Baznīcas iela 39, Rīga, LV-1010

56° 57' 33.736869", 24° 7' 24.58655436"

Rīga, Baznīcas iela 39 - 7
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 6
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 5
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 5
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 8
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29464012
E-pasts
carmencapitalsia@gmail.com
Rīga, Baznīcas iela 39
organizēt medības un makšķerēšanas pasākumus;
uzturēt medību teritorijas;
veikt meža atjaunošanas un meža zvēru saglabāšanas pasākumus;
organizēt atpūtas pasākumus un pakalpojumu sniegšanu biedrības biedriem.
Rīga, Baznīcas iela 39 - 16
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39
Sekmēt ieroču ražošanas un tirdzniecības nozares attīstību Latvijas Republikā;Apvienot ieroču ražošanas un tirdzniecības nozarē darbojošos uzņēmumus, kā arī citas juridiskas un fiziskas personas, lai paplašinātu sadarbību un pieredzes apmaiņu, attīstītu kopīgus darbības virzienus, izvirzītu un īstenotu kopīgus mērķus, nodrošinot piedāvāto pakalpojumu kvalitāti;Sekmēt ieroču ražotāju un tirgotāju jomā darbojošos uzņēmumu profesionālu pakalpojumu standartu attīstību Latvijas Republikā, celt kvalitātes standarta līmeni, veicināt augstu nozares darbinieku profesijas prestižu;Pārstāvēt ieroču ražotāju un tirgotāju uzņēmējsabiedrību kopējās intereses valsts varas un pārvaldes institūcijās, t.sk.: -ņemt pastāvīgu dalību IeM licencēšanas komisijā, kā arī sabiedriskajās un starptautiskajās organizācijās; -sniegt biedrības biedriem bezmaksas konsultācijas konfliktsituācijās, aizstāvēt viņu intereses valsts iestādē.Piedalīties ieroču ražošanas un tirdzniecības nozares reglamentējošas likumdošanas pilnveidošanā (ņemot vērā citu valstu pieredzi), t.sk.: -ieroču un munīcijas pārvadāšanas noteikumu precizēšanā un uzlabošanā, -ieroču un munīcijas glabāšanas (viesnīcās, automašīnās u.c.) nosacījumu izmaiņas, -prasību pastiprināšana pret nozares pārstāvjiem (lielāks statūtu kapitāls, civiltiesiskā apdrošināšana u.c.), -vienādu prasību noteikšana visiem nozares pārstāvjiem 9reģistrācija, nodokļi, kases aparāti, munīcijas un pirotehnikas glabāšana u.c.), -ieroču un munīcijas ražošanas nodalīšana no tirdzniecības (atcelt prasību ražotājam uzturēt arī tirdzniecības vietu), kā arī ieroču un munīcijas mazumtirdzniecības nodalīšana no vairumtirdzniecības), -atļauju izmantot pistoles, revolverus, arbaletus un šaujamos lokus medībās, -šaujamieroču pieļautā kalibra, garuma, klusinātāju ierobežojumu izmaiņas, -traumatisko ieroču izmantošanas nosacījumi,Uzturēt kontaktus ar valsts, pašvaldības iestādēm, juridiskām un fiziskām personām konsultāciju, apmācību, konferenču, semināru un izstāžu organizēšanā ieroču ražošanas un tirdzniecības sfērās,Informēt sabiedrību par ieroču ražošanas un tirdzniecības aktualitātēm Latvijas Republikā.
Rīga, Baznīcas iela 39 - 6
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 27881131
E-pasts
info@latviesiem.lv
Rīga, Baznīcas iela 39 - 3
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 5
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 3
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26648960
+371 20026059
Rīga, Baznīcas iela 39 - 17
Citur neklasificēta izglītība (85.59, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67045835
+371 29538469
E-pasts
pr@rezonanseplus.lv
Rīga, Baznīcas iela 39 - 1
Zobārstu prakse (86.23, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29156782
E-pasts
a.pauzere@gmail.com
Rīga, Baznīcas iela 39 - 2A
Apvienot studentes ar nacionāli valstiskiem uzskatiem;
Audzināt viņas par krietnām un apzinīgām Latvijas pilsonēm;
Atbalstīt viņu zinātnisko darbību un veicināt garīgās intereses;
Attīstīt un izkopt mākslas izpratni;
Ieaudzināt interesi uz katru darbu.
Telefons
+371 29116916
Rīga, Baznīcas iela 39 - 2A
Apvienot korporācijas Varavīksne filistres;
sekmēt korporācijas Varavīksne darbību, rosināt sievietes uz zinātnisku darbu un veicināt garīgās intereses, izkopt sieviešu pilsonisko pienākuma apziņu pret tautu un valsti;
materiāli atbalstīt s!k! Varavīksne aktīvo tautiešu kopsapulces (turpmāk tekstā - Konvents) un Biedrības locekles un Konventa dzīvokļa uzturēšanu.
Telefons
+371 29116916
E-pasts
vinetai@inbox.lv
Rīga, Baznīcas iela 39 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baznīcas iela 39 - 16
Rīga, Baznīcas iela 39 - 7
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29219378
E-pasts
zab@visaverte.lv
Rīga, Baznīcas iela 39 - 7
Likvidēts 16.06.2016
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39
Likvidēts 15.10.2001
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39-3
Likvidēts 27.05.1998
tirdzniecība
ražošana un realizācija
celtniecība
zāļu mazum-, vairumtirdzniecība
ārstniecisko preču mazum-, vairumtirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana
kultūras pasākumu rīkošana
noliktavu pakalpojumi
izdevējdarbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Baznīcas iela 39-1a
Likvidēts 04.11.2002
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (52.50, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39
Likvidēts 24.08.2010
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39-3
Likvidēts 13.09.2000
preču ražošana
maksas pakalpojumi
dzīvokļu un komunālie pakalpojumi
mazum-, vairumtirdzniecības starpniecības pakalpojumi
*zinātniski-tehnisko izstradņu, iekārtas un jaunu tehnoloģiju izstrāde un realizācija
*otrreizējo izejvielu pārstrāde, sagāde, realizācija
*transporta pakalpojumi
*projektēšana
*celtniecība
*būvmateriālu ražošana
*konsultācijas
*tūrisma pakalpojumi
*atpūtas organizēšana
*kultūras un sporta pasākumu organizēšana
*u.c.darbība, kas nav aizliegta LR likumdošanā
Rīga, Baznīcas iela 39 - 7
Likvidēts 28.12.2015
Rīga, Baznīcas iela 39 - 7
Likvidēts 30.08.2021
Jauktā lauksaimniecība (augkopība un lopkopība) (01.50, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citu dzīvnieku audzēšana (01.49, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baznīcas iela 39-8
Likvidēts 25.10.2012
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution