• lv

Burtnieku pagasts, Burtnieku novads

57° 41' 41.64144", 25° 16' 35.31972"

ADZELVIEŠI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta Dz. Grīnbergas zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Adzelvieši"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22042819
+371 29253507
E-pasts
adzelviesi@inbox.lv
AIZMEŽI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta J.Ķira zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Aizmeži"
lopkopība
AKMENTIŅI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Akmentiņi"
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 26976217
AK MOTOSPORTS
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Akmentiņi"
Veicināt motosporta attīstību Latvijā;Nodrošināt motokrosa trenniņus jebkuram interesentam;Organizēt motokrosa pasākumus;Radīt iespēju bērniem apgūt motokrosa iemaņas treneru uzraudzībā.
ALEJAS, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Alejas"
zemkopība
lopkopība
ALEJAS 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Jāņa Vintēna iela 3 - 5
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26152341
ANDRIS UN Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Kalnāres" - 6
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29497827
ANTIŅI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Antiņi"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
APĒŅI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta M.Grīnberga zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Apēņi"
ARDIA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Mežmaļi"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22183504
ATVASES, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Atvases"
AUZIŅAS, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Auziņas"
dārzeņkopība
augļkopība
puķkopība
mežizstrāde
ziedu tirdzniecība
BALTMIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Jaunatnes iela 5 - 1
Telefons
+371 29282332
BEKAS, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Bekas"
lauksaimniecība
piena lopkopība
BĒRZIŅI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Bērziņi"
lopkopība
dārzeņkopība
BI grīdas, SIA
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Miernami"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29117153
Billijs GI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Irbēni"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
BIRZGAĻI, Valmieras rajona Burtnieku pagasta zemnieku saimniecība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Birzgaļi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29135643
BRAG, Valmieras rajona Beriņa individuālais uzņēmums
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Parka iela 5 - 15
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64256392
BRANGAIS, IK
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Celmiņi"-2
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 22023111
BRANGAIS R, SIA
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Celmiņi" - 2
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 22023111
BURTNIEKU ARKĀDIJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Arkādijas"
Ceļu un maģistrāļu būvniecība (42.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29383198
BURTNIEKU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Mācītājmuiža"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
BURTNIEKU EZERA ZVEJNIEKU BIEDRĪBA
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Jaunozoli"
1. Pārstāvēt Burtnieku ezera zvejnieku intereses valsts un pašvaldību iestādēs;
2. Veicināt rūpnieciskās zvejas attīstību tādā veidā, kas veiksmīgi līdzāspastāvētu ar citiem Burtnieku ezera izmantošanas veidiem.
Telefons
+371 29514605
Burtnieku Ezerkrasts
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Mācītājmuiža"
1. Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;2. Sadarboties ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, lai veicinātu Burtnieku novada teritorijas attīstību;3. Sekmēt Burtnieku pagasta sociālās jomas, ekonomikas, lauksaimniecības, kultūras un izglītības, tūrisma, atpūtas, sporta, sadzīves pakalpojumus un vides aizsardzības nozaru attīstību;4. Veicināt Burtnieku baznīcas un tai pieguļošo teritoriju labiekārtošanu un to infrastruktūras attīstīšanu;5. Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Biedrības mērķu sasniegšanai;6. Iesaistīties projektos sociāli mazaizsargātām personām nodrošinot atbilstošus sociāli atbalstošus un izglītojošus atbalsta pakalpojumus;7. Iesaistīties vēsturiskās izpētes procesos kultūrmantojuma saglabāšanā;8. Izstrādāt kultūras mantojuma un kultūras pieminekļu aizsardzības informatīvos bukletus un materiālus;9. Iesaistīties projektos ekoloģijas jautājumu risināšanu, izstrādē un realizācijā;10. Veicināt Burtnieku pagasta ainavu apvidus teritorijas ilgtspējīgu attīstību un šajās teritorijās dzīvojošo vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes un labklājības uzlabošanos;11. Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, kultūrmantojuma, vēsturisko objektu un vides sakopšanā, labiekārtošanā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, rosinot sabiedrību meklēt jaunus alternatīvos risinājumus;12. Pilnveidot brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicinot iedzīvotāju veselīgu un aktīvu atpūtu, kopīgu projektu īstenošana pagasta teritorijā iedzīvotāju labklājībai. Telefons
+371 26479451
BURTNIEKU GRAUDS, SIA
Burtnieku nov., Burtnieku pag., "Imantas"
Gaļas pārstrāde un konservēšana (10.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64242638
+371 26152508
Burtnieku kultūrvide
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Jaunatnes iela 15
Apzināt, sakopt, saglabāt un atjaunot ievērojamus Burtnieku pagasta kultūrvides objektus;popularizēt šos objektus sabiedrībā;atbalstīt Burtnieku pagasta padomi šīs jomas sakārtošanā. Telefons
+371 26178772
Burtnieku nami
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Jāņa Vintēna iela 3 - 15
1. Burtnieku novada, Burtnieku pagasta, daudzdzīvokļu māju J. Vintēna ielā 3 un J. Vintēna ielā 5 un ar to saistītā zemes gabala apsaimniekošana un pārvaldīšana;
2. Burtnieku novada, Burtnieku pagasta, daudzdzīvokļu māju J. Vintēna ielā 3 un J. Vintēna ielā 5 ielā renovācijas realizācija;
3. Burtnieku novada, Burtnieku pagasta, daudzdzīvokļu māju J. Vintēna ielā 3 un J. Vintēna ielā 5 kopīpašuma racionāla apsaimniekošana, kā arī ar to saistītā saimnieciskā darbība.
Telefons
+371 26252006
Burtnieku novada jauniešu sporta atbalsta biedrība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Laimdotas iela 1 - 19
1. Veicināt sporta attīstību Burtnieku novadā un tā tuvākajā apkaimē.
2. Meklēt un piesaistīt finansējumu vai cita veida atbalstu komandām un sportistiem, ar kuriem biedrības valde par to rakstiski vienojusies.
3. Piesaistīt Eiropas Savienības fondu atbalstu, veidojot un realizējot ar sportu un aktīvu brīvā laika pavadīšanu saistītus projektus.
4. Dot iespēju jauniešiem ( biedrības biedriem) gūt pieredzi sporta menedžmentā.
Telefons
+371 28647609
Burtnieku novada uzņēmēju klubs, Biedrība
Burtnieku nov., Burtnieku pag., Burtnieki, Jaunatnes iela 15
Attīstīt uzņēmējdarbības vidi Burtnieku novadā. E-pasts
janis@norel-it.lv