Bruņinieku iela 1, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

Adrese iepriekš atradās Bruņinieku iela 1, Valmiera, LV-4201
57° 32' 21.07033764", 25° 25' 40.999917"

Valmieras nov., Valmiera, Bruņinieku iela 1
1) Veikt latviešu tradicionālās kultūras, etniskās kultūras un uz dokumentālu liecību izpēti balstītās latviešu dzīvesziņas un prasmju restaurēšanu, pagūšanu un lietošanu mūsdienu kultūrvidē.
2) Radīt labvēlīgus apstākļus ikvienam indivīdam radošai līdzdalībai latviešu tautas materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, izkopšanā un tālāknodošanā nākamajām paaudzēm.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution