• lv

Baznīcas iela, Rēzekne

56° 30' 22.27824", 27° 19' 43.96332"

Izsoļu aģentūra, SIA
Rēzekne, Baznīcas iela 19
Pārējas citur neklasificētas uzņēmējdarbības veicināšanas palīgdarbības (82.99, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64628810
Latgales druka, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Cita veida izdevumu iespiešana (18.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64607276
+371 64623133
E-pasts
druka@druka.lv
LATGALES KULTŪRAS CENTRA IZDEVNIECĪBA
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Kopt un vairot Latgales novada kultūras vērtības un Latgales latviešu valodu un literatūru;
izstrādāt un realizēt Latgales kultūras attīstības politiku ilgstošam laika periodam;
veicināt latgaliešu kultūras iekļaušanos latviešu kultūras apritē un popularizēt to pasaulē;
stiprināt latgaliešu atbildību par kultūras vērtību saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu;
rūpēties par kultūras materiālās bāzes pilnveidošanu, jaunu kultūras iestāžu un centru rašanos;
veicināt un izkopt Latgalei raksturīgās kultūrvides saglabāšanu, restaurēt kultūrvēsturiskus pieminekļus;
sniegt materiālu, juridisku un morālu atbalstu sabiedrības ierosinājumiem novada tradīciju saglabāšanā un bagātināšanā, profesionālās un pašdarbības mākslas attīstībā, interešu kopu izveidošanā;
veicināt latgaliešu runas un rakstu (literārās) valodas izkopšanu un attīstību;
veicināt gan Latvijas Republikā, gan ārpus tās robežām dzīvojošo latgaliešu sakarus, saprašanos un tuvināšanos.
Telefons
+371 64622298
POLIGRĀF-SERVISS, G.Černecova Rēzeknes pilsētas individuālais uzņēmums
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Plastmasas iepakojuma ražošana (22.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 64622817
+371 29299507
Quin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 19
Saninārtehnisko keramikas izstrādājumu ražošana (23.42, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
REMPEKS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64622567
+371 64625954
RĒZEKNES DRUKAS CENTRS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Iekārtu remonts (33.12, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67212468
RĒZEKNES PANORĀMA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Laikrakstu izdošana (58.13, versija 2.0) (Avots: VID)
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64622964
RĒZEKNES SVĒTĀ SIRDSSKAIDRĀ SERGIJA RADOŅEŽAS GRIEĶU-KATOĻU DRAUDZE
Rēzekne, Baznīcas iela 12
RĒZEKNES VĒSTIS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Žurnālu un periodisko izdevumu izdošana (58.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64622945
+371 64622850
Stils RK, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 26A - 4
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 28307909
Tekvon-do klubs Rēzekne
Rēzekne, Baznīcas iela 8A - 2
Garīgi un fiziski attīstītas sabiedrības veidošana;
veselīga dzīves veida popularizācija, veicināšana un cilvēku veselības nostiprināšana;
cīņas mākslas attīstības sekmēšana, augstu sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana;
organizatoriska, praktiska sadarbība ar Latvijas un ārvalstu klubiem, organizācijām, uzņēmumiem, privātpersonām.
Telefons
+371 29903412
AS "GE Money Bank" Rēzeknes filiāle
Rēzekne, Baznīcas iela 22
Likvidēts 12.02.2013
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Bankas Baltija Rēzeknes filiāle
Rēzekne, Baznīcas iela 22
Likvidēts 21.06.1999
kontu atvēršana juridiskām un fiziskām personām
depozītu un noguldījumu pieņemšana
norēķinu un kases operācijas
citas bankas operācijas, kas paredzētas nolikumā
Jūlija Šimanoviča, Individuālais komersants
Rēzekne, Baznīcas iela 26A-7
Likvidēts 15.10.2012
Latgales amatnieku biedrība
Rēzekne, Baznīcas iela 34a
Likvidēts 09.01.2008
Aizstāvēt savu biedru juridiskās un ekonomiskās intereses,
līdzdarboties to likumdošanas aktu izstrādāšanā, kuri skar
amatniecības intereses, veicināt amatnieku starptautisko apmaiņu

Latgales informatīvās izglītības fonds
Rēzekne, Baznīcas iela 17
Likvidēts 05.07.2018
Sekmēt dažādu informācijas avotu pieejamību
visiem sabiedrības slāņiem izglītības veicināšanai;
popularizēt INTERNET tīklu kā globālu informācijas avotu, nodrošināt tā
izmantošanu izglītības iestādēs un citur izglītības vajadzībām;
popularizēt un sekmēt izglītību informācijas tehnoloģiju jomā visu līmeņu
izglītības iestādēs;
veicināt vides kavlitātes uzlabošanu, veidojot sabiedrībā saudzīgu attieksmi
pret kultūrvēsturisko un dabas mantojumu;
popularizēt vides izglītību skolās un visplašākajos sabiedrības slāņos
Latgalē;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64622972
MORAS ZEME, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Likvidēts 19.12.1997
laikraksta izdošana
reklāma
informatīvie pakalpojumi
Telefons
+371 64622149
Patērētāju interešu aizsardzības klubs (Rēzekne)
Rēzekne, Baznīcas iela 19
Likvidēts 08.10.2007
Vispārēja patērētāju izglītošana par viņu tiesībām preču iegādē un
pakalpojumu izmantošanā;
informācijas sniegšana sabiedrībai par patērētāju tiesību un interešu
pārkāpumiem;
patērētāju sūdzību izskatīšanas veicināšana;
patērētāju tiesības aizsargājošas likumdošanas pilnveidošana;
patērētāju interešu aizstāvības kustības popularizēšana.
Telefons
+371 64625421
RĒZEKNES REĢIONĀLĀ KOMERCBANKA, Akciju sabiedrība
Rēzekne, Baznīcas iela 22
Likvidēts 03.01.1994
kontu atvēršana un uzskaite klientu uzdevumā
norēķinu operācijas
depozītu pieņemšana
kreditēšanas operācijas
faktoringa un līzinga operācijas
kases operācijas
valūtas pirkšana un pārdošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. bankas operācijas
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 64622131
Rēzeknes reģiona mazo un vidējo uzņēmumu asociācija
Rēzekne, Baznīcas iela 17
Likvidēts 22.11.2007
Veicināt Rēzeknes reģiona-Rēzeknes pilsētas un rajona
ekonomikas attīstību, atbalstot tā mazos un vidējos uzņēmumus;
sekmēt vietējo uzņēmumu attīstību, panākt valsts un pašvaldību iestāžu
tiešu atbalstu Rēzeknes mazo un vidējo uzņēmumu vadītāju un darbinieku
profesionālo izglītību, veicināt savstarpējus kontaktus vietējo un ārvalstu
uzņēmumu starpā.

RĒZEKNES TIPOGRĀFIJA, Valsts uzņēmums
Rēzekne, Baznīcas iela 28
Likvidēts 28.05.1996
Laikrakstu iespiešana (18.11, versija 2.0) (Avots: CSP)
Tautas veselības atbalsta fonds
Rēzekne, Baznīcas iela 17
Likvidēts 29.06.2018
Sniegt sabiedrībai informāciju visos iespējamos masu informācijas līdzekļos
par ekoloģisko situāciju Rēzeknē, Rēzeknes rajonā, Latgalē, Latvijā;
veicināt ekoloģiskās izglītības izplatību visos sabiedrības slāņos;
atbalstīt veselības mācības skolotājus un citus speciālistus, kuriem
nepieciešama kvalifikācijas paaugstināšana veselīga dzievesveida
popularizēšanai;
pievērst sabiedrības uzmanību dažādiem darba drošības jautājumiem;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64622972