Ausekļa iela 1, Aloja, Limbažu novads, LV-4064

57° 45' 52.51053348", 24° 52' 36.81374952"

Limbažu nov., Aloja, Ausekļa iela 1
Veicināt Alojas Ausekļa vidusskolas (turpmāk tekstā- Skola) mācību procesa attīstību, mācību programmu pilnveidošanu, materiāli tehniskās bāzes uzlabošanu un modernizāciju;
Materiāli atbalstīt un prēmēt Skolas labākos skolēnus un skolotājus;
Veicināt Skolas pedagogu kvalifikācijas un izglītības līmeņa celšanu;
Veicināt Skolas audzēkņu jaunrades projektus, konkursus skolēnu redzesloka un intelekta paplašināšanai;
Veicināt Skolas skolnieku ārpusskolas interešu izglītību, sporta, kultūras un citas aktivitātes;
Sekmēt Skolas mācību procesa modernizāciju un informatizāciju, radoša darba atmosfēras radīšanu;
Piedalīties Skolas teritorijas, interjera un vides uzlabošanā.
Limbažu rajons, Aloja, Ausekļa iela 1
Likvidēts 29.11.2007
Kluba biedru un citu iedzīvotāju veselīgas atpūtas organizēšana fizisko un
garīgo darbaspēju atjaunošanai un paaugstināšanai;
fiziski aktīva dzīves veida popularizācija;
sporta veidu attīstības sekmēšana;
demokrātijas principu un vispārcilvēcisko vērtību ievērošana fiziskajā
kultūrā, sportā un citās dzīves sfērās;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Telefons
+371 64031108
Limbažu rajons, Aloja, Ausekļa iela 1
Likvidēts 31.10.2007
Veicināt Alojas Ausekļa vidusskolas attīstību un
pilnveidot skolas materiāli tehnisko bāzi;
kooperēt līdzekļus skolas sporta zāles rekonstrukcijai un mācību līdzekļu
iegādei;
materiāli atbalstīt konkrētas izglītības programmas, skolotāju
tālākizglītību un skolēnu dalību konkursos, sacensībās, olimpiādēs un citās
aktivitātēs.

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution