• lv

Ciblas novads

56° 36' 36.84384", 27° 52' 10.77528"

LAIMES RATS, Zujeva individuālais tirdzniecības uzņēmums
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65753230
LAKSTENIEKI, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Zvirgzdene, Franča Kempa iela 5A
laukkopība,graudkopība
Lanas 777, IK
Ciblas nov., Ciblas pag., Mjaiši, "Ķirši"
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
LAPEGLES 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Zvirgzdene, "Lapegles 2"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29745128
+371 29240058
E-pasts
lapegles-2@inbox.lv
LEDUSPUĶE, V.Averčenko individuālais uzņēmums Ludzas rajona komercfirma
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova
Mazumtirdzniecība kioskos un tirgos (52.62, versija 1.0) (Avots: CSP)
LEINIKI, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Līdumnieku pag., "Leiniki"
lauksaimniecības produktu ražošana
LEJAS MEŽCIEMS, Blontu pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Blontu pag., Teļakolni, "Lejas mežciems"
graudkopība
LICES, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Snotiuļi
lopkopība, graudkopība
LĪCĪŠI, Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Mjakinki, "Līcīši"
lopkopība
LIEPAS, Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Nūraugi
LK-Sound
Ciblas nov., Ciblas pag., Kondrati, "Ozoliņi"
Veicināt talantu, īpašu dotību un prasmju attīstību.
Nodrošināt radošu, izglītojošu un muzikāli, māksliniecisku aktivitāšu iespējas bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.
Atbalstīt jaunu zināšanu un pieredzes gūšanas iniciatīvas, kas veicinātu turpmākās profesionālās un personīgās izaugsmes iespējas.
Veicināt jauniešu iniciatīvas un līdzdalību sabiedrības norisēs.
Ar dažādu radošu, izglītojošu un muzikāli, māksliniecisku aktivitāšu un pasākumu palīdzību veicināt bērnu, jauniešu un pieaugušo interešu loka paplašināšanos.
Radošu, izglītojošu un muzikāli, māksliniecisku pasākumu un nodarbību organizēšana.
Radošu ideju un projektu realizēšana.
Veicināt labklājības izaugsmi, stiprināt demokrātiskās vērtības un cilvēktiesību ievērošanu Latvijā.
Nodrošināt vienādas iespējas un iesaistīt jauniešus vietējās attīstības stratēģijas īstenošanā.
Veicināt nodarbinātību un ienākumu iespēju palielināšanos.
Aktivizēt vietējo kultūras dzīvi.
Iekārtu, tehnikas, aprīkojuma, informācijas tehnoloģiju un programmu nodrošinājuma iegāde un uzstādīšana un infrastruktūras izveide sabiedrisko aktivitāšu (tajā skaitā apmācību un interešu klubu, kultūras, vides aizsardzības, sporta un cita brīvā laika pavadīšanas aktivitāšu) dažādošanai vietējiem iedzīvotājiem.
Telefons
+371 28303089
Ludzas rajona Pušmucovas pagasta Dubrovska zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža
LUKSS, Litinska individuālais tirdzniecības uzņēmums
Ciblas nov., Līdumnieku pag., Līdumnieki
tirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
MADARA
Ciblas nov., Blontu pag.
Apvienot pagasta iedzīvotājus izglītībai, informācijai, dabas, ekonomiskās, kultūrvides un sociālās vides apstākļu uzlabošanai un pasākumu organizēšanai, popularizējot ģimeniskumu un veselīgu dzīvesveidu. Telefons
+371 29230090
MĀLAINE, Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Vierņi
graudkopība
MĀLKALNI, Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sļapnie
lopkopība
graudkopība
Māris Plenkovs, IK
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Dravnieki"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
MARKOS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Zeltiņi, "Ežmaļi"
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: VID)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29255430
Mārupe, Blontu pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Blontu pag., Blonti, "Mārupe"
lopkopība
MC Grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova, "Tautas nams"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26474664
Mednieku klubs Cibla
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
Nodrošināt saviem biedriem korektu un likumīgu medību organizāciju šim nolūkam izmantojamā teritorijā. Telefons
+371 29255430
MEDULĀJI, Ludzas rajona Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Greči, "Medulāji"
lopkopība,graudkopība
Meijas, Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Seļekova, "Arāji"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.5, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29233484
MELIORS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65723997
+371 26673089
MEŽA MALA, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Rudzeiši
lauksaimniecība
Mezgls
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Veicināt lauku kultūrvides sakopšanu un attīstību;
aktivizēt sabiedrību, pieaugušo un bērnu izglītošanu;
organizēt brīvā laika un iedzīvotāju kultūras attīstību;
sekmēt pieredzes apmaiņas un procesus dažādu vecumu interesēm;
veikt tradīciju izpēti un publicēšanu.
Telefons
+371 26514868
MEŽKALNI, Ludzas rajona Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Degteri
graudkopība,lopkopība
MEŽMALAS, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Blontu pag., Dubrovka, "Mežmalas"
augkopība
lopkopība
Mežs & Co, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Bērzu iela 9
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28342901
MEŽVIDI II, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Voiti, "Mežvidi II"
šķirnes lopkopība