Bāriņu iela 15, Liepāja, LV-3401

56° 30' 31.99366296", 21° 1' 0.45565536"

Liepāja, Bāriņu iela 15
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20225473
Liepāja, Bāriņu iela 15
Labsajūtas radīšana un pavairošana jebkurā cilvēka dzīves jomā, neatkarīgi no dzimuma, vecuma, veselības stāvokļa, reliģijas un politiskajiem uzskatiem. Biedrības pamatvērtība ir cilvēks un viņa spēja būt laimīgam;
Vientulības, atstumtības sajūtas mazināšana cilvēkos, organizējot tikšanos ar domubiedriem un dažādu jomu speciālistiem, izklaides pasākumu organizēšana (ekskursijas, radošās darbnīcas, iepazīšanās pasākumi, muzikālie un literārie vakari, u.c.);
Interesentu informēšana par dažādām labsajūtas veicināšanas metodēm;
Cilvēka izglītošana un jaunrades veicināšana par labsajūtas uzlabošanas paņēmieniem, t.sk. par netradicionālās medicīnas iespējām;
Cilvēku atbalsts smagajos dzīves posmos un ikdienas jautājumu risināšanā, atvieglojot viņu ikdienu ar dažādu jomu speciālistu palīdzību.
Liepāja, Bāriņu iela 15
Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus (23.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
apvienot veselīga dzīvesveida piekritējus, dziedniekus, zintniekus un garīgās attīstības interesentus;
pētīt, saglabāt un popularizēt cilvēka gara, dvēseles un miesas veseluma izpratni, latviskās dzīvesziņas, kultūras un Dievatziņas tradīcijas sabiedrības veselības un informētības uzlabošanai;
veicināt veselīga dzīvesveida, pašatveseļošanās peogrammu un tradicionālās tautas dziedniecības metožu piekopšanu sanbiedrības veselības uzlabošanai visdažādākajos veidos;
organizēt un veikt vispusīgas izglītošanas darbu veselīgas un sociāli atbildīgas sabiedrības veidošanai, tai skaitā ar izdevējdarbību;
pārstāvēt un aizstāvēt biedrības biedru intereses, nodrošinot informācijas un zināšanu apmaiņu, vienādu iespēju un pilnīgāku savu cilvēktiesību realizēšanu;
attīstīt sadarbību ar pašvaldību, valsts un starptautiskajām institūcijām, uzņēmumiem, citām nevalstiskām organizācijā,m, kā arī sabiedriskiem aktīvistiem Latvijā un pasaulē;
organizēt, piedalīties un veicināt labdarības pasākumus.
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 16.11.2021
Izmitināšana viesnīcās un līdzīgās apmešanās vietās (55.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP)
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 05.05.2022
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 28.04.2023
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 11.11.2008
Spēļu un rotaļlietu ražošana (36.50, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 29.05.2012
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Reorganizēts 29.12.2008
Izmeklēšana un drošības pasākumi (74.60, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Apsardzes pakalpojumi un izmeklēšana (74.6, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Elektrisko mašīnu un aparātu ražošana (31, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (93.0, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Reklāma (74.4, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Citur neklasificēti komercpakalpojumi (74.8, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 01.06.2006
Sekretāru un tulku pakalpojumi (74.85, versija 1.1) (Datu avots: CSP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 30.07.2013
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Reorganizēts 05.12.2014
Datoru, to perifēro iekārtu un programmatūras mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 24.08.2010
Citur neklasificēta mēbeļu, apgaismes ierīču un mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība (52.44, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 21.11.2019
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Liepāja, Bāriņu iela 15
Likvidēts 14.03.2018
Kosmētikas un tualetes piederumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.75, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution