• lv

Brāļu Skrindu iela, Rēzekne

56° 30' 15.94908", 27° 19' 53.05908"

ALBA-LTD, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 17
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64624535
+371 64607972
E-pasts
majturiba@alba-ltd.lv
ARĀJS J, Rēzeknes pilsētas J.Kupra daudznozaru individuālais uzņēmums
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-35
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64623713
+371 29418807
DEFT, S.Fjodorova privātizmeklēšanas birojs Rēzeknes pilsētas
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-33
privātizmeklēšana Telefons
+371 64623209
DISTANCE PRO, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 14 - 5
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Krāslava D, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 17
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 65423224
+371 29112899
Lauksaimniecības sabiedrība "Rēzekne", Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64623713
+371 29183804
Luminor Bank AS Rēzeknes filiāle
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 9
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 1880
E-pasts
info@dnb.lv
Mans koris MEDICUS
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 3
Kora dziedāšanas mākslas un tradīciju saglabāšana un attīstība.
Kora mūzikas apgūšana un popularizēšana sabiedrībā Latvijā un ārvalstīs.
Biedrības dalībnieku vokālā un muzikālā izglītošana.
Kora "Medicus" organizatoriskais un finansiālais atbalsts.
Lietderīgas brīvā laika pavadīšanas organizēšana.
Cita sabiedriskā labuma darbība, kas vērsta uz sabiedrības kultūras un izglītības veicināšanu.
Telefons
+371 29444334
Rēzeknes dziesmu svētku biedrība
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 3
Gādāt par dziesmu un deju svētku, amatierteātru, pūtēju orķestru, folkloras kopu , dziesmu festivālu, tautas lietišķās mākslas, tēlotājmākslas u.c. sarīkojumu, izstāžu, ievērojamu cilvēku piemiņas iemūžināšanu, kas saistīti ar Rēzeknes pilsētas un Latgales novada kultūru, programmu tiesiskā, fiziskā, garīgā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, visā minēto orientācija uz vispārcilvēcīgajām vērtībām. Telefons
+371 29114165
SOFA-R, IK
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 3
Mēbeļu un dzīvokļu iekārtu remonts (95.24, versija 2.0) (Avots: CSP)
Velo Guru, IK
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 19A - 5
Akciju sabiedrības "LATGALES FONDS" Rēzeknes filiāle
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-32
Likvidēts 10.06.2005
Citur neklasificēta mēbeļu, apgaismes ierīču un mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība (52.44, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64622184
Apdrošināšanas akciju sabiedrības "BALTA" filiāle "Rēzeknes nodaļa"
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 11.11.2013
Dzīvības apdrošināšana (66.01, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64625417
E-pasts
balta@balta.lv
INTEKS-R, Vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 19.03.2003
degvielas tirdzniecība
trasta operācijas
starpniecība
preču ražošana un realizācija
tirdzniecība
reklāma
izdevējdarbība
pārtikas produktu ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
KODOLS, Rēzeknes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-24
Likvidēts 19.12.1997
mēbeļu ražošana un realizācija
mājsaimniecības priekšmetu ražošana un realizācija
preču ražošana un realizācija
mārketings
tirdzniecība
iepirkšana
ārējā ekonomiskā darbība
Telefons
+371 64625295
Latgales patērētāju interešu aizsardzības centrs
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-34
Likvidēts 12.10.2007
Vispārēja patērētāju izglītošana par viņu tiesībām preču iegādē un
pakalpojumu izmantošanā, vides aizsardzībā;
informācijas sniegšana sabiedrībai par patērētāju tiesību un interešu
pārkāpumiem;
patērētāju sūdzību izskatīšanas veicināšana un nepieciešamās juridiskās
palīdzības sniegšana patērētāju tiesību pārkāpumu gadījumos;
patērētāju tiesības aizsargājošās likumdošanas pilnveidošanas veicināšana,
iesniedzot valsts institūcijām priekšlikumus par normatīvo aktu pieņemšanu,
atcelšanu un grozīšanu;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64622971
Meža apsaimniekotāju kokapstrādes uzņēmēju Rēzeknes asociācija
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 15.10.2007
Vākt un apkopot informāciju par kokapstrādes jautājumiem Rēzeknes rajonā;
veikt izglītojošu darbu savu biedru vidū, izdarīt nepieciešamos pētījumus
tehnoloģiskā, ekonomiskā un citās jomās, kuras attiecas uz kokapstrādi;
organizēt biedru piedalīšanos izstādēs, konkursos, izstrādājumu gadatirgos,
organizēt radošos komandējumus, specializētas ekskursijas, seminārus,
konferences, simpozijus un citus masu pasākumus kokapstrādes attīstības
interesēs;
konsultēt savus biedrus juridiskos, ekonomiskos, grāmatvedības un citos
uzņēmējdarbības jautājumos;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64623713
PUŠŅAKOVS & Co, Rēzeknes pilsētas individuālais uzņēmums
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 30.08.1993
koksnes sagatavošana un pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
PUŠŅAKOVS UN KO, Rēzeknes pilsētas sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 10.07.2001
mežizstrāde
kokapstrāde
transporta pakalpojumi
sadzīves pakalpojumi
preču ražošana un realizācija
remonta-celtniecības darbi
mārketings
komercdarbība
starpniecība
ārējā ekonomiskā darbība
apsardze
Rēzeknes grāmatu tirdzniecības valsts uzņēmums
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 17
Likvidēts 07.05.1992
grāmatu un iespiedprodukcijas tirdzniecība
grāmatu iepirkšana un realizācija
*mākslas darbu komisijas tirdzniecība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64623551
+371 64622686
Rēzeknes meža īpašnieku konsultāciju centrs
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11-30
Likvidēts 20.09.2000
Veidot datu bāzi par juridiskiem, ekonomiskiem, tehniskiem
un tehnoloģiskiem jautājumiem,
aizstāvēt meža īpašnieku tiesības un intereses.
Rēzeknes pilsētas pašvaldības grāmatu tirdzniecības uzņēmums
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 17
Likvidēts 26.09.2000
Grāmatu, avīžu un rakstāmlietu mazumtirdzniecība (52.47, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64623551
+371 64622600
Rēzeknes rajona zemnieku biedrība
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 06.10.2007
Panākt Zemnieku saimniecību strauju attīstību, lauksaimniecības produktu
palielināšanu, kas nodrošinātu Latvijas iedzīvotāju apgādi ar pārtikas
produktiem un veicinātu pārtikas produktu eksportu;
piedalīties lauksaimniecības attīstības programmas īstenošanā rajonā un
republikā;
aizstāvēt zemnieku pamatotās ekonomiskās, politiskās, sociālās un
saimnieciskās intereses un prasības saimnieciskās iestādēs un organizācijās;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 67220554
VUDEKS-R, Vienas personas sabiedrība ar ierobežotu atbildību SIA
Rēzekne, Brāļu Skrindu iela 11
Likvidēts 14.05.1998
kokapstrāde
tirdzniecība
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
starpniecība
preču ražošana un realizācija
lauksaimniecības produktu ražošana
ārējā ekonomiskā darbība
reklāma
mārketings
u.c. statūtos paredzētā darbība