Brīvības iela 137, Rīga, LV-1012

56° 57' 52.834869", 24° 8' 24.486819"

ABELOM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26419066
AB.S, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67272243
+371 67400138
ALEUS, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Allere, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Vispārēja ēku tīrīšana (81.21, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29514690
AĻTAIRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Bāru darbība (56.30, versija 2.0) (Avots: CSP)
ANG un Co, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: CSP)
Baltic Institute of Regional Development
Rīga, Brīvības iela 137
Veikt zinātniskos pētījumus šādos virzienos:
Reģionu ekonomiskā attīstība;
Reģionu sociālekonomiskā attīstība;
Uzņēmējdarbības vides uzlabošana reģionos;
Ražošanas un lauksaimniecības attīstība reģionos;
Jauno tehnoloģiju ieviešanas iespējas ražošanā, lauksaimniecībā, uzņēmumu saimnieciskā darbībā un sociālo problēmu risināšanā;
Privāta un publiska finansējuma piesaiste reģionos;
Reģionos pieejamo energoresursu efektīva izmantošana;
Atjaunojamo resursu izmantošanas iespējas reģionos;
Reģionu kā investīcijas vietu pievilcības veicināšana;
Investīciju piesaiste reģionos;
Infrastruktūras un pilsētvides attīstība reģionos;
Pilsētu plānošana ar mērķi palielināt reģionu pievilcību iedzīvotājiem un uzņēmējiem;
Inovāciju un zinātniski pētniecisko organizāciju piesaistes iespējas reģionu attīstībai;
Reģionu iekšējais un ārējais tūrisms;
Reģionu popularizācija iekšējā un ārējā tirgū;
Reģionālo pašvaldību un to iestāžu sadarbība, kā arī komunikācija ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem;
Reģionos esošo sociālai atstumtībai pakļauto grupu integrācijas iespējas sabiedrībā;
Maznodrošināto personu labklājības celšanas iespējas reģionos;
Reģionu kā dzīves un darbavietas pievilcība un tās palielināšana;
Reģionālo darba tirgu problēmas un to risināšanas iespējas;
Veidot atgriezenisko saiti ar reģionu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un to struktūrām ar mērķi veicināt reģionu attīstību;
Veicināt zinātnisko pētījumu rezultātu praktisku pielietošanu;
Izstrādāt un īstenot programmas un pasākumus zinātniskās kvalifikācijas iegūšanai un pilnveidošanai;
Organizēt zinātniskās konferences, seminārus un lekcijas;
Izdot informatīvos materiālus;
Veicināt reģionu zinātnisku pamatotu attīstību;
Veicināt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu uzņēmumos un uzņēmumu zinātniski pamatoto attīstību;
Veicināt novadu un reģionālo pilsētu pašvaldību nekustamo īpašumu fonda zinātniski un ekonomiski pamatotu attīstību un tā energoefektivitātes un ekoloģijas uzlabošanu;
Veicināt nodarbinātību un darbaspēka kvalifikācijas un efektivitātes palielināšanu;
Veicināt sadarbību starp Latvijas Republikas uzņēmējiem un pašvaldībām ar Eiropas uzņēmējiem, valsts pārvaldes struktūrām un nevalstiskām organizācijām;
Veicināt biedru un asociēto biedru kvalifikācijas iegūšanu un pilnveidošanu;
Veikt labdarības līdzekļu vākšanu labdarības projektu realizācijai
BAROCCO ART, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29494338
Bērnu kultūras Biedrība "Stella"
Rīga, Brīvības iela 137
Kultūras pasākumu organizēšana un citas darbības, kas veicina bērnu integrāciju sabiedrībā, kā arī veicināt bērnu garīgu un fizisku attīstību;
padarīt bērniem ar īpašām vajadzībām un ne tikai tādiem, dzīvi labāku;
sabiedrisku pasākumu organizēšana un atbalsts, pieredzes apmaiņa, sadarbība ar citām organizācijām un iestādēm bērnu kultūras attīstībai;
atbalstīt tradīciju nodrošināšanu un saglabāšanu un jaunu tradīciju veidošanu, kas balstīta uz ilgtspējīgu kultūras un vides resursu izmantošanu;
apvienot bērnus un jauniešus ar īpašām vajadzībām, viņu ģimenes vai vientuļus vecākus, kuri audzina bērnus, kam ir garīgas un fiziskas veselības problēmas, lai uzlabotu viņu dzīves kvalitāti un pilnvērtīgi integrēt sabiedrībā, kā arī nodrošināt dažādu pakalpojumu pieejamību, rast iespēju specifisko speciālistu piesaistei pēc iespējas agrīnākā vecumā;
organizēt kultūras un sporta pasākumus ģimenēm brīvā laika pavadīšanai un veselīgai dzīvesveida popularizēšanai, ģimeņu attīstības veicināšanai
Biedrība "Art Association"
Rīga, Brīvības iela 137
Veikt mācību kursu pasniegšanu šādos virzienos:
apgaismojuma dizains un aprēķināšana;
masīvkoka apstrāde un dizains;
mēbeļu dizains;
interjera dizains un plānošana;
pārdošanas stratēģija un prasme;
komunikāciju psiholoģija;
mārketings;
mārketinga piedāvājumu izstrāde;
produkta vizuālais tēls;
brenda izveide un virzība;
veidot atgriezenisko saiti un komunikāciju starp dažādu dizaina un amatniecības virzienu pārstāvjiem, ar reģionu iedzīvotājiem, uzņēmējiem, pašvaldībām un to struktūrām ar mērķi veicināt amatniecības, kā individuālo uzņēmējdarbības veidu ar augsto pievienoto vērtību, popularizāciju;
izstrādāt un īstenot programmas un pasākumus dažādu dizaina un amatniecības pārstāvju kvalifikācijas iegūšanai un pilnveidošanai;
organizēt dažāda dizaina un amatniecības virzienu pārstāvju konferences, seminārus un lekcijas;
izdot informatīvos materiālus;
veicināt dažāda dizaina un amatniecības virzienu pārstāvju ražoto preču noieta tirgus attīstību Latvijā, Eiropas Savienībā un citās valstīs;
veicināt inovatīvo tehnoloģiju ieviešanu dažādu dizaina un amatniecības virzienu pārstāvju darbā;
veicināt nodarbinātību un darbaspēka kvalifikācijas un efektivitātes palielināšanu;
veicināt sadarbību starp Latvijas Republikas uzņēmējiem un pašvaldībām ar Eiropas uzņēmējiem, valsts pārvaldes struktūrām, nodibinājumiem un nevalstiskām organizācijām.
Telefons
+371 26380410
Dizaina nama savienība
Rīga, Brīvības iela 137
veidot eksportspējīgus un ārējos tirgos konkurētspējīgus dizaina risinājumus, kā arī veicināt apmācības ispējas un pieredzes apmaiņu radošā dizaina jomā Latvijā.
European Consulting Company, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67224839
Global Warehousing, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Avots: GP)
GM Construction, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29188175
ILAKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Avots: CSP)
ILPAKS, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26516171
ILUMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Avots: CSP)
Mēbeļu, paklāju un apgaismes ierīču vairumtirdzniecība (46.47, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67552281
JŪRAS VĒJŠ, Ražošanas komercfirma Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Grīdas un sienu apdare (43.33, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67584227
+371 67513447
Kupols, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26134642
LAMBRA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID)
LAVORIJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: CSP)
LED Chemicals, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Citur neklasificētu ķīmisko vielu ražošana (20.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29820500
LESSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67371343
+371 67372208
LEX būve, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29188175
LUČEZĪNO, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 20081355
MEGALUKS R, SIA
Rīga, Brīvības iela 137
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67338999
PURE WATER, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Dzērienu vairumtirdzniecība (46.34, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 28816558
RELISS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67372208
ROST INVEST, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Būvniecība (45, versija 1.1) (Avots: UR)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Royal Lighting, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības iela 137
Mēbeļu, apgaismes ierīču un cita veida mājsaimniecības piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 27840092