• lv
Latvija

Bebru iela 3 - 15, Jēkabpils, LV-5201

56° 29' 34.573398", 25° 53' 20.789376"

AGAPE, EVAŅĢĒLISKO KRISTIEŠU DRAUDZE
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 15
Pasludināt Kristus Evaņģēliju un darīt par mācekļiem tos, kas tic.
JK NAMS JAUNIEŠU KLUBS
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 15
radīt priekšnoteikumus bērnu un jauniešu morālā un tikumiskā stāvokļa atveseļošanai un sociālo problēmu atrisināšanai;
radīt vidi un priekšnoteikumus bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanai un vispusīgai attīstībai;
atjaunot sabiedrībā priekšstatu par ģimeni kā mūsdienīgas cilvēku sabiedrības pamatu un galveno vērtību;
iespēju robežās materiāli (ne finansiāli) atbalstīt bērnus un jauniešus no maznodrošinātajām, trūcīgām ģimenēm;
veicināt pilnvērtīgu personības attīstību, palīdzēt bērniem un jauniešiem sagatavoties patstāvīgai dzīvei un integrācijai strauji mainīgā sabiedrībā;
gādāt par bērnu un pusaudžu morālā, tiesiskā, fiziskā, garīgā un materiālā stāvokļa uzlabošanu, jaunās paaudzes orientāciju uz vispārcilvēcīgām vērtībām;
attīstīt jaunajā paaudzē apzinātu orientāciju uz augstu tikumības standartu ievērošanu;
palīdzēt bērniem un jauniešiem atklāt un attīstīt savas radošās spējas;
organizēt dažādas sporta spēles, sacensības un ģimenes sporta dienas, ģimenes svētkus; labdarības koncertus un akcijas, pārgājienus, izveidot bērnu un jauniešu interešu grupas un pulciņus, kuros viņi var lietderīgi un produktīvi pavadīt savu brīvo laiku; rīkot izglītojošas un atpūtas ekskursijas un nometnes; rīkot izglītojošus seminārus un konferences;
sadarboties ar rehabilitācijas centriem un veidot rehabilitācijas istabas;
ieaudzināt bērnos un jauniešos atbildības sajūtu par savas valsts likteni, pilsoņa pienākuma apziņu.
Telefons
+371 29140037
DREAMLAND, IK
Jēkabpils, Bebru iela 3 - 15
Likvidēts 01.06.2018
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)