Aveņu iela 16 - 1, Jūrmala, LV-2008

56° 56' 44.81934756", 23° 41' 54.39363936"

Jūrmala, Aveņu iela 16 - 1
"Kultūras apmaiņas programmu izstrāde un organizēšana starp Latvijas un Horvātijas, kā arī citām Balkānu reģiona valstu iedzīvotājiem un pašdarbības kolektīviem;
"Tūrisma objektu popularizēšana un tūrisma pasākumu organizēšana starp Latvijas un Balkānu reģiona valstu iedzīvotājiem;
"Ekonomisko sakaru attīstība starp Latvijas un Balkānu reģiona valstu uzņēmējiem.
"Nekustamā īpašuma apsaimniekošana, pārdošana un izīrēšana, ieskaitot starpniecības pakalpojumus, sadarbības valstīs;
"Sabiedrības informēšana un izglītošana sadarbības valstīs;
"Kultūras un izglītības pasākumu organizēšana;
"Citu iepriekš neminētu pasākumu organizēšana un veikšana, kas vērsti uz Latvijas un Horvātijas, kā arī citu Balkānu reģiona valstu ekonomiskās un kultūras attiecību veicināšanu un attīstīšanu.
Jūrmala, Aveņu iela 16 - 1
Veicināt veselīga dzīvesveida popularizēšanu Latvijā;
Organizēt pasākumus un nometnes dzīves kvalitātes uzlabošanai un lietderīga brīvā laika pavadīšanai;
Uzturēt un attīstīt bērnu, jauniešu un pieaugušo fizisko formu, kā arī sniegt zināšanas par veselīgu uzturu;
Sadarboties ar citām valstiskām un nevalstiskām organizācijām Latvijā un starptautiskā līmenī;
Uzlabot Latvijas jauniešu iespējas radoši un lietderīgi izmantot mācību un brīvo laiku;
Citu iepriekš neminēto pasākumu organizēšana un veikšana, kas vērsti uz veselīga dzīvesveida veicināšanu un sabiedrības izglītošanu.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution