• lv

Cesvaines novads

56° 58' 4.5350399999998", 26° 18' 29.94192"

Cesvaines pūtēju orķestris
Cesvaines nov., Cesvaine, Peldu iela 4
aktivizēt, pilnveidot un dažādot Cesvaines un apkārtējo novadu iedzīvotāju kultūras dzīvi un atpūtas iespējas,
piesaistīt jaunus resursus, uzlabot Cesvaines pūtēju orķestra profesionālo līmeni,
izstrādāt projektus, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās,
nodrošināt pūtēju orķestra tradīciju turpināšanu Cesvaines novadā.
Telefons
+371 28382616
CESVAINES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu Telefons
+371 29191335
Cesvaines siltums, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 18
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64852845
Cesvaines un Lagardelle sur Leze sadraudzības biedrība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., Graši, "Grašu Pils"
Biedrības mērķi, ņemot vērā starp Cesvaines novada pašvaldības un Lagardelle sur Leze sadraudzības un sadarbības līgumu:1. stiprināt attiecības starp Cesvaines un Lagardelle sur Leze pašvaldību iedzīvotājiem,2. veicināt plašāku sadarbību ekonomikas, uzņēmējdarbības, sociālās, izglītības, kultūras un sporta sadarbības jomās;3. veicināt pieredzes apmaiņu un tikšanos starp abu reģionu pašvaldību iedzīvotāju grupām, jo īpaši jauniešiem;4. attīstīt un uzturēt informācijas apmaiņu starp abu reģionu pašvaldībām, iestādēm, uzņēmumiem, nevalstiskajām organizācijām;5. veicināt sadarbību rakstot un realizējot dažādus starptautiskos projektus pieredzes apmaiņas vai investīciju piesaistes jomās. Telefons
+371 29411312
Cesvaines vīns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 2 - 8
Sidra un citu augļu vīnu ražošana (11.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28625062
DAb-a, Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Augusta Saulieša iela 7 - 3
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana Telefons
+371 29193971
DACE G, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 9
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
DANSTERI, Jāņa Galeja individuālais uzņēmums Cesvainē
Cesvaines nov., Cesvaine, Zaļā iela 10
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29243758
+371 64852836
DARI GL, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Liekums"
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20300934
Dārzu 4a, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 4A - 4
1. Biedrības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu un to kopīpašuma daļas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas lietošanas un uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo namu koplietošanas daļas izmantošanu.
2. Biedrība ir tiesīga veikt arī citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības darbības mērķi.
Telefons
+371 28659514
DIAMONTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Krasta iela 4 - 12
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29111749
DIMANTI, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju E.Noras zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Dimanti"
lauksaimniecības produktu ražošana
tirdzniecība
starpniecība
pakalpojumu sniegšana
DimetrsA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Helēnas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Dimpeks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Nesaules iela 22
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26115384
Divi Torņi, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Parka iela 8 - 8
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29210905
+371 29492349
E-pasts
divi.torni@gmail.com
DUCIMUS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64825131
Durvis
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 4
Sniegt atbalstu Cesvaines internātskolas trūcīgo, maznodrošināto un sociālās atstumtības riska ģimeņu bērnu vispusīgai izglītošanai, attīstībai un integrācijai sabiedrībā.
Veicināt skolēnu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā jomā;
rast iespēju apgūtās zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē, nodrošinot tam atbilstošus apstākļus;
sekmēt skolēnu gribasspēka, atbildības un pašvērtējuma prasmes veidošanos.
Telefons
+371 26308154
DZELZAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
DZEŅI, Cesvaines pilsētas lauku teritorijas zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Dzeņi"
lauksaimniecība
DŽILIS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Mežrozes"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29491023
DZIRNAVAS, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju Dimpera zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Dzirnavas"
lauksaimniecība
Edgars Plus, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 5
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22494546
Edgars un Co, Individuālais komersants
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Aizvēji"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64852425
ELKŠŅI, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju O.Upīša zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Elkšņi"
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas
ražošana un realizācija
Energoefektivitātes un vides risinājumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 7
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26431341
EZERNIEKI, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju S.Āriņas zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Ezernieki"
lopkopība
lauksaimniecības produkcijas
ražošana un realizācija
Ezernieks, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 15
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Fonds Grašu bērnu ciemats
Cesvaines nov., Cesvaines pag., Graši, "Grašu Pils"
uzņemt un nodrošināt no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm un bez vecāku gādības palikušos bērnus un pusaudžus ar labiem apstākļiem, nodrošināt šādu bērnu pusaudžu un jauniešu dzīves prasmju apgūšanu un arodapmācību;
cilvēku ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem integrācijas sabiedrībā veicināšana un atbalstīšana;
valsts un sabiedrības uzmanības piesaistīšana bērnu un jauniešu integrācijas sabiedrībā aktuālo problēmu risināšanai;
informatīvās datu bāzes veidošana par rehabilitācijas jautājumiem, bērnu un jauniešu attīstības īpatnībām, veselības un sociālo aprūpi;
informatīvi izglītojošās palīdzības sniegšana ģimenēm, kurās aug bērni un jaunieši ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, pedagogiem, medicīnas un sociālajiem darbiniekiem;
vecāku un pedagogu tālākizglītības veicināšana, izveidojot vecāku atbalsta grupas;
bērnu un jauniešu rehabilitācijas nometņu atbalstīšana;
informatīvi izglītojošu semināru un kursu, labdarības pasākumu organizēšana;
pedagogu, sociālo darbinieku, valsts institūciju pārstāvju, mediķu un Kristīgās Katoļu Baznīcas pārstāvju piesaistīšana augstākminēto mērķu un uzdevumu sasniegšanai, kā arī dažādu ar bērnu un jauniešu integrāciju sabiedrībā un ar to saistītu pasākumu organizēšanu.
Telefons
+371 64822593
FOXAUTO, SIA
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Sviķi"
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29193971
GALA-LEJIŅKAULIŅI, Cesvaines pilsētas ar lauku teritoriju I.Smiltnieces zemnieku saimniecība
Cesvaines nov., Cesvaines pag., "Gala-Lejiņkauliņi"
lauksaimniecības produkcijas ražošana,pārstrāde
un realizācija
mežizstrāde ,kokapstrāde
kokmateriālu realizācija
tautas patēriņa preču ražošana
to realizācija
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
transporta pakalpojumi