• lv

Ciblas pagasts, Ciblas novads

56° 36' 36.84384", 27° 52' 10.77528"

ĀBOLKALNI, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Voloji, "Ābolkalni"
piena, gaļas ražošanameža izstrāde
ADAB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65753412
+371 26454560
Aelita, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Meža Kocki
ANISAN, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova, "Atspulgas"-24
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēta jaunu preču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.78, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANKO LAUKI, IK
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Dārziņi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Apinīši, Ludzas rajona Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Mjaiši, "Apinīši"
lopkopība
Arbalets, Mednieku - makšķernieku klubs
Ciblas nov., Ciblas pag., Zeltiņi, "Ežmaļi"
Nodrošināt biedriem korektu un likumīgu medību un makšķerēšanas organizāciju šim nolūkam paredzētajās teritorijās. Telefons
+371 29255430
ATMODA, Ludzas rajons Ciblas pagasts zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Ūdeņi, "Atmoda"
lopkopība,zemkopībatirdzniecība ar pārtikas un rūpniecības precēmsabiedriskā ēdināšana
BIRZES, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Barisi, "Birzes"
zemkopība
lopkopība
BLKC, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Tridņa, "Pērles"
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27498498
BUKSERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sprīdīši"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26184862
Ciblas Dzirkstelīte
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
Apvienot novada iedzīvotājus izglītībai, informācijai, dabas ekonomiskās, kultūrvides un sociālās vides apstākļu uzlabošanai un pasākumu organizēšanai, popularizējot ģimeniskumu un veselīgu dzīvesveidu. Telefons
+371 26540215
Ciblas minigolfa atbalsta biedrība
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sīmaņi"
organizēt atbalsta pasākumus, vienreizējas akcijas minigolfa laukuma izveidei un uzturēšanai Ciblas novadā;
popularizēt minigolfa spēli;
veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
piesaistīt finanšu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29168342
Čiekuri, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Stocinova, "Čiekuri"
Cīrulīši, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Greči, "Tiltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28385224
DAEG, SIA
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Maldi"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26512116
+371 29838193
E-pasts
energoefektivitate@gmail.com
DZIRKSTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Bērzu iela 9
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64623425
Eco beef, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Morozovka, "Mazsili"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29193227
Eco oga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Morozovka, "Mazsili"
ĒDELVEISS, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Kozlovski
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 65729805
EVERESMUIŽA, Lauksaimniecības tehnikas apkopes kooperatīvā sabiedrība
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
maksas pakalpojumi
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 65753145
EVERSMUIŽAS SVĒTĀ ANDREJA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Draudze"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
FELICIANOVAS RŪPNĪCA "POLIMĒRS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova, "Vērmeles"
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana (22.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29135363
+371 29745128
GRAUDS-S, IK
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Bērzu iela 9
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ilžaslīči, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Greči, "Tiltiņi"
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29227739
ILŽEŅA
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Dārzu iela 2
Nodrošināt tautas mākslas un nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspēju, ietverot tā:
iedzīvināšanu, praktizēšanu un tālāknodošanu, popularizēšanu, pētniecību, vērtību nostiprināšanu, attīstību, aizsardzību.
Telefons
+371 29433868
KALNGALS, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Kaļvīši, "Kalngals"
graudkopība
Kalves, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Zeltiņi, "Bruņenieki"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve (05, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26139712
Kaspari, Ciblas pagasta zemnieka saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Vacumnieki, "Kaspari"
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: GP2013, ZO.LV)
KOŠUMS
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sīmaņi"
veicināt Ciblas novada teritorijas sakopšanu, uzturēšanu, labiekārtošanu,
vides aizsardzība;
degradēto teritoriju, objektu sakopšana, labiekārtošana, to pārveidošana sporta un atpūtas aktivitātēm;
nodrošināt teritorijas uzkopšanai un uzturēšanai nepieciešamā aprīkojuma pieejamību Ciblas novada iedzīvotājiem;
veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
projektu realizācijā iesaistīt ilgstošos bezdarbniekus;
sabiedriskā labuma darbība.
Telefons
+371 29168342