Baldones iela, Rīga

56° 56' 50.45604", 24° 3' 42.597"

Rīga, Baldones iela 26 - 50
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 63221257
E-pasts
info@makssunmorics.lv
Rīga, Baldones iela 1B
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 8 - 42
Nespecializētā vairumtirdzniecība (46.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Piena, piena produktu, olu un pārtikas tauku un eļļu vairumtirdzniecība (46.33, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 20266220
E-pasts
info@affuo.com
Rīga, Baldones iela 8 - 29
Taksometru pakalpojumi (49.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana (25.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificētu gatavo metālizstrādājumu ražošana (25.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 11A
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 8 - 10
Automobiļu apkope un remonts (45.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 10 - 7
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 8 - 42
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1
Ieguves rūpniecības, būvniecības un inženierbūvniecības iekārtu vairumtirdzniecība (46.63, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Namdaru un galdniecības izstrādājumu ražošana (16.23, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 26194480
E-pasts
atehs.sia@gmail.com
Rīga, Baldones iela 26 - 50
Sporta objektu darbība (93.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 12A - 2
Organizēt trīs dzīvokļu dzīvojamās mājas Rīgā, Baldones ielā 12A (kopējā platība - 556,2 kvm) ekspluatāciju un uzturēšanu - dzīvokļiem Baldones iela 12A-1-1A, Baldones iela 12A -2-1B, Baldones iela 12A-3-1C, piekrītošās mājas kopīpašuma domājamās daļas, iekārtu un teritorijas (turpmāk tekstā - Mājīpašums) apsaimniekošanu un labiekārtošanu.
Šo statūtu izpratnē dzīvokļu īpašums, nedzīvojamo telpu īpašums un tam piederošās zemes domājamās daļas īpašums tiek nosaukts par Dzīvokļa īpašumu.
Pārstāvēt Dzīvokļu īpašuma īpašnieku intereses jautājumos, kas saistīti ar Mājīpašuma pārvaldīšanu.
Rīga, Baldones iela 17 - 5
nodrošināt tās pārvaldīšanā un/vai apsaimniekošanā nodoto dzīvojamo namu pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu
Rīga, Baldones iela 8 - 1
Nodrošināt pienācīgu dzīvojamās mājas Rīgā, Baldones ielā 8, kā arī tai piekrītošas teritorijas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, saglabājot un uzlabojot dzīvojamās mājas Rīgā, Baldones ielā 8 un piekrītošās teritorijas stāvokli.
Rīga, Baldones iela 1
Sausiņu un cepumu ražošana; ilgi uzglabājamo konditorejas izstrādājumu un kūku ražošana (10.72, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 28 - 9
Tūrisma operatoru pakalpojumi (79.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 28815239
E-pasts
info@balticlivecam.com
Rīga, Baldones iela 8 - 31
Gaļas un gaļas produktu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 5 - 2
Latvijas izdevniecību jauktā kora "Burtnieks" radošās darbnīcas materiālā atbalsta nodrošināšana;
kora mūzikas popularizēšana;
kora mūzikas festivālu un konkursu organizēšana.
Rīga, Baldones iela 7
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Sporta klubu darbība (93.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67612604
E-pasts
ctk@tk.lv
Rīga, Baldones iela 1
Atkritumu un lūžņu vairumtirdzniecība (46.77, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 1
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 26545407
E-pasts
info@divanoitaliano.lv
Rīga, Baldones iela 7
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 28 - 47
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1 k-1
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Izmeklēšanas darbības (80.30, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Baldones iela 7
Citas būvdarbu pabeigšanas operācijas (43.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 26 - 30
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Baldones iela 1
Metāla virsmas apstrāde un pārklāšana (25.61, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67456213
Rīga, Baldones iela 1
Metālizstrādājumu cauruļu, apkures iekārtu un to piederumu vairumtirdzniecība (46.74, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 20013324
E-pasts
isg@isg.lv

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution