• lv

Brocēnu novads

56° 44' 5.1147599999999", 22° 38' 8.6535600000002"

BROCĒNU ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Brocēnu nov., Brocēni, Krasta iela 26
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
BROCĒNU SILTUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 21A
Tvaika piegāde un gaisa kondicionēšana (35.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26446628
E-pasts
andis@brocenusiltums.lv
Brocēnu sporta centrs, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Ezera iela 1
Sporta objektu darbība (93.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28660124
Brocēnu Tenisa Akadēmija
Brocēnu nov., Brocēni, Ezera iela 6
Popularizēt ,organizēt un atbalstīt profesionālā tenisa izglītību novadā un plašākā mērogā;Sadarbībā ar Brocēnu vidusskolu izveidot un nodrošināt speciālu vispārējās izglītības programmu, lai audzēkņi paralēli tenisa prasmēm apgūtu vispārējo izglītību;Izbūvēt tenisa kortus (gan iekšējos, gan āra) savas darbības nodrošināšanai;Sadarboties ar līdzīgām akadēmijām pasaulē, ar nolūku papildināt darbinieku un audzēkņu zināšanas un prasmes;Piesaistīt līdzekļus savas darbības nodrošināšanai un audzēkņu subsīdijām iepazīstināšanai ar vietējiem un starptautiskajiem turnīriem un dalībai tajos;Piesaistīt līdzekļus talantīgāko audzēkņu subsidēšanai;Saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos un citādi piesaistītos līdzekļus izmantot biedrības darbības nodrošināšanai, attīstītīšanai un uzlabošanai.
Brocēnu vidusskolas skolēnu parlaments
Brocēnu nov., Brocēni, Ezera iela 6
veidot pilsonisku sabiedrību, kura balstīta uz demokrātijas pamatvērtībām sabiedrībā, cilvēktiesībām, likumu ievērošanu, integrāciju un brīvu saimniecisko darbību;
veicināt jaunatnes iesaistīšanos demokrātiskas un progresīvas sabiedrības veidošanā, veicinot ilgtspējīgu attīstību.
Telefons
+371 29333788
Brūnis plus, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 6A
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26551584
E-pasts
brunisplus@gmail.com
BRŪVERI, Saldus rajona Gaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Gaiķu pag., "Brūveri"
lopkopība E-pasts
info@dareparks.lv
BŪDNIEKI, Saldus rajona Remtes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Remtes pag., "Būdnieki"
lauksaimniecība
Building Expert, SIA
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Altiņi"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
BUKI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Buki"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63823050
Būvmateriālu Transports, AS
Brocēnu nov., Brocēni, Meža iela 9
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63824263
E-pasts
btrauto@inbox.lv
BZV, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Krasta iela 19
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26464401
Callidus Medium, SIA
Brocēnu nov., Cieceres pag., Emburga, Vārpu iela 3 - 6
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras vairumtirdzniecība (46.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
CAUNAS, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Caunas"
lauksaimniecība
CAUNAS, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Caunas"
lauksaimniecība
CENSOŅI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Censoņi"
lopkopība
CEPĻI, Saldus rajona Gaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Gaiķu pag., "Cepļi"
lauksaimniecība
CEPLĪŠI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Ceplīši"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
CEPLĪŠI, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Ceplīši"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācija
Cerības spēks
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Graviņas"
sociālās atstumtības un sociālā riska mazināšana, labklājības veicināšana, psiholoģiskas un juridiskas palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem, vecākiem un ģimenei;palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušiem bērniem, atrodot viņiem audžu ģimeni, aizbildni, potenciālu adoptētāju vai uzticības personu;ģimeniskas vides un tās izpratnes veidošana;sociālā aprūpe ar vai bez izmitināšanas;vecāku, ģimenes locekļu, audžu ģimeņu, viesģimeņu, aizbildņu, potenciālo adoptētāju, uzticības personu un sabiedrības izglītošana grūtībās vai krīzes situācijā nonākušu bērnu aprūpē un rehabilitācijā;speciālistu un partneru piesaiste materiāla, emocionāla un sociāla atbalsta sniegšanai grūtībās vai krīzes situācijās nonākušiem bērniem, vecākiem vai ģimenei;palīdzības sniegšana pārrautu psiholoģisku vai juridisku saišu atjaunošanā starp bērniem un vecākiem;ģimeniskas vides veidošana bērnu nama audzēkņiem, mācot viņiem uzņemties atbildību, apzināties pienākumus un palīdzot apgūt sadzīvē nepieciešamās iemaņas;veidot atbilstošu vidi un mikroklimatu, kas pietuvināts ģimenes modelim;kvalificētu dažādu nozaru speciālistu piesaiste un pastāvīgas komandas izveidošana, lai nodrošinātu grūtībās vai krīzes situācijā nonākušu bērnu, vecāku vai ģimeņu nekavējošu un profesionālu problēmu risinājumu. Telefons
+371 27018340
CĒRPI, Saldus rajona Remtes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Remtes pag., "Cērpi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63807356
Ciecere
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 10
Atbalstīt sociālo sfēru, veicināt socioekonomisko attīstību, nodrošināt ekonomikas un sociālās sfēras interešu saskaņošanu, veicināt kultūras, izglītības,medicīnas attīstību un vides aizsardzību, Telefons
+371 26567689
Cieceres avoti
Brocēnu nov., Cieceres pag., "Avotiņi"
Brocēnu novada "Brocēnmuižas" teritorijas sakopšana un atpūtas vietas izveidošana;
Dabas daudzveidības saglabāšana Brocēnu novada, " Brocēnmuižas" teritorijā;
Popularizēt makšķerēšanu, kā videi draudzīgu atpūtas veidu visai ģimenei ar iespēju lauku vides attīstībai;
Veicināt vietējo iedzīvotāju sabiedriskās aktivitātes.
Telefons
+371 29168163
CIECERES ŪDENSROZES, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Krasta iela 14
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID)
Ainavu veidošanas un uzturēšanas darbības (81.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 28621533
CIEDRAS, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Ciedras"
lauksaimniecība
Ciedru priede, SIA
Brocēnu nov., Remtes pag., "Zvejnieciņi"
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63807356
Čiekurs VP, SIA
Brocēnu nov., Cieceres pag., Emburga, Bērzāju iela 1
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 63823050
CILVĒKIEM UN DABAI, Biedrība
Brocēnu nov., Remtes pag., Remte, "Vālodzītes" - 6
1. veicināt sporta ilgtspējīgu attīstību;2. veicināt dabas saglabāšanu un sakopšanu;3. veicināt kultūras mantojuma saglabāšanu;4. veicināt aktīvās atpūtas attīstību.
CIŅI, Saldus rajona Remtes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Remtes pag., "Ciņi"
lauksaimniecība
CompositeLine, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 13
Plastmasas būvelementu ražošana (22.23, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26628086
E-pasts
compositeline@inbox.lv