Bruņinieku iela 65, Rīga, LV-1011

56° 57' 16.2050472", 24° 8' 11.0048712"

Rīga, Bruņinieku iela 65
Aizstāvēt un pārstāvēt Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un citās institūcijās.Iesaistīties sociālajā dzīvē, veicinot labdarību.
Rīga, Bruņinieku iela 65
Sabiedriska labuma darbības īstenošana, sniedzot nozīmīgu labumu sabiedrībai vai kādai tās daļai;
Labdarība, cilvēktiesību un indivīda tiesību aizsardzība, pilsoniskas sabiedrības attīstība, izglītības, zinātnes, kultūras un veselības veicināšana, vides aizsardzība;
Sniegt izglītojoša rakstura programmas vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem dzīves tonusa paaugstināšanai un dzīves pieredzes apmaiņai;
Veicināt studiju, mācību kursu, lekciju, semināru organizēšanu vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem;
Izstrādāt izglītojoša, veselības uzlabošanas un medicīniska rakstura profilakses (psihoterapeitiskas) programmas vidējās un vecākās paaudzes cilvēkiem.
Rīga, Bruņinieku iela 65
1.Veicināt psiholoģijas zinātnes un prakses attīstību;
2.Rūpēties par profesionālo psihologu profesionālās kvalifikācijas izaugsmi, radošo spēju izkopšanu, profesionālās pieredzes apgūšanu, psihologu profesionālās identitātes un darbības kritēriju izstrādāšanu un to ievērošanu;
3.Sniegt iespēju saņemt augsti kvalificētu profesionālu palīdzību, kam tas nepieciešams. Sekmēt profesijas prestiža pieaugumu sabiedrībā, kā arī uzturēt profesionālus kontaktus ar ārzemju kolēģiem tā veicinot Latvijas psihologu integrāciju Eiropas un pasaules psihologu apritē;
4.Sniegt augsti profesionālu, kvalificētu psihologa palīdzību un atbalstu maznodrošinātām personām, tai skaitā apmācību procesos;
5.Apvienot profesionālos psihologus, kuri veic profesionālo darbību fundamentālās un lietišķās psiholoģijas sfērās, veicot zinātniski-pētniecisko darbu, konsultēšanu un psihoterapiju, psiholoģisko diagnostiku un ekspertīzi, psiholoģisko darbu grupās, kā arī piesaista dažādu nozaru speciālistus un interesentus gan no Latvijas, gan ārpus tās robežām;
6.Veikt psihologu profesionālās darbības pārskatu, izvirzīt prasības praktizējošiem psihologiem atbilstoši sertificēšanā izstrādātiem reglamentējošiem dokumentiem;
7.Veikt zinātnisku pētniecību psiholoģijas laukā;
8.Veikt profesionālo psihologu sertifikāciju;
9.Organizēt sanāksmes, lekcijas, diskusijas un studiju grupas profesionāļiem un interesentiem;
10.Organizēt reģionālu, starpreģionālas un starptautiskas konferences Latvijā un ārpus tās, pārstāvot Latvijas psihologus forumos ārzemēs.
Rīga, Bruņinieku iela 65
Veicināt garīgas veselības uzlabošanu un personības izaugsmi Latvijā, sekmējot humānistiskās vērtības sociālajā vidē.
Rīga, Bruņinieku iela 65
Dzīvnieku un vides aizsardzība
Telefons
+371 20345307
E-pasts
shriganesha@inbox.lv
Rīga, Bruņinieku iela 65
Akadēmiskā augstākā izglītība (85.42, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67226990
+371 67506621
E-pasts
ak@sppa.lv
Rīga, Bruņinieku iela 65
Likvidēts 03.09.2018
Aizstāvēt un pārstāvēt Starptautiskās Praktiskās psiholoģijas augstskolas studentu intereses akadēmiskās, materiālās un kultūras dzīves jautājumos augstskolā un valsts institūcijās.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution