Balvu novads

57° 7' 57.4464", 27° 15' 52.8066"

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 48
Telefons
+37120278819
E-pasts
bbjc@balvi.lv
Balvu centrālā bibliotēka
Balvu nov., Balvi, Tirgus iela 7
Telefons
+37164522168
E-pasts
biblioteka@balvi.lv
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 61
Telefons
+37164521976
E-pasts
kac@balvi.lv
Balvu mākslas skola
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 2
Telefons
+37164521658
E-pasts
balvims@balvi.lv
Balvu mūzikas skola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 18
Telefons
+37164521095
E-pasts
balvimuz@balvi.lv
Balvu novada bāriņtiesa
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telefons
+37164522973
E-pasts
barintiesa@balvi.lv
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
Telefons
+37164507147
E-pasts
dzimtsaraksti@balvi.lv
Balvu novada muzejs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 46
Telefons
+37164521430
E-pasts
muzejs@balvi.lv
Balvu novada pašvaldība
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164522453
E-pasts
dome@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības aģentūra "San-tex"
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 56
Telefons
+37164507198
E-pasts
santex@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības būvvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164507118
E-pasts
buvvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164521081
E-pasts
izglparvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības policija
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164520940
E-pasts
pasv.policija@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telefons
+37164521998
E-pasts
socdienests@balvi.lv
Balvu novada vēlēšanu komisija
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
E-pasts
dome@balvi.lv
Balvu pagasta pārvalde
Balvu nov., Balvu pag., Naudaskalns, Pagastmāja
Telefons
+37164522112
E-pasts
balvi@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pilādzītis"
Balvu nov., Balvi, Daugavpils iela 59
Telefons
+37164522023
E-pasts
piladzitis@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 50B
Telefons
+37164522447
E-pasts
sienazitis@balvi.lv
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 26
Telefons
+37164521940
E-pasts
bpvv@balvi.lv
Balvu sākumskola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 16
Telefons
+37164507011
E-pasts
pamatskola@balvi.lv
Balvu sporta skola
Balvu nov., Balvi, Alejas iela 2
Telefons
+37164521087
E-pasts
balvibjss@balvi.lv
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu nov., Balvi, Dārza iela 2
Telefons
+37164522727
E-pasts
bpg@balvi.lv
Bērzkalnes pagasta pārvalde
Balvu nov., Bērzkalnes pag., Bērzkalne, Ūdru iela 1
Telefons
+37164522479
E-pasts
berzkalne@balvi.lv
Bērzkalnes pirmsskolas izglītības iestāde
Balvu nov., Bērzkalnes pag., Bērzkalne, Ūdru iela 1
Telefons
+37164522579
E-pasts
berzkalnepii@balvi.lv
Bērzpils pagasta pārvalde
Balvu nov., Bērzpils pag., Bērzpils, Dārza iela 27
Telefons
+37164521992
E-pasts
berzpils@balvi.lv
Bērzpils vidusskola
Balvu nov., Bērzpils pag., Bērzpils, Dārza iela 12
Telefons
+37164521990
E-pasts
berzpilsvsk@balvi.lv
Briežuciema pagasta pārvalde
Balvu nov., Briežuciema pag., Grūšļeva, Gaismas
Telefons
+37164521298
E-pasts
briezuciems@balvi.lv
Krišjāņu pagasta pārvalde
Balvu nov., Krišjāņu pag., Krišjāņi, Jaunatnes iela 3 - 1
Telefons
+37164546622
E-pasts
krisjani@balvi.lv
Kubulu pagasta pārvalde
Balvu nov., Kubulu pag., Kubuli, Balvu iela 15
Telefons
+37164522668
E-pasts
kubuli@balvi.lv
Kubulu pirmsskolas izglītības iestāde "Ieviņa"
Balvu nov., Kubulu pag., Kubuli, Balvu iela 6
Telefons
+37164560069
E-pasts
kubulipii@balvi.lv