Brīvības iela 116, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

Adrese iepriekš atradās Brīvības iela 116, Jēkabpils, LV-5201
56° 29' 44.295936", 25° 52' 10.88546124"

Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 116
1.Sekmēt kultūras vērtību izplatīšanu, to pieejamību plašai sabiedrībai, veicināt sabiedrības interesi par kultūru, kultūras nozaru attīstību un jaunrades procesus, kultūras norišu daudzveidību, celt to kvalitāti, atbalstīt jaunos mūziķus un māksliniekus.
2.Praktiski veicināt ar veselības, sporta, mākslas un kultūras attīstību saistīto procesu norisi, organizēšanu, vadīšanu, vides un resursu monitoringu, pētniecību, analīzi, speciālo un nepieciešamo izglītību kā arī saistīto projektu īstenošanu;
3.Veicināt pilsoniskās sabiedrības veidošanos, stiprināt atbalstu sociālajam taisnīgumam, demokrātijai, ilgtspējīgai valsts attīstībai, darboties sabiedrības labā un risināt jautājumus, kas saistīti ar atsevišķu iedzīvotāju grupu un visas sabiedrības labklājības izaugsmi;
4.Uzlabot jauniešu dzīves kvalitāti, veicinot viņu izglītību, radošās iniciatīvas, darba tikumu, patriotismu, līdzdalību sabiedriskajā dzīvē;
5.Sniegt ieguldījumu kvalitatīvā kultūras un inovatīvā izglītības (mūžizglītības) attīstībā; veicināt kvalitāti un jauninājumus visāda veida pieaugušo formālā un neformālā izglītībā;
6.Stiprināt sasaisti starp pieaugušo izglītību un "dzīvē esošo realitāti", veicināt indivīda integrāciju sabiedrībā un veiksmīgu psihosociālo un ekonomisko funkcionēšanu;
7.Stimulēt Biedrības biedru profesionālo izaugsmi un pārstāvēt savu biedru intereses Latvijā un ārvalstīs; nodrošināt un sekmēt esošo un topošo partneru, līdzstrādnieku un speciālistu sadarbību, kā arī veicināt izglītību un profesionālās informācijas apmaiņu.
Jēkabpils nov., Jēkabpils, Brīvības iela 116
Radio programmu apraide (60.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 22320220
E-pasts
reklama@radio1.lv Reklāmas daļa
studija@radio1.lv Studija
zinas@radio1.lv Ziņu dienests
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 21.06.1999
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 16.10.2014
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 16.10.2020
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 05.03.2014
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 19.10.2000
pagastu un pilsētu pašvaldību interešu un tiesību pārstāvniecība
vienota pašvaldības viedokļa izstrāde
sadarbības organizēšana starp pašvaldībām
pašvaldību nodrošināšana ar informāciju un pakalpojumiem
kopēju uzņēmumu veidošana
apmācību rīkošana
pašvaldības darbinieku sociālās aizsardzības veicināšana
uzņēmējdarbības veicināšana
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 11.05.2007
Sekmēt Latgales kultūrvēsturiskā mantojuma
saglabāšanu, tradīciju apzināšanu
un attīstīšanu;
veicināt latgaliešu valodas izkopšanu un attīstību;
veicināt gan republikā, gan ārpus tās robežām dzīvojošo latgaliešu sakarus
un tuvināšanos.
Jēkabpils, Brīvības iela 116
Likvidēts 14.04.2015
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution