• lv

Avotu iela 40A - 46, Rīga, LV-1009

56° 57' 3.9012296400001", 24° 8' 13.5224826"

AVOTU 40
Rīga, Avotu iela 40A - 46
Pārvaldīt un organizēt nekustamā īpašuma Avotu 40, Rīgā, apsaimniekošanu, nodrošinot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpu un zemesgabala, uz kura atrodas ēkas, pienācīgu uzturēšanu un tehnisko ekspluatāciju;
Lemt visus jautājumus, lai nodrošinātu obligāti veicamo pārvaldīšanas darbību izpildi saskaņā ar 2010.gada 1. janvāra Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, tai skaitā par apsaimniekošanas līguma izstrādāšanu un tā noslēgšanu ar apsaimniekotāju, maksājuma apmēra noteikšanu;
Noslēgt apsaimniekošanas līgumu ar kompetentu attiecīgā pakalpojuma sniedzēju, pārraudzīt un kontrolēt apsaimniekošanas līguma izpildi, kā arī pārvaldīšanas un apsaimniekošanas plānu, budžetu, tāmju, darbu un procesu izpildi, lemt par mājas rezerves fonda (uzkrājuma remontam) izmantošanas veidu un kārtību nolūkā nodrošināt kopīpašnieku un iedzīvotāju dzīves līmeņa saglabāšanu un paaugstināšanu;
Apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar kopīpašumā esošās daļas izmantošanu;
Aizsargāt un aizstāvēt kopīpašnieku un iedzīvotāju tiesības un intereses jautājumos, kas skar ēkas apsaimniekošanu.
Telefons
+371 29108011
Vadības konsultāciju centrs, SIA
Rīga, Avotu iela 40A - 46
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 29219311
Cerebre, IK
Rīga, Avotu iela 40 - 46
Likvidēts 27.06.2017
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: CSP)