• lv

Beverīnas novads

57° 31' 10.95924", 25° 36' 26.51544"

Avotkalni
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Avotkalni"
Atvērtas, radošas un cilvēku sabiedriskās aktivitātes rosinošas vides izveidošana;sabiedrības un indivīdu sociālās integrācijas saskaņas un labklājības attīstības veicināšana;pagasta kultūrvēsturiskā potenciāla apzināšana, dabas objektu saglabāšana un kopšana tūrisma, sporta un izklaides attīstības veicināšana.
AV SELGAS, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Selgas"
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29996193
AZ Team
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Vīnkalni"
Veicināt sabiedrības izpratni par veselīgu un aktīvu dzīvesveidu;
ar prakstisku piemēru vēstīt par komandas, dzīves mīlestības un tradīciju nozīmi ilgtermiņā;
darbs ar jaunatni un sadarbība ar pieaugušajiem, jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskās dzīves veicināšanā
Telefons
+371 22023111
BAIĻI, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Baiļi"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29284119
+371 29488398 Kafejnīca
E-pasts
baili@valm.lv
BĒRZCIEMI, Valmieras rajona Kauguru zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Bērzciemi"
lopkopība
lauksaimniecība
BĒRZIŅI, Brenguļu pagasta Ģ.Lustes zemnieka saimniecība
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Bērziņi"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 28654456
Beverīna AGRO, Lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Augļu un dārzeņu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
Lauksaimniecības papilddarbības un palīgdarbības pēc ražas novākšanas (01.6, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Beverīnas amatnieki, Biedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Sekmēt amatniecības attīstību Beverīnas novadā Telefons
+371 29188097
Beverīnas kopdarbības asociācija
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Veicināt iedzīvotāju izpratni un sabiedrisko atbalstu kopdarbības formu izmantošanai dažādās saimnieciskās darbības un cilvēku dzīves jomās, tādējādi sekmējot Latvijas lauku novadu saimniecisko izaugsmi, iedzīvotāju nodarbinātību, sabiedrības morāles un garīgo vērtību stiprināšanu. Telefons
+371 28779104
Beverīnas ūdeņi
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Sadarbībā ar Beverīnas novada pašvaldību nodrošināt pašvaldībai piederošo Mācītājmuižas, Pannas, Dutkas, Trikātas ezeru un Abulas upes apsaimniekošanu. Telefons
+371 26677457
Beverīnas zeme, Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Trikātas pag., Trikāta, "Depo"
Mežkopība un citas mežsaimniecības darbības (02.10, versija 2.0) (Avots: GP2013, CSP, ZO.LV)
BIRRA, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., Mūrmuiža, "Pūpoli" - 2
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26525979
BIRZES, Valmieras rajona Brenguļu pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Brenguļu pag., Cempi, "Birzes"
lopkopībacūkkopība
BIRZLEJAS, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Birzlejas"
lopkopība
biškopība
dārzeņkopība
mežizstrāde
BIRZNIEKI, Valmieras rajona Brenguļu pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Birznieki"
lopkopība
graudkopība
dārzeņkopība
biškopība
mežizstrāde
BIRZNIEKI, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Birznieki"
lopkopība
graudkopība
BIZEF, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., Mūrmuiža, "Mazputniņi"
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BJ Mežizstrāde, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Gaujmala Sapas 61"
Mežizstrāde (02.20, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 26555810
Brekšņi, Trikātas pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Trikātas pag., "Brekšņi"
BRENGUĻI, Lauksaimniecības tehnikas, mašīnu un citu darba rīku kopīgas lietošanas un apkopes kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Cīruļi"
Zāģēšana, ēvelēšana un impregnēšana (16.10, versija 2.0) (Avots: GP2011, CSP)
Telefons
+371 64245515
Brenguļu Jauniešu dome
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Kaimiņi"
1. Veicināt Brenguļu jauniešu iniciatīvu un līdzdalību lēmumu pieņemšanā un sabiedriskajā dzīvē.2. Daudzpusīgu personības pilnveidošanas, izglītības un brīvā laika pavadīšanas iespēju nodrošināšana novada iedzīvotājiem. Telefons
+371 20083787
E-pasts
brengulu_jd@inbox.lv
BRIEŽI, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Brieži"
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 22004435
BRIEŽI AGRO, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Brieži"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
BRIKŠAS, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Brikšas"
graudkopība;
piena, gaļas lopkopība;
mežizstrāde
BUNDES, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Bundes"
mežsaimniecība
lauksaimniecība
BŪTES, SIA
Beverīnas nov., Kauguru pag., Mūrmuiža, "Pļavasbūtes"
Izmitināšana viesu mājās un cita veida īslaicīgas apmešanās vietās (55.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29210861
CARGO Enterprise, SIA
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Eglaines" - 1
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29115532
CARLING, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Beverīnas nov., Brenguļu pag., Brenguļi, "Gatves" - 15
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Citi specializētie būvdarbi (43.9, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 22041636 Valdes priekšsēdētājs
+371 28810585 Administrācija
E-pasts
info@ltdcarling.com
CELMIŅI, Valmieras rajona Kauguru pagasta zemnieku saimniecība
Beverīnas nov., Kauguru pag., "Celmiņi"
lopkopība
CEMPI, Lauksaimniecības kooperatīvā sabiedrība
Beverīnas nov., Brenguļu pag., "Mežvidi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Avots: VID)
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64744374
+371 22004435