Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010

56° 57' 10.66077396", 24° 6' 6.77139048"

Rīga, Citadeles iela 2-501
apvienot izglītības komersantus vai komersantus, kas saistīti ar izglītību, valodu mācību vai interešu kursiem, kvalifikācijas celšanas centrus, darbā iekātošanas uzņēmumus, jaunatnes tūrisma, au pair un kultūras apmaiņas braucienu organizētājus, citus interesentus, tai skaitā fiziskas personas, lai attīstītu kopīgus darbības virzienus un palīdzēt Asociācijas biedriem veidot sadarbību ar savas valsts institūcijām un ārvalstu partneriem, izvirzītu un īstenotu kopīgus mērķus un sargātu to kopējās intereses, kā arī izmantot biedru un pieaicināto speciālistu zināšanas, pieredzi un informāciju, lai nodrošinātu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, rūpējoties par patērētāju tiesību aizsardzību, arī par komercdarbības vides uzlabošanu, pilnveidošanu, nostiprināšanu un attīstību Baltijas valstīs šajās jomās;
asociācijas biedru un to darbinieku kvalifikācijas un izglītības līmeņa paaugstināšana, noteikto sniedzamo pakalpojumu kvalitātes celšanai augstākminētās nozarēs un šo nozaru attīstība;
piedalīties augstākminēto nozaru regulējošās likumdošanas bāzes izstrādāšanā, attīstot šīs nozares un aizsargājot šīs nozares pakalpojumu saņēmējus
Rīga, Citadeles iela 2
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Citadeles iela 2
Latvijas valsts darba devēju un darba ņēmēju apvienošana, lai sekmētu Latvijas valsts darba tirgus attīstību; darba devēju un darba ņēmēju izglītības līmeņa paaugstināšanu un to attīstības iespējas, kā arī darba ņēmēju un darba devēju tiesību aizsardzība; darba ņēmēju karjeras iespējas paplašināšana, kā arī darba ņēmēju apmācība; konsultāciju sniegšana un motivēšana darba jautājumos, kvalifikācijas celšanas jautājumos, kā arī izmantot biedru, biedru kandidātu un pieaicināto speciālistu zināšanas, pieredzi un informāciju, lai nodrošinātu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti, rūpējoties par darba devēju un darba ņēmēju tiesību aizsardzību; darba tirgus vides uzlabošana, pilnveidošana, nostiprināšana un attīstība Latvijas valstī.
Rīga, Citadeles iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67320040
E-pasts
CDS@cdsolutions.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Citu mājsaimniecības preču vairumtirdzniecība (46.49, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27770352
Rīga, Citadeles iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67790433
E-pasts
info@hansatelecom.com
Rīga, Citadeles iela 2-516
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Citadeles iela 2
Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšana (59.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67216967
+371 67296345
E-pasts
JPS@JPS.LV
Rīga, Citadeles iela 2-623
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67321490
+371 67812501
E-pasts
siajusma@inbox.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Veicināt eksistenciālās terapijas attīstību Latvijā;
Apvienot eksistenciālos psihoterapeitus vienotā profesionālā organizācijā, veicinot biedru profesionālās kompetences celšanu un profesionālās pieredzes apmaiņu;
Aizstāvēt biedru profesionālās intereses un tiesības;
Uzturēt profesionālos standartus eksistenciālajā terapijā Latvijā, saskaņā ar Latvijas Psihoterapeitu biedrības (LPB) un Eiropas Psihoterapijas Asociācijas (EPA) standartiem, lai nodrošinātu profesionālu un drošu psihoterapijas pakalpojumu sniegšanu;
Veicināt biedru augstu ētikas standartu ievērošanu psihoterapijā, kas atbilst LPB un EPA ētikas kodeksa un vadlīniju prasībām;
Sadarboties ar citām Latvijas un ārvalstu psihoterapijas organizācijām;
Veicināt eksistenciālās terapijas virziena atpazīstamību un popularizēšanu Latvijā;
Uzturēt saikni un kopības sajūtu starp eksistenciāliem psihoterapeitiem Latvijā.
Rīga, Citadeles iela 2
Cīnīties par valstu ar dažādiem politiskajām sistēmām miermīlīgu līdzāspastāvēšanu;
Veicināt cīnu pret starptautisko terorismu;
Cīnīties par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas ierobežošanu un esošo krājumu iznīcināšanu;
Cīnīties par parasto ieroču krājumu samazināšanu;
Cīnīties par masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanu Latvijas Republikas teritorijā;
Veicināt starpvalstu kontaktus kultūras un ekoloģijas jomā;
Cīnīties par cilvēka pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu un jebkuras diskriminācijas formas nepieļaušanu;
Veicināt un atbalstīt mazo tautu cīņu par neatkarību, sava valstiskuma izveidi un pašnoteikšanu;
Cīnīties par reģionālo konfliktu miermīlīgu risināšanu.
Rīga, Citadeles iela 2
Nonākšana pie varas valstī, lai darbotos viņu interešu labā.
Telefons
+371 67555535
E-pasts
latvsocialist@inbox.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Apvienot un organizēt personas, kas izmanto metāldetektorus, georadarus vai citas tehniskas ierīces priekšmetu meklēšanā, un veicināt Latvijā vēl neesoša sporta veida attīstību: organizētāju apslēptu priekšmetu meklēšanu zem zemes un zem ūdens, izmantojot tehniskas ierīces un īpaši izstrādātas kartes;
popularizēt meklētāju sportu, veicināt un koordinēt tā attīstību, sekmēt reģionālu meklētāju sporta biedrību veidošanos, piesaistot interesentus, lai iesaistītu tos Biedrības rīkotās un koordinētās sporta nodarbībās;
veicināt meklētāju sporta kā oficiāla sporta veida atzīšanu Latvijas Republikā;
popularizēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
organizēt un vadīt treniņa nodarbības un sporta sacensības, izstrādāt sacensību kalendārus;
izstrādāt, apstiprināt un izdot meklētāju sporta sacensību noteikumus un citus ar priekšmetu meklēšanu saistītus materiālus, sniegt Biedrības biedriem informatīvu, konsultatīvu un praktisku palīdzību;
sadarboties ar valstiskām un nevalstiskām struktūrām, tādējādi veicinot meklētāju koordinētu un normatīvajiem aktiem atbilstošu darbošanos;
veicināt un pārraudzīt Biedrības biedru starptautiskos sakarus, organizēt Biedrības biedru izglītojošus seminārus un apmācību, nodrošināt pārstāvju piedalīšanos sacensībās ārpus Latvijas Republikas.
Rīga, Citadeles iela 2-517
melno metāllūžņu iepirkšana un pārdošana
zinātniski tehniskās produkcijas izstrāde
informatīvie pakalpojumi
reklāma
tirdzniecība
mārketings
brokeru pakalpojumi
autoserviss
preču ražošana un realizācija
medicīnas pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Citadeles iela 2
Atbalstīt izglītību ieguvušo jauno režisoru diplomdarbu, pirmo vai otro filmu ražošanu;Organizēt jauno kinematogrāfistu pieredzes veicinošus kursus un pasākumus;Veicināt latviešu kino kā kultūras sastāvdaļas attīstību;Veicināt jaunā latviešu kino kā kultūras sastāvdaļas attīstību un atpazīstamību.
Rīga, Citadeles iela 2
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26497865
E-pasts
pbs@customs.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Citadeles iela 2
Datoriekārtu darbības pārvaldīšana (62.03, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2-516
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (61.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (62.0, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Citi telekomunikāciju pakalpojumi (61.9, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Pavadoņu telekomunikācijas pakalpojumi (61.30, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67651010
E-pasts
info@rigatta.com
Rīga, Citadeles iela 2
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 67320151
E-pasts
office@sidc.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67322332
E-pasts
office@sidc.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Veicināt Latvijas sabiedrības demokratizāciju, penitenciārās politikas un likumdošanas attīstību un humanizāciju, cilvēktiesību aizsardzību, recidīvās noziedzības samazināšanos, sociālo palīdzību bijušajiem notiesātajiem un noziedzības upuriem;
Sniegt sociālās rehabilitācijas palīdzību bijušajiem notiesātajiem, noziedzības upuriem un citām riska grupām.
Rīga, Citadeles iela 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26315509
E-pasts
info@tradintek.lv
Rīga, Citadeles iela 2
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Ziepju, mazgāšanas, tīrīšanas un spodrināšanas līdzekļu ražošana (20.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Citadeles iela 2
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution