• lv

Brīvības iela, Jēkabpils

56° 29' 43.4022", 25° 52' 10.86456"

13. pirmdiena, Jauniešu klubs
Jēkabpils, Brīvības iela 258
Organizēt diskusijas, debates, pārrunas par dažādiem jauniešiem aktuāliem jautājumiem;
aktivizēt jauniešu iesaistīšanos sabiedriskās dzīves veidošanā, paust un pamatot savu viedokli;
organizēt sociāli-izglītojošus pasākumus;
veicināt jauniešu interesi par citu valstu kultūru, izglītību, jaunatnes darbību;
sadarboties ar citām sabiedriskām organizācijām;
izzināt Eiropas Savienības vēsturi un Latvijas perspektīvas ES.
Telefons
+371 26442577
4.siena
Jēkabpils, Brīvības iela 286B - 5
Biedrības mērķis ir apvienot atbildīgus un mērķtiecīgus cilvēkus, lai brīvprātīgi uz līdzīgu interešu pamata darbotos kultūras, neformālās izglītības un mūžizglītības norišu veicināšanā un popularizēšanā:
1. Meklēt sadarbības iespējas ar līdzīgām (Latvijas un ārvalstu) organizācijām un popularizēt pieredzi, piedaloties vietēja mēroga un starptautiskās konferencēs, semināros, izstrādājot un realizējot sadarbības projektus;
2. Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu biedru starpā par projektu plānošanu, vadību un finansējuma piesaisti;
3. Veidot sadarbību un aizstāvēt biedru intereses valsts, pašvaldību institūcijās un citās organizācijās;
4. Veicināt kultūras norišu nepārtrauktības procesu un komunikāciju ar sabiedrību;
5. Veidot un realizēt neformālas izglītības un mūžizglītības aktivitātes;
6. Rosināt komunikāciju starp kultūras nozaru profesionāliem, studentiem un interesentiem;
7. Organizēt darbnīcas, plenērus, seminārus, lekciju ciklus un līdzīgus pasākumus interesentiem, piesaistot kultūras un citu nozaru profesionālus un studentus;
8. Veicināt Latvijas kultūras izpausmes Latvijā un ārpus tās, rosinot reģionālo un pārrobežu sadarbību kultūras jomā un starp disciplīnām.
9. Veicināt paaudžu sadarbību kultūras jomā un starp disciplīnām.
Telefons
+371 28347944
AD Technical Work, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 265
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28336491
AG Karuselis, IK
Jēkabpils, Brīvības iela 288A - 24
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AIRON PLUS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 5A - 5
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29902502
Akciju sabiedrības ''Citadele banka'' Jēkabpils filiāle
Jēkabpils, Brīvības iela 140/142 - 7
Alnis, Mednieku klubs
Jēkabpils, Brīvības iela 230A - 4
Apvienot medniekus un makšķerniekus medību un makšķerēšanas organizēšanai un kopīgai atpūtai.
Organizēt un attīstīt medību saimniecību saskaņā ar savvaļas dzīvnieku un tiem nepieciešamās apdzīvojamās vides daudzveidības saglabāšanu un ilgtspējīgas izmantošanas principiem.
Telefons
+371 20444440
ARHIPS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 191 k-5
Metāla konstrukciju un to sastāvdaļu ražošana (25.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Arkadia Baltic, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 285
Mājsaimniecības elektroierīču mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.54, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29551707
ARVIJA, IK
Jēkabpils, Brīvības iela 253
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: CSP)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
A.SUPE, individuālais komersants
Jēkabpils, Brīvības iela 199A - 5
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Ātrais kredīts, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 58 - 1
Citi kreditēšanas pakalpojumi (64.92, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29256652
+371 27505555
E-pasts
saule@niko.lv
Austrumlatvijas jaunatnes sporta klubs
Jēkabpils, Brīvības iela 289B
1. Attīstīt Jēkabpils jaunatnes sportu, piesaistot talantīgus jauniešus no citām pašvaldībām;
2. Sekmēt komandu sporta un individuālo sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo attīstību un popularitātes pieaugumu Jēkabpilī;
3. Nodrošināt jaunatnes komandu un individuālo sportistu līdzdalību Latvijas Republikas čempionātos un starptautiskajos turnīros;
4. Radīt iespēju sporta skolu absolventiem turpināt profesionālo karjeru Jēkabpilī un veicināt bērnu un jauniešu sporta attīstību;
5. Veicināt treneru, sporta instruktoru, metodistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
6. Veicināt augstas klases sportistu sagatavošanu Latvijas valsts izlasēm;
7. Popularizēt Jēkabpils pilsētu pasaulē;
8. Sekmēt sporta materiāli tehniskās bāzes attīstību Jēkabpilī;
9. Sadarboties ar citiem sporta klubiem, sporta savienībām un federācijām, kā arī citām sporta organizācijām;
10. Veicināt sporta attīstību un popularizēšanu Jēkabpilī;
11. Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus;
12. Nodrošināt profesionālo sporta klubu dalību sporta sacensībās.
Telefons
+371 26198139
AutoSavirze, IK
Jēkabpils, Brīvības iela 174 - 2
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Autotree, IK
Jēkabpils, Brīvības iela 162 - 1
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
AVĒNIJA, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 140/142 - 3
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29246371
+371 65236065
E-pasts
faberlic.dace@gmail.com
Avio Jēkabpils, Jēkabpils Aeroklubs
Jēkabpils, Brīvības iela 199A - 1
1) Veicināt aviācijas aktivitāšu attīstību Latvijā;2) Popularizēt aviācijas sporta veidu;3) Sakārtot vieglās aviācijas jomu Latvijā, sadarbojoties ar aviācijas organizācijām un valsts institūcijām;4) Uzlabot starptautiskos sakarus aviācijas jomā;5) Piesaistīt jaunatnes interesi par aviāciju.
Baltic Fight Club
Jēkabpils, Brīvības iela 16 - 3
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana, fizisko un garīgo darbaspēju atjaunošana un paaugstināšana, kā arī invalīdu un traumu guvušo iedzīvotāju veselības rehabilitācija;Fiziski aktīva dzīvesveida popularizācija un cilvēku veselības nostiprināšana;Tuvcīņas attīstības Latvijā sekmēšana, augstu sasniegumu stimulēšana šajā sporta veidā;Kluba biedru brīvas, radošas darbības un profesionālas izaugsmes veicināšana sporta jomā;Sporta ētika principu ievērošana un ieaudzināšana kluba biedros;Organizatoriskās, metodoloģiska, praktiska un cita veida sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām;Sociālas nozīmes projektu radīšana un finansēšana (jauniešu programmas un citi). Telefons
+371 29494408
BALTSTARS, Jēkabpils pilsētas A.Stūrāna daudznozaru individuālais uzņēmums
Jēkabpils, Brīvības iela 301 - 2
preču ražošana, iepirkšana un realizācijasadzīves pakalpojumisabiedriskā ēdināšanaizstāžu, gadatirgu, izsoļu rīkošanakomercdarbībastarpniecībalauksaimniecības produkcijas iegāde, pārstrāde un realizācijamārketings
Basketbola klubs Jēkabpils
Jēkabpils, Brīvības iela 289B
1. Jēkabpils vīriešu basketbola komandas izveidošana un tās dalības nodrošināšana Latvijas basketbola līgas spēlēs;
2. Sekmēt sporta spēļu komandu un individuālo sporta veidu augstākās klases sportistu profesionālo attīstību un popularitātes pieaugumu Jēkabpilī;
3. Nodrošināt basketbola komandu līdzdalību Latvijas Republikas čempionātos un starptautiskos turnīros;
4. Radīt iespēju sporta skolu absolventiem turpināt profesionālo karjeru Jēkabpilī un veicināt bērnu un jauniešu sporta attīstību;
5. Veicināt treneru, sporta instruktoru, metodistu sagatavošanu un kvalifikācijas celšanu;
6. Veicināt augstas klases sportistu sagatavošanu Latvijas valsts izlasēm;
7. Popularizēt Jēkabpils pilsētu pasaulē;
8. Sekmēt sporta materiāli tehniskās bāzes attīstību Jēkabpilī;
9. Sadarboties ar citiem sporta klubiem, sporta savienībām un federācijām, kā arī citām sporta organizācijām;
10. Izveidot basketbola sistēmu, kas ietvertu visa vecuma bērnus un jauniešus, kā arī pieaugušos;
11. Veicināt basketbola attīstību un popularizēšanu Jēkabpilī;
12. Popularizēt un veicināt aktīvu, sportisku un veselīgu dzīvesveidu, organizēt un pilnveidot sporta un aktīvās atpūtas pasākumus.
Telefons
+371 26198139
Bikoff, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 215 - 1
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29630888
BIO LOGISTICS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 3B
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 27334473
BioLP grupa, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 3B
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27334473
BLANES, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 45B
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29455508
+371 65235980
Būvniecība AMK, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28488354
CA KLUBS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 45B
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28305937
E-pasts
valerijs@citaatputa.lv
Cerību sala
Jēkabpils, Brīvības iela 45
1. Sekmēt mērķgrupas (turpmāk tekstā-Personas) dzīves kvalitātes uzlabošanu, pieejamību un integrāciju sabiedrībā.
2. Nodrošināt dažādu pakalpojumu pieejamību ar biedrībā esošo rehabilitācijas aprīkojumu.
3. Rast iespēju specifisko speciālistu piesaistei izmantojot attiecīgi biedrībā esošos rehabilitācijas aprīkojumu.
4. Piesaistīt finanšu un citus līdzekļus no valsts un pašvaldības institūcijām, labdarības organizācijām, fondiem, uzņēmējiem un privāta sektora.
5. Uzņemties daļēju aizsardzību par invalīdu tiesību realizāciju veidojot informatīvo tīklu ar likumdevējiem, invalīdu ģimenēm un sabiedrību.
Telefons
+371 29950767
DEMVAR, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Jēkabpils, Brīvības iela 199A - 2
Elektroapgādes un telekomunikāciju sistēmu būvniecība (42.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65281272
E-pasts
info@demvar.lv
Divi Laimiņi, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 230A - 4
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Dīzelis J, SIA
Jēkabpils, Brīvības iela 2B/5
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65231163
+371 29124049
+371 65231625