• lv

Bukulti, Garkalnes novads

57° 1' 11.56044", 24° 15' 56.8692"

3B Assets Management, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, "Jaunķepītes"
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Agenda Capital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Kalnavīgantu iela 10
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67272296
AKTOPUS, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, Atpūtas iela 3 - 6
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29554484
AK Union, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, "Bukulti 2" - 4
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Albūmi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Neļķu iela 4
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26564777
ALEN EKO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Atpūtas iela 6 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29188435
Alfis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Ādažu iela 20
Citu mašīnu un iekārtu vairumtirdzniecība (46.69, versija 2.0) (Avots: VID)
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība (46.63, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67348719
+371 67348721
+371 67801262
E-pasts
alfis@alfis.lv
Alplan, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Asteru iela 17
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26445577
Alternaterra, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, Muižas iela 6
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Amfonda Kredītņēmēju apvienība
Garkalnes nov., Bukulti, Saulkrastu iela 15
Informatīvā un juridiskā atbalsta sniegšana kredītņēmējiem Telefons
+371 28294791 Juridiskās konsultācijas biedriem
E-pasts
info@amfondi.lv
ARĀJI HOLDING, AS
Garkalnes nov., Bukulti, Sīļu iela 4
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
AŠAIS, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, "Papardes"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Austrumlatvijas Lauksaimnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Saulkrastu iela 6
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26445508
E-pasts
m.berzins@inbox.lv
AV 14, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, Vēja iela 4
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AV 25, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, Vēja iela 4
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29519996
BALTEZERA TERASES NAMI
Garkalnes nov., Bukulti, Neļķu iela 17 - 9
Nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo māju pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību.Slēgt pārvaldīšanas un apsaimniekošanas līgumus, pārraudzīt un kontrolēt šo līgumu ievērošanu, pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānus, budžetus, tāmes, darbus un procesu, lai nodrošinātu iedzīvotāju augstu dzīves kvalitātes līmeni.Apvienot visus Dzīvojamo māju īpašniekus.Aizsargāt un aizstāvēt dzīvokļu īpašnieku un iedzīvotāju, t.sk. Biedrības biedru, tiesības un intereses.
Baltic Arrow, SIA
Garkalnes nov., Bukulti, Saulkrastu iela 6
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29336627
Bauplatz, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Ādažu iela 54
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67718691
+371 29268823 vadītājs
E-pasts
info@bauplatz.lv
Belle Maison, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Sīļu iela 4
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67854154
E-pasts
info@ntcom.lv
BEPO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Vēja iela 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67288346
+371 26484439
+371 67020979
E-pasts
bepo.sia@inbox.lv
Bērnu un jauniešu ilgtspējīgas attīstības un sociālo tiesību centrs, Nodibinājums
Garkalnes nov., Bukulti, Asteru iela 14
Bērnu un jauniešu vispusīgas garīgās un fiziskās ilgtspējīgas attīstības veicināšana ar pieredzējušu pedagogu, sociālo darbinieku, sertificētu treneru un citu speciālistu atbalstu.Īstenot un izstrādāt dažādas bērnu un jauniešu attīstības programmas, pielietojot pedagoģiskās un sociālajā darbā praktizētās metodoloģijas.Aizstāvēt bērnu un jauniešu tiesības un intereses demokrātiskā sabiedrībā, graujot sociālo barjeru starp bērniem maznodrošinātās un sociālajam riskam pakļautās ģimenēs.Veicināt visas sabiedrības, tai skaitā trūcīgo un sociālu mazaizsargāto personu grupu sociālās labklājības celšanu, kā arī sociālo tiesību aizsardzību un juridisko pārstāvību.Veicināt pilsoniskas sabiedrības attīstību.
BINAP, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību zinātniskā ražošanas firma
Garkalnes nov., Bukulti, Ādažu iela 24
Farmaceitisko izstrādājumu vairumtirdzniecība (46.46, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67381791
+371 29786565
BMWLife Club Latvia
Garkalnes nov., Bukulti, "Veldres"
Palielināt informētību par BMW AG koncerna jauno produkciju un modeļu vēsturi;veicināt BMW automobiļu lietotāju pieredzes apmaiņu;pilnveidot un palielināt zināšanas par BMW automobiļu vadāmību;organizēt regulārus pasākumus kluba biedriem;sakaru dibināšana ar līdzīgām struktūrām ārvalstīs. Telefons
+371 26487199
BSB, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Lāču iela 4
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26519906
BT Kapital, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Nomales iela 5
Veterinārie pakalpojumi (75.00, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības (01, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Mežsaimniecība un mežizstrāde (02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Zivsaimniecība (03, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve (05, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve (06, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Metāla rūdu ieguve (07, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārējā ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde (08, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ar ieguves rūpniecību saistītās palīgdarbības (09, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Pārtikas produktu ražošana (10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzērienu ražošana (11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tabakas izstrādājumu ražošana (12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Tekstilizstrādājumu ražošana (13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Apģērbu ražošana (14, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ādas un ādas izstrādājumu ražošana (15, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksnes, koka un korķa izstrādājumu ražošana, izņemot mēbeles; salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Papīra un papīra izstrādājumu ražošana (17, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Poligrāfija un ierakstu reproducēšana (18, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koksa un naftas pārstrādes produktu ražošana (19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Ķīmisko vielu un ķīmisko produktu ražošana (20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana (21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 29740718
Bukulti, Biedrība
Garkalnes nov., Bukulti, Kalmju iela 6
pārstāvēt un aizstāvēt apdzīvotas vietas "Bukulti" iedzīvotāju saimnieciskās un sociālās intereses;
rūpēties par apdzīvotas vietas "Bukulti" zaļās zonas un apkārtējās vides aizsardzību;
aizstāvēt un aizsargāt apdzīvotas vietas "Bukulti", tai skaitā Biedrības biedru tiesības un intereses valsts un pašvaldību institūcijās u.c. organizācijās;
izstrādāt un iesniegt valsts un pašvaldību institūcijām priekšlikumus apdzīvotas vietas "Bukulti"kvalitātes uzlabošanai;
uzlabot apdzīvotas vietas "Bukulti" pieejamos sabiedriskā transporta u.c. pakalpojumus;
veicināt apdzīvotas vietas "Bukulti" jaunatnes integrāciju sabiedrībā;
veicināt un atvieglot apdzīvotas vietas "Bukulti" iedzīvotāju deklarēšanos to dzīvesvietā
BUKULTU CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Silmalas iela 3
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Fitnesa centru darbība (93.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27754026
Bukultu iedzīvotāji
Garkalnes nov., Bukulti, Muižas iela 6
Garkalnes novada iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana. Telefons
+371 29256275
BŪVKAPITĀLS 2000, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Ādažu iela 22
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2011)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29218841
+371 67991257
CELTNIECĪBAS PARTNERIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Garkalnes nov., Bukulti, Ādažu iela 54
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29556622
+371 29268823