Ausmas iela 3, Auce, Dobeles novads, LV-3708

Adrese iepriekš atradās Ausmas iela 3, Auce, Auces novads, LV-3708
56° 27' 51.24773988", 22° 53' 56.37519852"

Dobeles nov., Auce, Ausmas iela 3
Veidot pozitīvu Auces pilsētas un Auces novada tēlu;
Veicināt un atbalstīt kultūrizglītības darbu;
Saglabāt, papildināt un atjaunot kultūrvēsturiskās vērtības Aucē un Auces novadā;
Veicināt kultūras un izglītības iestāžu sadarbību ar vietējiem iedzīvotājiem;
Sniegt iespēju saturīgi un pilnvērtīgi pavadīt brīvo laiku un sevi pašapliecināt;
Paaugstināt pašdarbības kolektīvu māksliniecisko līmeni, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi un paplašinot darbošanās iespējas;
Iesaistīt bērnus un jauniešus kultūrizglītojošos pasākumos, lai nodrošinātu paaudžu pēctecību un sadarbību;
Veicināt jaunu tradīciju veidošanu un esošo popularizēšanu;
Popularizēt kultūrizglītības darbu ārpus pilsētas un Latvijas robežām;
Piesaistīt līdzekļus kultūrizglītības mērķu sasniegšanai, rīkojot dažādus masu pasākumus un rakstot projektus;
Iesaistīt Biedrības aktivitātēs sociālā riska grupas (invalīdus, pensionārus, mazākumtautības, maznodrošinātos un nelabvēlīgās ģimenes), lai mazinātu sociālās atstumtības faktorus;
Sekmēt mazo uzņēmumu darbības attīstību Auces novadā;
Radīt labvēlīgu vidi mājražošanai un uzņēmumu darbības attīstībai Aucē un Auces novadā;
Sniegt atbalstu personām ar invaliditāti.
Auces nov., Auce, Ausmas iela 3
Likvidēts 10.11.2016
Telefons
+371 63744902

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution