• lv

Bārbeles pagasts, Vecumnieku novads

56° 27' 51.35544", 24° 37' 52.9932"

Ābolis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Kalnzemnieki"
Augļu un dārzeņu sulas ražošana (10.32, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Telefons
+371 28254695 Kārlis Ulmanis
E-pasts
gaismasabolis@gmail.com
ALEJAS, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Alejas"
lauksaimniecības produktu ražošana
AL konsultācijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Liepu aleja 8 - 11
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67353760
ANDRIŅI, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Andriņi"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 63927214
Arandano, SIA
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Gaisma, Ceriņu iela "Lejiņas"
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29431636
ATVARI, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Atvari"
augkopība
* lopkopība
AUTO MANTAS, SIA
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Ģeķi"
Automobiļu rezerves daļu un piederumu mazumtirdzniecība (45.32, versija 2.0) (Avots: CSP)
Bārbala, Bauskas rajona Ivetas Apses daudznozaru individuālais uzņēmums
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Saules"
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Bārbele, Meža īpašnieku apvienība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Kociņi"
Meža īpašumu efektīva un nenoplicinoša apsaimniekošana;
Latvijai raksturīgās lauku vides un ainavas ilgtspējīga attīstība;
Daudzpusīga sadarbība un informācijas apmaiņa gan Biedrības biedru starpā, gan radniecīgu organizāciju līmenī, veidojot izglītotu, aktīvai rīcībai motivētu sabiedrību.
Telefons
+371 28797645
BĀRBELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Rīgas iela 1
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Bārbeles kokogle, SIA
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Upmalas"
Pārējo organisko ķīmisko pamatvielu ražošana (20.14, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Bārbeles makšķernieku biedrība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Upmalas"
Dabas un vides aizsardzības pasākumu organizēšana;
zivju resursu atjaunošana un papildināšana;
zivju resursu aizsargāšana un uzraudzība;
Bārbeles pagasta ūdenskrātuvju apsaimniekošana;
licencēta makšķerēšanas organizēšana
Telefons
+371 26425918
BĀRBELES MEDNIEKU KOLEKTĪVS
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Rīgas iela 12
Uz brīvprātības pamata apvienot medniekus medību organizēšanai un kopīgai atpūtai;
Medību resursu ilgstošas un neizsīkstošas izmantošanas nodrošināšana.
Telefons
+371 26452422
BĀRBELES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Brīvnieki"
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Bārbeles tautskola
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bārbeles pamatskola"
Sabiedrības izglītošana (mūžizglītība), dodot iespēju attīstīt un pilnveidot sadarboties spēju, atklātību, enerģiju un stingru piesaisti demokrātijas vērtībām; veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu nākamo jauniešu vidū; veicināt izglītotas un kulturālas sabiedrības attīstību, saglabājot latviskās tradīcijas; veidot alternatīvas izglītošanās iespējas vietu, kas balstīta uz humānās pedagoģijas un tautas pedagoģijas idejām, izmantojot individuālās apmācību metodes. Telefons
+371 29297848
Barbelwood, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Liepu aleja 6 - 11
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 29712272
Bauzas
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bauzas"
iesaistīties vides politikas veidošanā;izglītot sabiedrību vides saglabāsanas un aizsardzības jautājumos;saglabāt Zemgalei raksturīgo mežu ainavu cilvēka un vides mijiedarbības līdzsvarā;sadarboties ar starptautiskajām vides politikā iesaistītām organizācijām;attīstīt informācijas sistēmu vides politikas un aizsardzības jautājumos, veicinot sabiedrības izpratni un atbildību par vidi un pārmaiņām tajā. Telefons
+371 26473657
BAUZAS, Burkovska Ilgvara zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bauzas"
mežkopība
graudkopība
BĒRZNIEKI, Vētras Jura zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Bērznieki"
lopkopība* graudkopība* sakņkopība
Brikon, SIA
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Bauskas iela 11
Finiera lokšņu un koka paneļu ražošana (16.21, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP, ZO.LV)
Parketa paneļu ražošana (16.22, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Koka taras ražošana (16.24, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
CEDELMAŅI, Anitas Ķēniņas zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Cedelmaņi"
lauksaimniecības produktu ražošana
DAINAS, Andreja Spudiņa zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Dainas"
kartupeļu audzēšana
graudkopība
piena lopkopība
cūkkopība
DĀLDERI, Jermaka Ivara Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Saulgrieži"
piensaimniecība Telefons
+371 63937356
DĀRTA, Literātu biedrība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Bauskas iela 2
1. Veicināt garīgu labklājību.
2. Aktivizēt sabiedrību dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Telefons
+371 29341639
DIEVTURU DAUGAVAS DRAUDZE
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Lazdas"
Kopt un attīstīt latvisko dievestību un dzīvesziņu, pamatojoties uz latvju dainās un citās gara matās pausto Dieva atskārtumu, tikumu mācību un svinīgām paražām
DZĒRVĒNI, Bauskas rajona Bārbeles pagasta zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Dzērvēni"
piena lopkopība
lopkopība
piena un gaļas ražošana
ELEKTROAUDITS, SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., Bārbele, Jāņu iela 4
Elektroinstalācijas ierīkošana (43.21, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27036603
E-pasts
info@elektroaudits.lv
ERLIĶI, Kiruļa Jāņa zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Erliķi"
lopkopība
* sakņkopība
* graudkopība
Telefons
+371 27611020
E-pasts
Janiski1967@inbox.lv
EVERTI, Anatolija Goba zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Everti"
lopkopība
EZĪTES, Andermaņa Andra zemnieku saimniecība
Vecumnieku nov., Bārbeles pag., "Ezītes"
graudkopība