Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

56° 57' 57.84659892", 23° 9' 38.21092776"

'ATAUGA' Tukuma novada upuru piemiņas klubs
Izslēgts 01.07.2005
Baznīcas iela 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101
Savā darbībā balstās uz ANO Vispārējās cilvēka tiesību deklarācijas, ANO Starptautiskā Pakta par pilsoņu un politiskajām tiesībām, Eiropas drošības un sadarbības apspriedes Helsinku Nobeiguma akta, Vīnes Nobeiguma dokumenta principiem un Latvijas Republikas Satversmi, lai risinātu visus ar politiskajām represijām saistītos jautājumus.
Telefons
+371 67222368
E-pasts
lpra@apollo.lv

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution