Balvi, Balvu novads

57° 7' 56.703", 27° 15' 56.11248"

Balvu Bērnu un jauniešu centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 48
Telefons
+37120278819
E-pasts
bbjc@balvi.lv
Balvu centrālā bibliotēka
Balvu nov., Balvi, Tirgus iela 7
Telefons
+37164522168
E-pasts
biblioteka@balvi.lv
Balvu Kultūras un atpūtas centrs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 61
Telefons
+37164521976
E-pasts
kac@balvi.lv
Balvu mākslas skola
Balvu nov., Balvi, Teātra iela 2
Telefons
+37164521658
E-pasts
balvims@balvi.lv
Balvu mūzikas skola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 18
Telefons
+37164521095
E-pasts
balvimuz@balvi.lv
Balvu novada bāriņtiesa
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telefons
+37164522973
E-pasts
barintiesa@balvi.lv
Balvu novada Dzimtsarakstu nodaļa
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
Telefons
+37164507147
E-pasts
dzimtsaraksti@balvi.lv
Balvu novada muzejs
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 46
Telefons
+37164521430
E-pasts
muzejs@balvi.lv
Balvu novada pašvaldība
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164522453
E-pasts
dome@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības aģentūra "San-tex"
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 56
Telefons
+37164507198
E-pasts
santex@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības būvvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164507118
E-pasts
buvvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta pārvalde
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164521081
E-pasts
izglparvalde@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības policija
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 1A
Telefons
+37164520940
E-pasts
pasv.policija@balvi.lv
Balvu novada pašvaldības Sociālais dienests
Balvu nov., Balvi, Raiņa iela 52
Telefons
+37164521998
E-pasts
socdienests@balvi.lv
Balvu novada vēlēšanu komisija
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 1
E-pasts
dome@balvi.lv
Balvu pamatskola
Balvu nov., Balvi, Partizānu iela 16
Telefons
+37164507011
E-pasts
pamatskola@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Pilādzītis"
Balvu nov., Balvi, Daugavpils iela 59
Telefons
+37164522023
E-pasts
piladzitis@balvi.lv
Balvu pirmsskolas izglītības iestāde "Sienāzītis"
Balvu nov., Balvi, Brīvības iela 50B
Telefons
+37164522447
E-pasts
sienazitis@balvi.lv
Balvu profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 26
Telefons
+37164521940
E-pasts
bpvv@balvi.lv
Balvu sporta centrs
Balvu nov., Balvi, Sporta iela 8
Telefons
+37129336428
E-pasts
balvisc@balvi.lv
Balvu sporta skola
Balvu nov., Balvi, Alejas iela 2
Telefons
+37164521087
E-pasts
balvibjss@balvi.lv
Balvu Valsts ģimnāzija
Balvu nov., Balvi, Dārza iela 2
Telefons
+37164522727
E-pasts
bpg@balvi.lv
Zvērināta notāre Inese Laure
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 14 - 1
Telefons
+37164521959
E-pasts
Inese.Laure@LatvijasNotars.lv
Zvērināta tiesu izpildītāja Anita Kalniņa
Balvu nov., Balvi, Bērzpils iela 2
E-pasts
anita.kalnina@lzti.lv
Balvu novada pašvaldības aģentūra "Ziemeļlatgales biznesa un tūrisma centrs"
Balvu nov., Balvi, Vidzemes iela 2B
Likvidēts 29.06.2018
Telefons
+37196452259
E-pasts
biznesacentrs@balvi.lv