• lv

Baldones iela, Ventspils

57° 22' 35.32332", 21° 34' 24.05316"

Baltic Enterprise, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Baldones iela 14 - 1
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+460727254857
DAKAR 1, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Baldones iela 13
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: GP2009, CSP)
Telefons
+371 25957051
Latvijas brīvā stila BMX federācija
Ventspils, Baldones iela 24A
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. Latvijas brīvā stila BMX attīstīšana, to popularizēšanu un ar to popularizēšanu saistīto darbību organizēšana. Bērnu un jauniešu brīvā stila BMX sportisko rezultātu sasniegšanas stimulēšana. Latvijas brīvā stila BMX sacensību (čempionātu), sporta un aktīvas atpūtas pasākumu oganizēšana, tai skaitā maksas pasākumu rīkošana. Piedalīšanos dažāda mēroga (valsts un starptautiskajos )pasākumos un sacensībās.Latvijas brīvā stila BMX sportistu nodarbību (treniņu nometnes, semināru) organizēšana, kā arī citas aktīvas atpūtas pakalpojumu sniegšana. Veicināt naudas līdzekļu piesaisti ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu. Biedrības attīstībai piesaistīt attiecīgo institūciju pārstāvjus. Telefons
+371 29461181
Livefaster, Biedrība
Ventspils, Baldones iela 24A
Bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana. Ekstrēmo sporta veidu (BMX, skeitborda, inlaina, MTB, snovborda, parkūra u.c.) attīstīšana, to popularizēšana un ar to popularizēšanu saistīto darbību organizēšana. Bērnu un jauniešu ekstrēmo sporta veidu sacensību, sporta un aktīvas atpūtas pasākumu organizēšana, tai skaitā maksas pasākumu rīkošana. Piedalīšanos dažāda mēroga (valsts un starptautiskajos) pasākumos un sacensībās. Bērnu un jauniešu ekstrēmo sporta pasākumu organizēšana un vadīšana. Bērnu un jauniešu ekstrēmo sporta veidu apmācības nodarbību organizēšana, kā arī citas aktīvas atpūtas pakalpojumu sniegšana. Pasākumu organizēšana ar citām sporta organizācijām, firmām, kā arī privātpersonām. Dažādu projektu izstrādāšana un realizēšana. Veicināt naudas līdzekļu piesaisti ar ziedojumu palīdzību un to uzkrāšanu. Biedrības attīstībai piesaistīt attiecīgo institūciju pārstāvjus. Veicināt sadarbību ar ārvalstu sabiedrībām un organizācijām. Telefons
+371 29461181
Oss serviss, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Baldones iela 20
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Dārzeņu audzēšana (01.13, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Citu viengadīgo kultūru audzēšana (01.19, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Daudzgadīgo kultūru audzēšana (01.2, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 22014422
SoftIB, SIA
Ventspils, Baldones iela 8A
Mazumtirdzniecība pa pastu vai Interneta veikalos (47.91, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Konsultēšana datoru pielietojumu jautājumos (62.02, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 63624601
+371 63622566
+371 29115778
SUP sportam un atpūtai, Sporta klubs
Ventspils, Baldones iela 5 - 1
Biedrības mērķis ir veicināt SUP sporta veida attīstību Latvijā, radot nepieciešamos apstākļus izglītības nodarbībām, treniņiem sacensībām un aktīvai brīvā laika pavadīšanai SUP sportā dažāda vecuma cilvēkiem ar atšķirīgu pieredzi, zināšanām, prasmēm un iemaņām. Telefons
+371 29766718
M & A pakalpojumi, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Ventspils, Baldones iela 3
Likvidēts 19.04.2016
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: GP2015)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29610774
Radošās attīstības atbalsta grupa
Ventspils, Baldones iela 4a
Likvidēts 25.03.2013
atbalstīt un sniegt palīdzību bērniem un jauniešiem radošā attīstībā, kā arī piesaistīt sabiedrības uzmanību palīdzības sniegšanai un izglītojošā procesa atbalstīšanai;sniegt materiāli tehnisko palīdzību radošām un izglītības procesam;juridisko un fizisko personu ziedoto naudu un pārējo finanšu līdzekļu piesaistīšana;apkopot un izplatīt pieredzi bērnu audzināšanā un apmācībā;piedalīties bērnu un jauniešu radošās attīstības programmu realizācijā;piedalīties sociāli mazaizsargāto bērnu atbalstīšanā;organizēt labdarības pasākumus;veikt citu darbību, kas nav pretrunā ar statūtiem un Latvijas Republikas spēkā esošo likumdošanu. Telefons
+371 29372987
+371 25955838
SAMARIJA-LATVIJAS FONDS, Bezpeļņas kristīgās žēlsirdības un labdarības organizācijas-sabiedrības Ventspils filiāle
Ventspils, Baldones iela 14
Likvidēts 27.01.2005
alkoholiķu un narkomānu rehabilitācija
bērnu un pusaudžu, invalīdu, pensionāru, bezdarbnieku sociālā aprūpe
cilvēku iesaistīšana kristīgā žēlsirdības un labdarības kustībā
saimnieciskā darbība, iesaistot alkoholiķus, narkomānus, bezdarbniekus
lietotu patēriņa preču realizācija iedzīvotājiem
zivju zvejniecība, apstrāde un realizācija
ārējā ekonomiskā darbība
sabiedriskā ēdināšana
u.c.saskaņā ar statūtiem
Telefons
+371 63625109
Trupa Ventspils individuālais uzņēmums
Ventspils, Baldones iela 18b-85
Likvidēts 19.12.1994
tirdzniecība ar pārtikas un rūpniecības precēm, zivīm