• lv

Ausekļa iela, Liepāja

56° 30' 36.5256", 21° 0' 15.25212"

Ausekļa 6, Biedrība
Liepāja, Ausekļa iela 6-5
Pārvaldīt un pienācīgi apsaimniekot nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 6, Liepājā.
Briga SI, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 3/5
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29387711
Campanella, Liepājas Zvanu kora biedrība
Liepāja, Ausekļa iela 11/15
1.Veicināt cilvēku interesi par zvanu ansambli kā netradicionālu muzicēšanas veidu.2. Popularizēt klasisko mūziku, piesaistot jaunatnes interesi.3. Pilnveidot biedru izpratni par mūziku un parādīt tās daudzveidību.4. Organizēt klasiskās mūzikas Latvijā un ārpus tās.5. Piedalīties visoso kultūras pasākumos, kas nav pretrunā ar biedrības statūtie,.6. Veicināt saturīga brīvā laika pavadīšanu jaunatnei. Telefons
+371 26526909
Debašu centrs
Liepāja, Ausekļa iela 9
Ar debašu kustības palīdzību veicināt Latvijas jaunatnes izglītošanas centienu nostiprināšanu. Dot iespēju jauniešiem apgūt demokrātijas pieredzi un rosināt piedalīties pilsoniskas un integrētas sabiedrības veidošanā. Telefons
+371 26511525
EBG Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 11
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67291127
EBG Invest, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 11
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67291188
Lateco Wood, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Jūras zvejniecība (03.11, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Melngaiļskolas atbalsta biedrība
Liepāja, Ausekļa iela 11/15
Sekmēt konkurētspējīgas kultūrizglītības vides attīstīšanos;
Attīstīt mākslinieciski profesionālo līmeni;
Sekmēt konkurētspējīgu mūziķu attīstību un iesaistīšanos darba tirgū;
Mūzikas konkursu, festivālu un koncertu organizēšana un piedalīšanās tajos Latvijā un ārpus tās;
Fizisko un juridisko personu ziedotās naudas, kā arī pārējo līdzekļu un mantas izlietošana sabiedrības vajadzībām;
Sadarbojoties ar valsts un pašvaldības organizācijām, piedalīties pasākumos, kuri veltīti sabiedrības mūzikas kultūras attīstībai;
popularizēt klasisko mūziku, piesaistot jaunatnes interesi.
Telefons
+371 26470868
Pirmā skola, Biedrība
Liepāja, Ausekļa iela 9
1. Veicināt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas programmu un audzināšanas darba pilnveidošanu un attīstību;2. Nodrošināt un atbalstīt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu.3. Atbalstīt Liepājas Valsts 1.ģimnāzijas audzēkņu un pedagogu dalību projektos. Telefons
+371 29803400
TIK UN TĀ-2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 11
Uzskaites, grāmatvedības, audita un revīzijas pakalpojumi; konsultēšana nodokļu jautājumos (69.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29433513
TRANSPORTS PLUSS, IK
Liepāja, Ausekļa iela 8-7
Izbraukuma ēdināšana pēc pasūtījuma (56.21, versija 2.0) (Avots: CSP)
A'EGLE UN PARTNERI, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 3/5
Likvidēts 27.11.2013
Ziedu un augu vairumtirdzniecība (46.22, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Ziedu, augu, sēklu, mēslošanas līdzekļu, istabas dzīvnieku un to barības mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.76, versija 2.0) (Avots: GP2012, CSP)
Citur neklasificēts pasažieru sauszemes transports (49.39, versija 2.0) (Avots: GP2012)
Telefons
+371 29252136
CONTEGO SECURITY, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 2
Likvidēts 04.09.2018
Personiskās drošības darbības (80.10, versija 2.0) (Avots: GP2014, CSP)
Drošības sistēmu pakalpojumi (80.20, versija 2.0) (Avots: GP2014)
Telefons
+371 29211164
Draugs draugam
Liepāja, Ausekļa iela 9
Likvidēts 06.11.2007
Demokrātiskas, veselīgas un aktīvas jaunās paaudzes
audzināšana un veidošana.
LABAIS, Bērnu izglītības un interešu centrs
Liepāja, Ausekļa iela 10-2
Likvidēts 23.11.2000
Pārējā citur neklasificēta pieaugušo izglītība (80.42, versija 1.0) (Avots: CSP)
OMNIBUS, Mācību un konsultāciju centrs
Liepāja, Ausekļa iela 9
Likvidēts 20.11.2007
Veicināt jauniešu un pieaugušo papildizglītību. Telefons
+371 63423461
PIE KAMĪNA, V.Jerohinas kafejnīca
Liepāja, Ausekļa iela 8
Likvidēts 23.01.1995
sabiedriskā ēdināšana
tirdzniecības-starpniecības darbība
PROSPEKTS, Garāžu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
Liepāja, Ausekļa iela 4-3
Likvidēts 24.08.1999
Citur neklasificētu organizāciju darbība (94.99, versija 2.0) (Avots: CSP)
RESPEKTS 2, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Ausekļa iela 3/5
Likvidēts 27.07.2010
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Rungovska individuālais uzņēmums
Liepāja, Ausekļa iela 6 - 7
Likvidēts 29.05.2018
daiļamatniecības apmācības kursi
rokdarbu darbnīca un veikals
cepuru darbnīca un veikals
modes salons
ārējā ekonomiskā darbība
sabiedriskā ēdināšana
sadzīves pakalpojumi
galdniecība
tirdzniecība un starpniecība
autoservisa un transporta pakalpojumi
lauksaimniecības produktu ražošana un realizācija
Saveauto, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Liepāja, Ausekļa iela 3/5 - 2
Likvidēts 02.02.2017
Automobiļu un citu vieglo transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 29387711
Vārtājas lanka, SIA
Liepāja, Ausekļa iela 8 - 15
Likvidēts 21.09.2017