• lv

Ciblas novads

56° 36' 36.84384", 27° 52' 10.77528"

BUKSERS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sprīdīši"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26184862
Ceļmalas, Cirmas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža, "Blāzma"-1
sakņkopība
Ciblas Dzirkstelīte
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
Apvienot novada iedzīvotājus izglītībai, informācijai, dabas ekonomiskās, kultūrvides un sociālās vides apstākļu uzlabošanai un pasākumu organizēšanai, popularizējot ģimeniskumu un veselīgu dzīvesveidu. Telefons
+371 26540215
Ciblas minigolfa atbalsta biedrība
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Sīmaņi"
organizēt atbalsta pasākumus, vienreizējas akcijas minigolfa laukuma izveidei un uzturēšanai Ciblas novadā;
popularizēt minigolfa spēli;
veicināt jaunatnes iesaisti brīvprātīgā darbā;
piesaistīt finanšu līdzekļus biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29168342
Čiekuri, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Stocinova, "Čiekuri"
ČĪGAS, Ludzas rajona Pušmucovas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sļapnie, "Čīgas"
Cīrulīši, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Greči, "Tiltiņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28385224
CĪRULĪŠI, Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., "Cīrulīši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 65764312
+371 28632059
CREDO, Biedrība
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Sipki, "Griezītes"
veicināt ekonomikas dažādošanu laukos, saglabājot tradicionālo dzīves veidu, dabas un vēstures mantojumu, senās kultūras tradīcijas, nodrošinot ilglaicīgas attīstības iespējas, atbalstot pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības uzsākšanu;
piesaistīt jaunus biedrus, stiprināt biedrības kapacitāti, lai biedrība spētu efektīvi darboties sabiedrības mūžizglītības, dzīves kvalitātes un dzīves vides kvalitātes uzlabošanā, sociālās atstumtības mazināšanā, pilsoniskās sabiedrības integrācijas procesā;
veicināt jauniešu interešu apzināšanu, aizstāvību, realizēšanu, paaugstināt jauniešu darba kapacitāti un sekmēt lietderīgu un produktīvu brīvā laika pavadīšanu;
veicināt sabiedrības veselību, popularizējot vietējo dārzeņu, augļu, garšaugu un ārstniecisko tēju labvēlīgo ietekmi uz cilvēka organismu, kā arī sporta aktivitāšu un pirts procedūru pozitīvu ietekmi uz to;
rūpēties par cilvēkvides aizsardzību, samazinot piesārņojumu un veicinot atjaunojamos energoresursus, kā arī saglabājot bioloģisko daudzveidību;
sadarboties ar citām Latvijas valstiskajām un nevalstiskajām organizācijām, kā arī ar citu valstu un starptautiskajām organizācijām, veidot sadarbības projektus kopīgu mērķu īstenošanai, kas sekmētu demokrātisku valstu attīstību un sabiedrības nevienlīdzības mazināšanu.
Telefons
+371 26415945
DAEG, SIA
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Maldi"
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26512116
+371 29838193
E-pasts
energoefektivitate@gmail.com
DANČU MĀJAS, Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Pikstuļi, "Danču mājas"
Darba un kultūras centrs Līdumnieki
Ciblas nov., Līdumnieku pag., Līdumnieki, Tautas iela 4
iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana, veicinot mūžizglītības un kultūrvides attīstību,
kvalitatīva un efektīva sociālo, psiholoģisko, interešu izglītības pakalpojumu attīstība, dzīves kvalitātes uzlabošana sociāli atstumto grupu iedzīvotājiem, it sevišķi bērniem un ģimenēm krīzes situācijās,
informācijas apmaiņa un sadarbība ar citām organizācijām Latvijas Republikā un ārvalstīs.
Telefons
+371 26892094
DIMANTS AR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., Pušmucova
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 65752550
+371 26565383
DZIRKSTE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, Bērzu iela 9
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Augļu un dārzeņu vairumtirdzniecība (46.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64623425
E2 BŪVE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Diunokļi
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25968110
Eco beef, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Morozovka, "Mazsili"
Citu liellopu audzēšana (01.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29193227
Eco oga, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Morozovka, "Mazsili"
ĒDELVEISS, Ciblas pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Ciblas pag., Kozlovski
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 65729805
EGĻU MĀJAS, Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Kristužāni
lopkopība
EVERESMUIŽA, Lauksaimniecības tehnikas apkopes kooperatīvā sabiedrība
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla
maksas pakalpojumi
lauksaimniecības preču iegāde, pārstrāde un realizācija
Telefons
+371 65753145
EVERSMUIŽAS SVĒTĀ ANDREJA ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Ciblas nov., Ciblas pag., Cibla, "Draudze"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
EZ1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža, Janīnas Tabūnes iela 6 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22419098
EZERĒNI, Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Diunokļi
EZERGRANTI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., "Centra māja"-1
Būvlaukuma sagatavošana (43.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29463194
EZERLĪČI, Ludzas rajona Zvirgzdenes pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Zvirgzdenes pag., Lucmuiža
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29463194
EZERMALA, Zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Līdumnieku pag., "Ezermala"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26867788
EZERMUIŽA, Līdumnieku pagasta zemnieku saimniecība
Ciblas nov., Līdumnieku pag., Kujerci
graudkopība
FELICIANOVAS RŪPNĪCA "POLIMĒRS", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Ciblas pag., Felicianova, "Vērmeles"
Plastmasas plātņu, lokšņu, cauruļu un profilu ražošana (22.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29135363
+371 29745128
GAIJA, IK
Ciblas nov., Līdumnieku pag., Krivanda, "Jāņziedi"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
G.A.V., Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ciblas nov., Pušmucovas pag., "Krustiņmājas"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 25458299