Cītaru iela, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads

56° 54' 14.598", 24° 9' 2.3868"

Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 52
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 114
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 98
Biedrības pamatmērķis ir veicināt lakrosa spēles attīstību.
Organizēt sporta nodarbības uz demokrātijas principu pamata, lai panāktu katra dalībnieka līdzdalību kopējo mērķu sasniegšanā.
Apkopot un darīt sabiedrībai pieejamu preses, foto, video un citus ar lakrosu un biedrības darbībām saistītos dokumentālos materiālus, lai popularizētu sabiedrībā lakrosu.
Piedalīties Latvijas Lakrosa federācijas darbībā, rīkot turnīrus un reklamēt lakrosa sporta spēli.
Piedalīties Latvijas Lakrosa federācijas rīkotajā ikgadējā vīriešu lakrosa čempionātā.
Piedalīties Eiropas Lakrosa federācijas un Starptautiskā Lakrosa federācijas apstiprinātos starptautiskos turnīros, lai veicinot Latvijas lakrosa atpazīstamību.
Veicināt sadarbību ar citu valstu lakrosa federācijām un komandām.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 57
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 7
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 157
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 132
Baltijas regbija kausa sacensību organizēšana. Regbija un citu sacensību organizēšana pieaugušajiem un jauniešiem, regbija popularizēšana un attīstīšana, veselīga dzīvesveida propoganda, sporta un kultūras pasākumu organizēšana, spotra atpūtas bāzu veidošana, konsultāciju sniegšana sporta jomā, sporta preču, inventāra un atribūtikas izgatavošana un izplatīšana, izstāžu organizēšana, producentu darbība sporta un kultūras jomā, kā arī cita veida darbība, kam nav peļņas gūšanas mērķa un rakstura.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 132
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 172
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@dimdi.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, "Valdlauči 8"
Koka izstrādājumu popularizēšana un apmācība iedzīvotājiem:
Radošo darbnīcu izveidošana, kas saistīta ar koka apstrādi;
Izveidot un izmantot biedrības telpas iedzīvotāju dažādām vajadzībām, lai varētu piedāvāt iedzīvotājiem un tūristiem dažādus pakalpojumus, kas saistīti ar dažādu koka izstrādājumu popularizēšanu;
"zaļā" dzīvesveida popularizēšana, dabas objektu ilgtspējīga attīstība, labiekārtošana, vides resursu saglabāšana, ekotūrisma attīstīšana;
Piedalīšanās dažādos pasākumos;
dažādu pasākumu organizēšana;
Izglītības, kultūras un tūrisma pasākumu popularizēšana;
Sadarbības stimulēšana starp citām organizācijām gan Latvijā, gan ārvalstīs;
organizācijas biedru ideju un darba rezultātu aizsargāšana, realizēšana un popularizēšana, kas saistīta ar aktīva dzīves veida popularizēšanu un veicināšanu;
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
Citu sabiedrisko aktivitāšu veicināšana un popularizēšana.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 23
ekoloģiski bīstamu objektu atklāšana, iespēju meklēšana to novēršanai
tirdzniecības starpniecība
profesionālā līmeņa paaugstināšana
kopuzņēmumu veidošana
*komisijas tirdzniecība
*sadzīves pakalpojumi
*preču ražošana
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 1
Ražošanas iekārtu un ierīču uzstādīšana (33.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 99
Cita veida papīra un kartona izstrādājumu ražošana (17.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 58
Popularizēt autosportu Latvijā un ārpus Latvijas;
veicināt Latvijas autosportistu piedalīšanos visa veida sacensībās;
organizēt autosportistu apmācību;
organizēt autosporta sacensības un ņemt dalību tajās;
veicināt materiāli tehniskās bāzes veidošanu un nostiprināšanu;
paplašināt iespēju Latvijas iedzīvotājiem nodarboties ar autosportu;
organizēt seminārus, konferences un citus izglītojošus pasākumus saistībā ar autosportu;
nodrošināt dabas vides saglabāšanu, uzturēšanu un atjaunošanu saistībā ar autosportu;
pārstāvēt biedru un autosportistu intereses sabiedrībā;
veicināt sabiedrības labvēlīgu attieksmi pret autosportu;
popularizēt veselīgu un sportisku dzīvesveidu.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 173
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 183
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 177
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 47
Veicināt hokeja sporta veida attīstību Latvijā;
veicināt verselīgu un sportisku dzīvesveidu;
palīdzēt sasniegt sportiskos mērķus.
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 15
Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā (86.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 18
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 125
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 134
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 134
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26513888
E-pasts
sigitavet@inbox.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 21
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 134
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67670043
E-pasts
siviguns@siviguns.lv
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 77
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 4
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 134
veterinārārstu zināšanu pilnveidošana, apmācība;
savvaļas dzīvnieku patversmes izveidošana;
sabiedrības izglītošana
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 107
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Ķekavas pag., Valdlauči, Cītaru iela 2 - 107
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution