Baldones pagasts, Ķekavas novads

Adrese iepriekš atradās Baldones novads
56° 44' 32.856", 24° 23' 28.15584"

Ķekavas nov., Baldones pag., "Auzulejas"
Iepazīstināt pieaugušos, jauniešus, bērnus ar zirgiem un zirgu sportu;
Dažādot Ķekavas novada bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, radīt labvēlīgu vidi brīvā laika pavadīšanai un iesaistīt bērnus un jauniešus sporta aktivitātēs, veicinot bērna veselību un fizisko attīstību;
Organizēt, rīkot aktīvo atpūtu un nometnes;
Organizēt izglītojošus pasākumus, tikšanos ar sportistiem un lekcijas, kuras vērstas uz veselīga un kustīga dzīves veida popularizēšanu sabiedrībā;
Veicināt sporta dzīves attīstību reģionos, rīkojot sacensības un citus pasākumus sadarbībā ar pašvaldībām un citām organizācijām;
Veicināt dabisku apkārtējās vides sakārtošanu un saglabāšanu.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Plātes"
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29299976
E-pasts
3dgeo@3dgeo.lv
Ķekavas nov., Baldones pag., "Saulītes 1" - 2
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Vizbulītes"
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28677967
Ķekavas nov., Baldones pag., "Misa Nr. 138"
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Aunores"
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Mārupītes"
Lauksaimniecības un mežsaimniecības mašīnu ražošana (28.30, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Lauksaimniecības mašīnu, iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.61, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26664494
E-pasts
maris@agrozona.lv
serviss@agrozona.lv
Ķekavas nov., Baldones pag., "Ķirškalni"
Bērnu, skolēnu un jauniešu ziemas un vasaras sporta, it īpaši motokrosa un volejbola, atbalstīšana un attīstīšana;
Bērnu, skolēnu un jauniešu sporta pasākumu un treniņnometņu organizēšana un dalība;
Dažādu sporta veidu popularizēšana bērnu, skolēnu un jauniešu vidū.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Pīpenes"
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Pīpenes"
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Amoliņi 1" - 6
Nodrošināt Biedrības pārvaldīšanā nodotā dzīvojamā nama Baldones nov., Baldones pag., "Amoliņi -1", kadastra apzīmējums 80250120092001 (turpmāk - Dzīvojamais nams) pienācīgu uzturēšanu;
nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā Dzīvojamā nama tehnisko ekspluatāciju, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas kārtību;
nodrošināt tās pārvaldīšanā nodotā Dzīvojamā nama, piemājas teritorijas uzturēšanu;
apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamā nama koplietošanas telpu izmantošanu.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Drupas"
Mehāniskā apstrāde (25.62, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20090838
Ķekavas nov., Baldones pag., "Pētnieki"
Veicināt jaunatnes izglītības un inovāciju attīstību;
Izstrādāt semināru, apmācību un kursu programmas jauniešu apmācībai;
Izglītot jauniešus, tai skaitā organizēt apmācības, treniņus, radošās darbnīcas un citus izglītojošus pasākumus;
Veicināt sabiedrības diskusiju par aktuāliem mākslas, kultūrpolitikas, kultūrizglītības un sociālās kultūras jautājumiem;
Atbalstīt jauno mākslinieku radošās ieceres, realizējot augstvērtīgus un radošus sadarbības projektus ar jauniem māksliniekiem;
Organizēt izglītojošās aktivitātes, izstādes un mākslas galerijas;
Sadarboties ar valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, fondiem, sabiedrības iniciatīvu grupām gan Latvijā, gan ārvalstīs.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Apiņkalni"
Pārtikas, dzērienu un tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.81, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Zemdegas"
Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi (96.04, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Jaunkubas 1"
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Lauki"
1.Veicināt vizuālās mākslas popularitāti, apvienot cilvēkus, kuriem ir interese par mākslu;
2.Dot iespēju cilvēkiem izpausties glezniecībā, grafikā un citās vizuālo mākslu jomās;
3.Organizēt apmācības, plenērus un nometnes pieaugušajiem un jauniešiem;
4.Organizēt ar kultūru un mākslu saistītus pasākumus tuvējā apkārtnē un izbraukumos.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Atmatas"
Lopkopības papilddarbības (01.62, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Mārtiņi"
piedalīties Baldones novada domes, Baldones novada sabiedrisko, nevalstisko organizāciju rīkotaojs ar tūrisma attīstību saistītajos pasākumos;
iesniegt ieinteresētajām organizācijām priekšlikumus par Baldones novada tūrisma attīstību;
piedalīties Baldones novada tūrisma stratēģijas izstrādāšanā;
piedalities dažādos pasākumos, lai popularizētu Biedrību un tās mērķus Baldones novadā un Latvijā;
veicināt Biedrības biedru apmācību un kvalifikācijas paaugstināšanu;
veicināt sadarbību ar līdzīgām sabiedriskām un nevalstiskām organizācijām;
pārstāvēt biedru intereses tiesās, valsts un pašvaldību iestādēs
Ķekavas nov., Baldones pag., "Kļaviņkākauļi"
Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana (01.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Aušas"
Noslēgt bezatlīdzības Patapinājuma Līgumu ar nekustamā īpašuma "Aušas", kadastra Nr.80250010023, īpašnieku Sintiju Vaideri par teritorijas turpmāko izmantošanu parka tālākai izveidei un pilnveidošanai;
Ierīkot atpūtas vietas ar galdiņiem un griliem dabā;
Izveidot spēļu laukumu bērniem;
Izveidot pastaigu, nūjošanas un slēpošanas takas;
Izveidot ūdens kanālu sistēmu;
Ierīkot zivju audzēšanas un makšķerēšanas vietas;
Uzstādīt pārvietojamās kempingu mājiņas;
Ierīkot stāvlaukumu automašīnām;
Izveidot piebraucamo ceļu;
Izveidot brīvdabas estrādi;
Esošo mežu papildināt ar kokaugiem tā, lai apmeklētāji varētu iepazīties ar to sugu daudzveidību;
Izveidot un uzstādīt koku un krūmu sugu nosaukumus un aprakstus, kas ļaus parkā novadīt izglītojošas nodarbības skolēniem un citiem interesentiem;
Uzcelt biedrības namu, semināru, nometņu, plenēru un citu pasākumu organizēšanai;
Vākt, apkopot un izvietot biedrības namā materiālus par Pulkarnes muižas un tās apkārtnes dabas īpatnībām, vēsturi un iedzīvotājiem;
Iegādāties parka apkopšanas vajadzībām tehniku, kuru nepieciešamības gadījumā varēs izmantot arī pakalpojumu sniegšanai;
Ierīkot makšķerēšanas, nūjošanas, slēpošanas un citu aktīvās atpūtas piederumu nomu;
Izveidot tējas un kafijas namiņu;
Ierīkot tirdzniecības vietu vietējiem lauksaimniekiem un mājražotājiem atpūtas, sporta un izglītojošo pasākumu norises laikā;
Veidot sadarbību ar citām biedrībām un organizācijām, kuras ar saviem mērķiem un aktivitātēm var pilnveidot un veicināt plašāku Baldones novada iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas iespēju.
Ķekavas nov., Baldones pag., Vārpas, "Ances"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Lipši" - 5
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) (38.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Mežceļi"
Graudu, sēklu, neapstrādātas tabakas un lopbarības vairumtirdzniecība (46.21, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Ozolāji"
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Purmales"
Atbalstīt jauniešu kustību un pasākumus, atbalstīt ekstrēmos sporta veidus un veicināt to attīstību Latvijā un Eiropā, organizēt sporta pasākumus un uzlabot ekstrēmo sporta veidu pieejamību Latvijā.
Telefons
+371 28801831
E-pasts
kaspars@bwj.lv
Ķekavas nov., Baldones pag., "Bernāti"
Citu mēbeļu ražošana (31.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26332258
E-pasts
info@zipa.lv
Ķekavas nov., Baldones pag., "Mārtiņi"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Ķekavas nov., Baldones pag., "Ezernieki"
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu saskarsmē ar zirgiem bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senjoriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā arī veicināt atbildības sajūtu pret dzīvniekiem;
Dažādot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt bērnu emocionālo un fizisko veselību izmantojot zirgu terapiju, jāšanas nodarbības un citas ar dzīvniekiem saistītas aktivitātes pavadot laiku brīvā dabā;
Informēt un izglītot sabiedrību par zirgu labturības jautājumiem, uzsverot dabīgās apmācības un dabīgiem pietuvinātu dzīves apstākļu pozitīvo ietekmi uz zirga emocionālo un fizisko veselību;
Sabiedrības informēšana un izglītošana par zirga un cilvēka saskarsmi, tās iespējām un pozitīvo ietekmi, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas zirgkopības tradīcijas;
Popularizēt un sekmēt dzīvnieku terapijas (reitterapijas) attīstību Latvijā un ārpus tās robežām;
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām un uzņēmumiem Latvijā un ārpus tās robežām;
Veicināt un organizēt kultūras, vides, izglītības, sporta un tūrisma pasākumus.
Ķekavas nov., Baldones pag., "Vanagi"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citu plastmasas izstrādājumu ražošana (22.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution