• lv

Baldones novads

56° 44' 32.856", 24° 23' 28.15584"

BALDONES APTIEKA, SIA
Baldones nov., Baldone, Daugavas iela 22
Farmaceitisko izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.73, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67932729
+371 28677574
BALDONES CEĻOTĀJS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Daugavas iela 48
Ceļojumu biroju pakalpojumi (79.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26158588
Baldones dzīvnieku patversme
Baldones nov., Baldone, Daugavas iela 9 - 3
uz brīvprātības, mērķa kopības un savstarpējas vienošanās principiem esošo finansu resursu ietvaros organizēt, uzturēt un nodrošināt sabiedrībā zināšanas, priekšstatu dažādu dzīvnieku labturības nodrošināšanā un ieinteresētību profilaktisku pasākumu veikšanās un radušos šīs jomas problēmu risināšanā un/vai seku novēršanā Telefons
+371 29277683
BALDONES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE
Baldones nov., Baldone, Rīgas iela 40
Pasludināt Dieva Vārdu un svinēt Sakramentus;regulāri noturēt dievkalpojumus;gādāt, lai jaunatne tiktu sagatavota iesvētei;rūpēties, lai cilvēki atrastu garīgu stiprinājumu un iepriecinājumu un pieaugtu ticībā un svētdzīvē;veikt diakonijas un misijas darbu;sniegt kristīgās izglītības iespējas;piedalīties LELB kopīgos pasākumos un kristīgas sadraudzības veicināšanā;dot labu kristīgu priekšzīmi sabiedrībā
Baldones kultūras biedrība
Baldones nov., Baldone, Iecavas iela 2A
Novada kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšana, saglabāšana un popularizēšana, sabiedrības izglītošana;
Labvēlīgas vides veidošana jaunradei, sociālajai jaunradei, sociālajai līdzdalībai un mūžizglītības procesam;
Kultūras pieejamības veicināšana visiem Baldones novada iedzīvotājiem.
Telefons
+371 26541111
BALDONES LAUKI, SIA
Baldones nov., Baldones pag., "Ozolāji"
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29450436
Baldones Māksla
Baldones nov., Baldone, Daugavas iela 2A
Sabiedriskā labuma darbība, atbalstot Baldonē un Baldones novadā:
Baldones mākslas skolu un tās sniegto profesionālās ievirzes izglītību;
mūžizglītību un citas ar neformālo izglītību saistītas programmas;
interešu izglītību;
sabiedrisko un latviešu kultūras identitātes integrāciju,
interesi par dažādām pasaules kultūrām, sociālo, etnisko un reliģisko daudzveidību, izmantojot mākslas potenciālu;
finansiālā atbalsta piesaistīšana dažādu ar biedrības mērķiem saistītu projektu un programmu īstenošanai;
ar mākslu saistītu labdarības akciju, izstāžu, konkursu, plenēru, festivālu organizēšana un līdzdalība
Telefons
+371 28347309
BALDONES MEDNIEKU KLUBS
Baldones nov., Baldone, Rīgas iela 36B
Veicināt medibu sporta saglabāšanu un tālāku attīstīšanu Latvijā Telefons
+371 29459330
BALDONES NORAS, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Baldones nov., Baldone, Vanagkalnu iela 21 - 27
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Telefons
+371 26514759
Baldones novada pensionāru biedrība "Sābri"
Baldones nov., Baldone, Pārupes iela 3
Izmantot Baldones novada vecuma pensionāru un personu ar īpašām vajadzībām (turpmāk "pensionāri") zināšanas (intelektuālo potenciālu), darba iemaņas, dzīves pieredzi sabiedrības labā, veicinot novada iedzīvotāju sadarbību un novada izaugsmi.
Baldones Partnerība
Baldones nov., Baldone, Pārupes iela 3
Veicināt un atbalstīt sabiedrības iesaistīšanos lauku teritorijas attīstībā;
Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai lauku attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;
Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Baldones Partnerības teritorijas attīstību;
veicināt kopienu sadarbības tīkla veidošanos;
koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus Partnerības mērķa sasniegšanai;
pārstāvēt lauku iedzīvotāju intereses nacionālā un starptautiskā līmenī.
Telefons
+371 26328940
+371 29214572
+371 67932025
E-pasts
elina.brigmane@inbox.lv
BALDONES ROMAS KATOĻU DRAUDZE
Baldones nov., Baldone, Rožu iela 3
Apliecināt, izplatīt un realizēt Romas-katoļu Baznīcas mācību
Baldones tūrisma attīstības biedrība
Baldones nov., Baldone, Ķeguma prospekts 28
1.Veicināt tūrisma attīstībai labvēlīgu vidi un sekmēt ilgtspējīgas tūrisma nozares attīstību Baldones novadā;
2.Veicināt iespējami labāku ilgtspējīgu ekonomikas, dabas un kultūras resursu izmantošanu, vides un dzīves kvalitātes paaugstināšanu;
3.Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma, tai skaitā kūrorta vērtību apzināšanu, saglabāšanu un popularizēšanu.
Telefons
+371 29545201
Baldones vidusskolas atbalsta biedrība
Baldones nov., Baldone, Iecavas iela 2
Veicināt Baldones vidusskolas izglītības programmu pilnveidošanu, atbalstīt mācību līdzekļu autorus;veicināt Baldones vidusskolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;sekmēt mācību procesa modernizāciju;finansiāli atbalstīt interešu un ārpusskolas izglītojošo mācību darbu un pasākumus, izkopt un attīstīt skolas tradīcijas;veicināt audzēkņu jaunrades projektus, to piedalīšanos mācību olimpiādēs u sporta sacensībās;rūpēties par skolēnu veselību un tiesību aizsardzību;piedalīties skolas ēkas kā vietējās nozīmes kultūras pieminekļa, tās interjera un teritorijas profesionāli kvalitatīvā labiekārtošanā un uzturēšanā;veicināt Baldones vidusskolas partnerattiecības;papildināt un atjaunot skolas bibliotēkas fondu. Telefons
+371 67932885
Baldones Waterjump, Biedrība
Baldones nov., Baldones pag., "Purmales"
Atbalstīt jauniešu kustību un pasākumus, atbalstīt ekstrēmos sporta veidus un veicināt to attīstību Latvijā un Eiropā, organizēt sporta pasākumus un uzlabot ekstrēmo sporta veidu pieejamību Latvijā. Telefons
+371 67932025
E-pasts
elina.brigmane@inbox.lv
Baldonis, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Iecavas iela 7 - 1
Pesticīdu un citu agroķīmisko preparātu ražošana (20.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29128013
Baltā Pils, Amatu izglītības un kultūras centrs
Baldones nov., Baldone, Daugavas iela 18
Veicināt fizisku un juridisku personu aktivitātes pieaugumu, īpaši jauniešu, amatu izglītības, mūzikas un mākslas aktivitāšu atbalstīšana.
Baltic Agro Serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Morisona iela 4
Augkopības papilddarbības (01.61, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29450436
Bar Art Ram, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Iecavas iela 6
Barent, SIA
Baldones nov., Baldone, Krasta iela 15 - 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Basketbola Klubs "FORTISSIMUS
Baldones nov., Baldone, Rīgas iela 89A
1. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Baldones novadā;
2. Iesaistīt visa vecuma grupu pārstāvjus sporta nodarbībās;
3. Piedalīties sportiskajās aktivitātēs Latvijā un ārzemēs;
4. Organizēt sporta un atpūtas nometnes visām vecuma grupām.
Telefons
+371 29464544
BB Aģentūra, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Dīķu iela 6
Reklāmas aģentūru darbība (73.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29529702
BB BUSS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldones pag., Vārpas, "Sarmas" - 3
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67356220
BCB-Eko, SIA
Baldones nov., Baldones pag., "Bernāti"
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26332258
E-pasts
info@mantinas.lv
BEĶERFEJA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldones pag., "Mārtiņi"
Maizes ražošana; svaigi ceptu mīklas izstrādājumu un kūku ražošana (10.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26540612
BĒRĪTS
Baldones nov., Baldones pag., "Ezernieki"
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
Popularizēt veselīgu un aktīvu dzīves veidu saskarsmē ar zirgiem bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, senjoriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Kā arī veicināt atbildības sajūtu pret dzīvniekiem;
Dažādot bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas, veicināt bērnu emocionālo un fizisko veselību izmantojot zirgu terapiju, jāšanas nodarbības un citas ar dzīvniekiem saistītas aktivitātes pavadot laiku brīvā dabā;
Informēt un izglītot sabiedrību par zirgu labturības jautājumiem, uzsverot dabīgās apmācības un dabīgiem pietuvinātu dzīves apstākļu pozitīvo ietekmi uz zirga emocionālo un fizisko veselību;
Sabiedrības informēšana un izglītošana par zirga un cilvēka saskarsmi, tās iespējām un pozitīvo ietekmi, lai rosinātu, uzturētu un tālāk izkoptu Latvijas zirgkopības tradīcijas;
Popularizēt un sekmēt dzīvnieku terapijas (reitterapijas) attīstību Latvijā un ārpus tās robežām;
Veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām un uzņēmumiem Latvijā un ārpus tās robežām;
Veicināt un organizēt kultūras, vides, izglītības, sporta un tūrisma pasākumus.
Telefons
+371 29209923
BF Meistarklase, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldones pag., "Mārtiņi"
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
BGM Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldones pag., "Vanagi"
Būvniecības mašīnu un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26335630
BG Sistēma, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Baldones nov., Baldone, Pārupes iela 12
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67932868
Biedrība KK CENTRS
Baldones nov., Baldone, Pilskalna iela 10
Veicināt Baldones novada teritoriju ilgtspējīgu attīstību;
sabiedrības izglītošana un informēšana kultūras un dizaina jomā;
atbalstīt mākslas un kultūras projektus;
mākslinieku un radoši domājošo izglītošana un pieredzes apmaiņas veicināšana;
radošo darbnīcu izveide, veicināšana un attīstība Latvijas un starptautiskā līmenī;
dizaina attīstības veicināšana;
mākslas un kultūras apguves programmu izstrāde;
veicināt sadarbības iespējas starp dažāda veida organizācijām.
Telefons
+371 28384294