Cesvaine, Cesvaines novads

56° 57' 54.51804", 26° 18' 39.76884"

Cesvaines bibliotēka
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 6
Telefons
+37164852586
E-pasts
biblioteka@cesvaine.lv
Cesvaines Kultūras nams
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 8
Telefons
+37164852287
Cesvaines Mūzikas un mākslas skola
Cesvaines nov., Cesvaine, Celtnieku iela 1
Cesvaines novada bāriņtiesa
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
Telefons
+37164852031
E-pasts
barintiesa@cesvaine.lv
Cesvaines novada dome
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
Telefons
+37164852715
E-pasts
dome@cesvaine.lv
Cesvaines novada Dzimtsarakstu nodaļa
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
Telefons
+37164852715
E-pasts
dzimtsaraksti@cesvaine.lv
Cesvaines novada vēlēšanu komisija
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 1A
E-pasts
dome@cesvaine.lv
Cesvaines pirmsskola "Brīnumzeme"
Cesvaines nov., Cesvaine, Celtnieku iela 1
Telefons
+37164852347
E-pasts
brinumzeme@cesvaine.lv
Cesvaines Sociālais dienests
Cesvaines nov., Cesvaine, Rīgas iela 4
Telefons
+37164852032
Cesvaines Tūrisma centrs
Cesvaines nov., Cesvaine, Pils iela 4
Telefons
+37126172637
E-pasts
turisma.info@cesvaine.lv
Cesvaines vidusskola
Cesvaines nov., Cesvaine, Madonas iela 1
Telefons
+37164852231
E-pasts
cvsk@cesvaine.lv