• lv

Cesvaine, Cesvaines novads

56° 57' 54.51804", 26° 18' 39.76884"

AISYS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Krasta iela 1 - 3
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29299149
AL Denta, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26171532
ANCE A, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Parka iela 1 - 15
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26135541
Baltic Milk, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1 - 1
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 28361593
BRUTUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 7
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64852727
+371 26475548
CENTRS MORA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Augusta Saulieša iela 8
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64825131
Cesvaines attīstības biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Saules iela 2
Cesvaines novada attīstības veicināšana Telefons
+371 28679329
CESVAINES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Baznīcas iela 4
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Cesvaines komunālie pakalpojumi, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 1
Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde (36.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64852380
Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 8
Cesvaines novada attīstības veicināšana un atbalstīšana;
sabiedrības aktivizēšana.
Cesvaines mākslinieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 4
veidot pilsētas mākslas tradīcijas un rīkot savu radošo darbu izstādes;
koordinēt Cesvaines pilsētā un lauku teritorijā dzīvojošos māksliniekus kopīgiem mākslas projektiem;
veicināt mākslinieku darbnīcu attīstību, kā arī attīstīt un pilnveidot mākslas studijas darbību.
Telefons
+371 28615694
Cesvaines Piens, Akciju sabiedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1
Piena pārstrāde un siera ražošana (10.51, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64852210
+371 64852204
E-pasts
cpiens@apollo.lv
Cesvaines pūtēju orķestris
Cesvaines nov., Cesvaine, Peldu iela 4
aktivizēt, pilnveidot un dažādot Cesvaines un apkārtējo novadu iedzīvotāju kultūras dzīvi un atpūtas iespējas,
piesaistīt jaunus resursus, uzlabot Cesvaines pūtēju orķestra profesionālo līmeni,
izstrādāt projektus, piedalīties nevalstisko organizāciju sadarbības programmās,
nodrošināt pūtēju orķestra tradīciju turpināšanu Cesvaines novadā.
Telefons
+371 28382616
CESVAINES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu Telefons
+371 29191335
Cesvaines siltums, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 18
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cauruļvadu, apkures un gaisa kondicionēšanas iekārtu uzstādīšana (43.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 64852845
Cesvaines vīns, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 2 - 8
Sidra un citu augļu vīnu ražošana (11.03, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28625062
DAb-a, Cesvaines dārznieku un amatnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Augusta Saulieša iela 7 - 3
kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana un saglabāšana Telefons
+371 29193971
DACE G, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Veidenbauma iela 9
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
DANSTERI, Jāņa Galeja individuālais uzņēmums Cesvainē
Cesvaines nov., Cesvaine, Zaļā iela 10
Cita veida ēdināšanas pakalpojumi (56.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29243758
+371 64852836
Dārzu 4a, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Cesvaines nov., Cesvaine, Dārzu iela 4A - 4
1. Biedrības mērķis ir nodrošināt tās apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu un to kopīpašuma daļas pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu un piemājas teritorijas lietošanas un uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvojamo namu koplietošanas daļas izmantošanu.
2. Biedrība ir tiesīga veikt arī citu darbību, kas nav pretrunā ar likumu un Biedrības darbības mērķi.
Telefons
+371 28659514
DIAMONTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Krasta iela 4 - 12
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Kokmateriālu un būvmateriālu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29111749
Dimpeks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Nesaules iela 22
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26115384
Divi Torņi, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Parka iela 8 - 8
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29210905
+371 29492349
E-pasts
divi.torni@gmail.com
DUCIMUS, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Rūpnīcas iela 1
Alus ražošana (11.05, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64825131
Durvis
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 4
Sniegt atbalstu Cesvaines internātskolas trūcīgo, maznodrošināto un sociālās atstumtības riska ģimeņu bērnu vispusīgai izglītošanai, attīstībai un integrācijai sabiedrībā.
Veicināt skolēnu radošo spēju apzināšanos, attīstību un izpausmi jebkurā jomā;
rast iespēju apgūtās zināšanas izmantot praktiskajā dzīvē, nodrošinot tam atbilstošus apstākļus;
sekmēt skolēnu gribasspēka, atbildības un pašvērtējuma prasmes veidošanos.
Telefons
+371 26308154
DZELZAVAS ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 3
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu
Edgars Plus, SIA
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 5
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22494546
Energoefektivitātes un vides risinājumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 7
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26431341
Ezernieks, IK
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 15
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: CSP)
Galerija teātris, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 9
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64822561