Brīvības gatve 214M - 2, Rīga, LV-1039

56° 58' 14.07620532", 24° 9' 32.53650264"

Advanced Learning & Communications, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67881440
E-pasts
info@alc.lv
Alcenza Media, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citur neklasificēti informācijas pakalpojumi (63.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28301111
Annas Skapis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26397866
ART FAMILY, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26183907
AWP, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Avots: VID)
E-pasts
info@awp.lv
BAJTEL.LV, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67722949
E-pasts
office@bajtel.lv
Baltic Interior Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Virtuves mēbeļu ražošana (31.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26007006
Business For Good fonds
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Nodrošināt pētījumus fizikā, dabaszinātnēs, inženierijā un tehnoloģijās;
Nodrošināt formālo un neformālo izglītību, kā arī mūžizglītību visos vecuma posmos;
Noteiktu iedzīvotāju grupu vai personu sociālās aizsardzības nodrošināšana, lai sekmētu cilvēku spēju pašiem nodrošināt sev pietiekamu dzīves kvalitāti konkrētā dzīves situācijā un sniegtu atbalstu sociālā riska situācijās, tai skaitā: nodrošināt nekomerciālu sociālā darbinieka atbalstu personai, personu grupai un sociālo darbu kopienā, nodrošināt nekomerciālu materiālo palīdzību personām naudas un mantas veidā (piemēram, pārtika, apģērbs, apavi, higiēnas un saimnieciskās preces, mēbeles, sadzīves priekšmeti, grāmatas, rotaļlietas), nodrošināt nekomerciālu darbību personu ar invaliditāti vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanai, nodrošināt nekomerciālu atbalstu sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā un nodrošināšanā ar tehniskajiem palīglīdzekļiem;
Bērnu tiesību aizsardzība, bērnu tiesību izmantošanas nodrošināšana, bērniem (gan ģimenē, gan ārpusģimenes aprūpē esošiem) un ģimenei labvēlīgas vides un atbalsta pasākumu veidošanu, bērnu un ģimenes labklājības līmeņa paaugstināšanu, atbalsta ģimenei tās pienākumu veikšanā, tai skaitā, bērnu un pieaugušo ģimenes locekļu aprūpē, krīzes situācijās un līdzīgos gadījumos;
Samazināt, novērst negatīvo antropogēno ietekmi uz vidi, cilvēku un dzīvnieku veselību, tai skaitā klimata pārmaiņas, trokšņus, smakas, atkritumus, radiācijas, ķīmisko un cita veida piesārņojumu;
Veicināt dabas resursu (ūdens, gaiss, augsne, derīgie izrakteņi, meži, ūdeņi un citi bioloģiskie resursi) aizsardzību un ilgtspējīgu izmantošanu, kā arī veicināt teritorijas ilgtspējīgas attīstības plānošanu;
Saglabāt un aizsargāt bioloģisko daudzveidību visos tās līmeņos (ģenētiskā, sugu un ekosistēmu daudzveidība), un citas dabas vērtības, tai skaitā īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (dabas rezervātos, nacionālajos parkos, biosfēras rezervātos, dabas parkos, dabas liegumos, dabas pieminekļos, aizsargājamajos ainavu apvidos, aizsargājamajās jūras teritorijās), kā arī ainavas, alejas, ievērojamus kokus, akmeņus, alas un citus objektus;
Īstenot parku, zaļo zonu un citu sabiedrisko teritoriju uzkopšanas, saglabāšanas un apzaļumošanas programmas pilsētās un laukos, veicina teritoriju pieejamību sabiedrībai, organizē sabiedriskās vides sakopšanas talkas;
Nodrošināt dzīvnieku patversmju pakalpojumus, tai skaitā organizācijas, kas cīnās par humānu attieksmi pret dzīvniekiem;
Nodrošināt programmas un pasākumus, lai uzlabotu ekonomisko infrastruktūru un kapacitāti, tai skaitā ceļus, finanšu pasākumus, uzņēmējdarbības programmas, tehniskās un vadības konsultācijas, palīdzības programmas lauku attīstībai;
Nodrošināt finanšu līdzekļu piesaisti un pārdali sabiedriska labuma mērķu īstenošanai;

Koordinēt kopīgās intereses sporta nozarē, tai skaitā pārstāvētajos sporta veidos vai darbības jomās;
Apvienot fiziskās un juridiskās personas, lai īstenotu savas intereses noteiktā sporta veidā un veicinātu tā attīstību;
Nodrošināt sporta nodarbību, treniņu un fiziskās sagatavotības norisi;
Organizēt sporta sacensības un veicināt aktīvu dzīvesveidu visām sabiedrības vecuma grupām;
Sniegt atbalstu sporta organizācijām, aktīvajiem un bijušajiem sportistiem viņu tiesisko, sociālo, izglītības, karjeras un citu saistīto jautājumu risināšanā.
Telefons
+371 26020332
Charity of Latvia
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Veikt darbības, kuras nestu materiālo, morālo vai garīgo labumu sabiedrībai vai sabiedrības daļai, par to neprasot samaksu. Veicināt mazturīgo ģimeņu, bērnu namu, dzīvnieku patversmju vai citu cilvēku jebkāda veida atbalstu, t.sk. organizēt labdarības pasākumus vai pasākumu kopumus, kuri tiktu vērsti kopējās sabiedrības labā ar mērķi saliedēt Latvijas Republikas iedzīvotājus. Vākt ziedojumus. Telefons
+371 27854658
COUNTIN, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 20023884
Diet-Market, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citu pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un mīkstmiešus (46.38, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29255658
Erman EU, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Cita veida īpašu preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.18, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29535802
EVEREST DG, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi rezervēšanas pakalpojumi un ar tiem saistītas darbības (79.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29119966
GAMEPLAY, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22132131
G BALTIC, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Elektronisko ierīču, telekomunikāciju iekārtu un to daļu vairumtirdzniecība (46.52, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29438827
Golden Consulting Group, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.48, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64212121
E-pasts
info@goldsilvertrade.com
Holter Group, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67525363
E-pasts
holter@holter.lv
INTELLICA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Labdruka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: CSP)
Tekstilmateriālu apdare (13.30, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67887570
E-pasts
info@uzvelckreklu.lv
Lācīša skola
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Veicināt labvēlīgus apstākļus veselības, vides aizsardzības, izglītības un sporta pilnveidošanai, organizējot izglītojošus un zinātniskus projektus un pasākumus;
sekmēt uz zināšanām par veselīgu dzīves vidi balstītu sabiedrības attīstību.
Telefons
+371 29273299
LIKRAT, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26463641
Lonsam LTB, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26828288
Mis Rīga, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26553363
MTC-CJ, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
MTC-EV, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
MTC-KA, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
MTC-SA, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
MTC-ZS, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Citi telekomunikācijas pakalpojumi (61.90, versija 2.0) (Avots: VID)
Pēterburgas Astroloģijas akadēmijas PP, IK
Rīga, Brīvības gatve 214M-2
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Avots: CSP)
POTERIT, SIA
Rīga, Brīvības gatve 214M - 2
Fitnesa centru darbība (93.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Citas sporta nodarbības (93.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67359794