda, Skolas iela 3
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165681681
E-pasts
andrupene@dagda.lv
DAGDAS BĒRNU BIBLIOTĒKA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653043
E-pasts
dagdas.bernu.bibl@inbox.lv
DAGDAS NOVADA TAUTAS BIBLIOTĒKA
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653058
E-pasts
dagdasnb@inbox.lv
DAGDAS NOVADA TAUTAS NAMS
Dagdas nov., Dagda, Alejas iela 29
Likvidēts 01.07.2018
Telefons
+37165653265
E-pasts
dagdastn@dagda.lv