• lv
Latvija

Brīvības iela, Dagda, Dagdas novads

56° 5' 42.51192", 27° 31' 47.42832"

ARROW 2013, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 1 - 14
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Atbalsts, Cilvēku ar īpašām vajadzībām biedrība
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Sniegt atbalstu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, aizstāvēt viņu intereses, radīt iespēju ikvienam realizēt savas ieceres un iniciatīvas, veicināt cilvēku savstarpējo sadarbību un personu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, sekmēt personu ar invaliditāti nodarbinātību, veicināt aktivitātes pieaugumu un līdzdarboties demokrātiskos procesos:
* rīkot tikšanās ar Latvijas un pasaules biedrībām (invalīdu, cilvēku ar īpašām vajadzībām, pensionāru u.c.), organizēt nometnes un citus publiskus pasākumus;
* veicināt cilvēku sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos, īstenot to sociālo aktivizāciju;
* sadarboties un apmeklēt līdzīgas biedrības un nodibinājumus, to organizētos pasākumus Latvijā un citās valstīs;
* aktualizēt cilvēku ar īpašām vajadzībām galvenās problēmas;
* radīt iespējas uzlabot dzīves kvalitāti;
* atbalstīt un veicināt brīvā laika pavadīšanas iespējas;
* piedalīties projektos, veidot partnerību citu biedrību, nodibinājumu projektos;
* rīkot izstādes, plenērus, seminārus u.c. publiskus pasākumus.
Telefons
+371 65622267
Fliboo, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 25
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: VID)
ID Service, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 18
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29892217
Izglītības centrs RIVIDA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 1 - 32
Atbalstīt mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītās programmas, sabiedrības integrāciju, interešu izglītību un citas brīvā laika pavadīšanas iespējas, veikt integrētu bērnu apmācību, koriģējošas atbalsta nodarbības prasmju un zināšanu pilnveidošanai un nostiprināšanai, pilnveidot radošo izaugsmi un profesionālo attīstību sabiedrībā. Telefons
+371 28248756
E-pasts
rivida@inbox.lv
LAKI Z, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7B
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 65653616
+371 27034535
LIAS, Krāslavas rajona Čerņavskas individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3B - 15
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65653649
Lija L2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7A
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26463321
LVSADA VSPC "Dagda" arodorganizācija
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Telefons
+371 29467342
MKDagda
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 9A
Sekmēt bērniem un ģimenēm draudīgas vides izveidi Dagdas novadā;
Veicināt sieviešu sociālo un ekonomisko aktivitāti;
Veicināt bērnu un jauniešu sociālo un sabiedrisko aktivitāti;
Veicināt Dagdas novada daudzpusīgu attīstību, izmantojot visus pieejamos resursus;
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos vietējās lauku teritorijas attīstībā, lai uzlabotu dzīves kvalitāti laukos, paaugstināt izglītības līmeni, rosinot sabiedrību meklēt jaunas iespējas;
Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu;
Apzināt un risināt vietējo iedzīvotāju vēlmes un problēmas, veicināt viņu aktīvāku darbību, kas sekmētu novada attīstību un iedzīvotāju dzīves līmeņa uzlabošanos, aktivizēt uzņēmējdarbību novadā, piesaistot pašvaldības finansējumu un dažādu nozaru speciālistus;
Radīt iespējas gūt dažāda veida informāciju un veicināt regulāru un sistemātisku tās apriti;
Piedāvāt dažādas iespējas veselīga dzīvesveida veicināšanai;
Organizēt un iesaistīt vietējos iedzīvotājus labdarības pasākumos, iesaistīt brīvprātīgos sociālās palīdzības sniegšanā;
Veicināt sakoptas apkārtējās vides veidošanu vietējā teritorijā;
Popularizēt dabas zinātnes, izglītot sabiedrību par vides aizsardzības, dabas daudzveidības un izpētes jautājumiem;
Veicināt vides izglītību ilgtspējīgai attīstībai;
Sabiedrības integrācijas veicināšana balstoties uz toleranci pret vidi un vidē, vides izglītības pasākumu organizēšana, vides izglītības materiālu un metodikas izstrāde un publicēšana;
Iesaistīties projektos, koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus savu mērķu sasniegšanai;
Sadarboties ar sabiedriskajām organizācijām Latvijā un ārzemēs;
Organizēt izglītojošus sporta, veselības veicinošus, kultūras un izklaides pasākumus bērniem;
Bērnu tiesību aizstāvēšana;
Ziedojumu vākšana, ziedojumu kastīšu izveidošana sabiedriskajās vietās Biedrības mērķu sasniegšanai.
Telefons
+371 29366163
OLGAS GOLUBES ĢIMENES ĀRSTA PRAKSE, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29
Specializētā ārstu prakse (86.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29366163
PAKSE, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29507481
PLASTA, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28385702
SIGITA-P, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 3A - 6
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Smaragds J, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 24 - 13
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: CSP)
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Avots: CSP)
V.Bogdanova, Individuālais komersants
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 5 - 6
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
BŪV-SERVISS, Pauliņa individuālais uzņēmums
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 24 - 9
Likvidēts 10.05.2018
Metālizstrādājumu, krāsu un stikla mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65653641
Dagdas šķelda, SIA
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 29A
Likvidēts 11.05.2017
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Būvdarbu pabeigšana (43.3, versija 2.0) (Avots: GP)
Lija L, IK
Dagdas nov., Dagda, Brīvības iela 7A
Likvidēts 27.11.2018
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
OLŪTI, Dagdas novada tūrisma un novadpētniecības biedrība
Krāslavas rajons, Dagda, Brīvības iela 3
Likvidēts 26.10.2007
Tūristu atpūtas vietu organizēšana;
tūristu izmitināšana un ēdināšana;
tūrisma maršrutu un objektu radīšana un uzturēšana kārtībā;
gidu pakalpojumu sniegšana tūristu grupām;
sporta, izklaides un kultūras pasākumu organizēšana;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
SELENA A, Dagdas pilsētas Aļgirda Šaļtisa individuālais uzņēmums
Krāslavas rajons, Dagda, Brīvības iela 3a-2
Likvidēts 30.12.2004
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka (52.11, versija 1.0) (Avots: CSP)
Pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.2, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 65653926