Cēsu iela 31 k-1, Rīga, LV-1012

56° 58' 1.4536167599999", 24° 8' 30.718131"

Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67796779
E-pasts
info.latvia@nielsen.com
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Datoru programmēšanas darbības
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
veicināt aptieku attīstību Latvijā;
rūpēties par farmaceitu un cita aptieku personāla vispārīgo un profesionālo izglītību;
sekmēt farmaceitiskās aprūpes kvalitātes celšanu;
līdzdalība nozares normatīvo aktu sagatavošanā un pilnveidošanā;
biedru interešu pārstāvēšana un aizsardzība valsts varas un pārvaldes institūcijās, attiecībās ar citām juridiskām un fiziskām personām, tai skaitā ārvalstīs un starptautiskās organizācijās;
tiesiskās palīdzības un konsultāciju organizēšana biedriem;
biedru aizsardzība pret negodīgu konkurenci;
piedalīšanās dažādos pasākumos, lai popularizētu biedru darbu un celtu to prestižu Latvijā un ārvalstīs
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
E-pasts
info@euroaptieka.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67797765
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20277777
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64622668
+371 64622714
+371 64622344
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Elektrisko mājsaimniecības ierīču vairumtirdzniecība (46.43, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67709307
E-pasts
info@elux.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67860627
E-pasts
info@euroaptieka.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Atbalstīt biedru mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskajā tirgū;
Sekmēt ar ēku un tām pieguļošo teritoriju drošību un apsaimniekošanu saistīto uzņēmumu sadarbību;
Izglītot, piesaistīt un apmācīt biedrus.
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ēku uzturēšanas un ekspluatācijas darbības (81.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Nodarbinātības aģentūru darbība (78.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67332887
E-pasts
lapa@lapa.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Nodrošināšana ar personālu uz laiku (78.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64623789
+371 64632494
+371 28355872
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Bezvadu telekomunikācijas pakalpojumi (61.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67799000 Informācijas tālrunis
+371 67797765 Finanšu nodaļa
E-pasts
info@telegroup.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Apdrošināšanas aģentu un brokeru darbība (66.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67313433
+371 67313433
E-pasts
rita.romina@mai-cee.com
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citas ēku un ražošanas objektu tīrīšanas un uzkopšanas darbības (81.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 28009988
E-pasts
info@vizii.lv
Rīga, Cēsu iela 31 k-1
Likvidēts 13.05.2016
Starpniecība reklāmas izvietošanā masu informācijas līdzekļos (73.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution