• lv

Brocēnu novads

56° 44' 5.1147599999999", 22° 38' 8.6535600000002"

BĒRĪŠI, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Bērīši"
lauksaimniecības produktu iegāde, pārstrāde un realizācijatirdzniecība, tirdzniecības punktu un veikalu izveidošana un darbībarūpniecības un pārtikas preču iepirkšana, glabāšana, ražošana un realizācijamežizstrāde, kokmateriālu ražošana un realizācijatransporta pakalpojumistarpniecībakomercdarbībamārketings
Bērzāju 9, Dzīvokļu īpašnieku biedrība
Brocēnu nov., Cieceres pag., Emburga, Bērzāju iela 9 - 17
Biedrības mērķis ir nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Brocēnu novada, Cieceres pagasta Emburgā, Bērzāju ielā 9, pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanu kārtībā, kā arī pārstāvēt dzīvokļu intereses jautājumos, kas saistīti ar minētās mājas kopīpašuma pārvaldīšanu. Telefons
+371 28351414
BĒRZNIEKI, Saldus rajona Brocēnu pilsētas zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Brocēni, "Bērznieki"
lauksaimniecība
Best partners, SIA
Brocēnu nov., Remtes pag., "Avotiņi"
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Bībeles draugu līga
Brocēnu nov., Cieceres pag., "Kalsoni"
Sadarbībā ar oficiāli reģistrētām kristīgām draudzēm, iedvesmot bērnus un jauniešus atklāt Bībeli, lai iepazītu dzīvi ar Dievu. Veikt dažādus pasākumus, lai nodrošinātu sociālās labklājības celšanu BDL mērķa grupai. Telefons
+371 29505536 BDL izpilddirektors Kristaps Kravalis
E-pasts
bdl@bdl.lv
Biedrība Pasaules vieta
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 11 - 3
Attīstīt Eiropas uzskatu paušanu.Veicināt iecietību pret reliģiskajām kultūrām.Integrēt Latvijas tēla nostiprināšanos pasaulē.Cīnīties pret ksenofobismu.Radīt multikulturālu sabiedrību Latvijā.
BIEĻAS, Saldus rajona Gaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Gaiķu pag., "Bieļas"
lauksaimniecība
BIRĒNI, Saldus rajona Gaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Gaiķu pag., "Birēni"
lauksaimniecība
BIRZĪTES, Saldus rajona Blīdenes pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Birzītes"
lauksaimniecība
BISTROFOOD, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 25 - 16
BITĪTES, Saldus rajona Gaiķu pagasta zemnieku saimniecība
Brocēnu nov., Gaiķu pag., "Bitītes"
lauksaimniecības produktu ražošana
BLATTS, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 27 - 38
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 25548969
BLĪDENES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Ievas"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Blīdenes mednieku klubs
Brocēnu nov., Blīdenes pag., Blīdene, Nākotnes iela 1 - 10
Organizēt medības;
apsaimniekot medību iecirkni;
Apkarot nelikumīgas medības;
Katru gadu veikt biotehnisko darbu apjomu.
Telefons
+371 29452962
BL meži, SIA
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Lācīši"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26595983
BOX BALTIJA, SIA
Brocēnu nov., Cieceres pag., Emburga, Cieceres iela 2 - 3
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Branch Design, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Melngrāvji"
Pārējo koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana (16.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20242412
Bricis furniture, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Blīdenes pag., Blīdene, Nākotnes iela 3 - 8
Biroju un veikalu mēbeļu ražošana (31.01, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27853703
Brocēni, Ūdens sporta klubs
Brocēnu nov., Brocēni, Liepnieku iela 15
Sabiedrības informēšana par veselīgas atpūtas, fizisko un garīgo spēju atjaunošanas un palielināšanas iespēju un augstu rezultātu sasniegšanu sportā, kopīgas rīcības programmas noteikšana un realizēšana. Telefons
+371 26403313
BROCĒNI, Vīru koris
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 10
Saglabāt un attīstīt vīru kora "Brocēni" ilggadējās tradīcijas;
Popularizēt koru mūziku novadā, valstī un ārzemēs;
Vairot latviešu un novada komponistu kora mūzikas popularitāti;
Iesaistīt jaunus dziedātājus kora sastāvā;
Veicināt modernu tehnoloģiju ieviešanu kora repertuāra apguvē;
Piesaistīt papildus finansējumu biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29123380
Brocēnu aptieka, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 7
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26473074
Brocēnu Autoserviss, SIA
Brocēnu nov., Brocēni, Lielcieceres iela 8 - 12
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29409284
Brocēnu baptistu draudze
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 10
Dieva godināšana, līdzcilvēku evaņģelizācija, pieaugšana Kristū, kalpošana līdzcilvēkiem un sadraudzība savā starpā. Telefons
+371 63839121
Brocēnu Enerģija, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Brocēnu nov., Brocēni, Skolas iela 21A
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29486821
Brocēnu evaņģēliski luteriskā draudze
Brocēnu nov., Blīdenes pag., "Mācītājmāja"
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus; regulāri noturēt dievkalpojumus; gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei; rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē; veikt diakonijas un misijas darbu; sniegt kristīgās izglītības iespējas; piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā; dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā.
BROCĒNU HOKEJA KLUBS
Brocēnu nov., Brocēni, Ezera iela 1
1. bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
2. nodrošināt nepieciešamos apstākļus bērnu un skolēnu hokeja attīstībai Brocēnu un Saldus novados un Latvijā;
3. sadarbībā ar citām sabiedriskajām organizācijām, vietējām pašvaldībām, uzņēmumiem un juridiskajām organizācijām izvest dažādus pasākumus hokeja popularizēšanā un atbalstīšanā;
4. organizēt un atbalstīt dažāda veida sporta sacensības, turnīrus, treniņu nodarbības;
5. organizēt bērnu un skolēnu vasaras nometnes;
6. atbalstīt un organizēt bērnu un skolēnu fiziskās un garīgās veselības veicinošus pasākumus un saturīgu brīvā laika pavadīšanu;
7. veicināt bērnu personības vispusīgas attīstības iespējas, radot pozitīvu un radošu vidi, kurā bērniem izpausties;
8. sekmēt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicinot palīdzības, līdzjūtības un atbildības sajūtu veidošanos pret sabiedrību un vidi;
9. aktīva un veselīga dzīves veida un vides izglītības popularizēšana;
10 ģimeņu saliedētības pasākumu organizēšana un atbalstīšana;
11. brīvprātīgā darba popularizēšana un veicināšana;
12. sadarbība ar partneriem ES struktūrfondu un citu finansējuma piesaistē, apgūšanā un kopīgu iniciatīvu realizācijā.
Telefons
+371 29295370
Brocēnu kultūrvēsturiskais un muzikālais mantojums
Brocēnu nov., Gaiķu pag., Satiķi, "Tautas nams"
-Apzināt, iepazīt un saglabāt Latvijas kultūrvēsturisko un muzikālo mantojumu, tādējādi uzturot, veidojot un attīstot nacionālo identitāti, tradīcijas un paražas;
-Veicināt sabiedrības interesi un vēlmi līdzdarboties lokālajā kultūrvidē, sekmēt cilvēku izpratni un zināšanas par kultūrvēsturisko un muzikālo mantojumu, tādējādi motivējot cilvēkus līdzdarboties un aktīvi iesaistīties lokālās vides - kultūras un tradīciju, izglītības un sociālekonomikas - attīstībā, veicinot kopējo sabiedrības labumu;
-Sekmēt demokrātiskas, izglītotas, progresīvas un ieinteresētas lokālās kopienas veidošanos, tādējādi radot izpratni par pārmantotās kultūras un tradīciju nozīmību nācijas pamatvērtību izveidē un uzturēšanā;
-Veidot pozitīvu, sakārtotu un iedvesmojošu vidi gan lokālās kopienas iedzīvotājiem, gan arī Brocēnu novadā un Kurzemes kultūrvēsturiskajā novadā dzīvojošajiem cilvēkiem, radot iespējas apgūt jaunas zināšanas un iemaņas, dalīties pieredzē, līdzdarboties un organizēt dažāda veida informatīvus, izglītojošus, integrējošus un izklaidējošus pasākumus;
-Organizēt izglītojošus pasākumus un koncertus, diskusijas un lekcijas, iesaistīties labdarības projektos un brīvprātīgajā darbā, tādējādi veicinot izpratni un popularitāti par latviskajām kultūras vērtībām, sabiedrības saliedētību, pieredzes un tradīciju apmaiņu, etnisko un sociālo integrāciju, kultūrvēsturiskā un muzikālā mantojuma pēctecības nodrošinājumu;
-Uzlabot lokālajā vidē dzīvojošo cilvēku vispārējo noskaņojumu, vairot iedzīvotāju pašapziņu un piederību kopienai, reģionam un valstij, sekmēt mijiedarbību starp dažādu paaudžu cilvēkiem, veicināt pašiniciatīvu un integrāciju, attīstīt starptautisko sadarbību un pieredzi;
-Iesaistīties dažādu projektu izstrādāšanā un ieviešanā, piesaistot sponsorus un labvēļu ziedojumus biedrības mērķu sasniegšanai;
-Sadarboties ar vietējiem un ārvalstu partneriem.
Telefons
+371 28668132
Brocēnu mednieku klubs
Brocēnu nov., Brocēni, Parka iela 3
Organizēt medības, apsaimniekot medību iecirkni.
Nelikumīgu medību apkarošana.
Katru gadu veikt biotehnisko darbu apjomu.
Telefons
+371 29263715
Brocēnu novada Lauksaimnieks
Brocēnu nov., Remtes pag., Remte, "Kantora ēka"
Apmierināt savu biedru saimnieciskās un sadzīves vajadzības, veicināt zemnieku un piemājas saimniecību lauksaimnieciskās ražošanas attīstību, viņu materiālā līmeņa paaugstināšanu, kuru nodrošināšanai nepieciešami finansu līdzekļi;
Sniegt lauksaimniekiem nepieciešamās konsultācijas, organizēt pasākumus viņu izglītošanai;
Iesaistīt pašvaldības, zemniekus un citas sabiedriskās organizācijas biedrības darbībā.
Telefons
+371 27806185
Brocēnu Pič & Put Biedrība
Brocēnu nov., Brocēni, Zaļā iela 5
Veicināt pič&put popularizēšanu, attīstību un perspektīvas visu vecumu un sociālo grupu, ieskaitot invalīdu, aprindās Latvijā;stimulēt Latvijas Republikā darbojošos organizāciju, uzņēmumu un interesentu sadarbību šai sporta nozarē;sacensību un citu sporta pasākumu rīkošana, ieskaitot bērnu un skolēnu sporta pasākumus un nometnes;iekļauties pasaules pič & put organizāciju apritē;aizsargāt, realizēt un popularizēt Biedrības biedru idejas un darba rezultātus, kas saistīti ar fiziski aktīva dzīves veida popularizēšanu, veicināšanu un veselības nostiprināšanu. Telefons
+447827591424