"Augstkalne", Ambeļu pagasts, Augšdaugavas novads, LV-5438

56° 5' 1.98355236", 26° 53' 44.94311736"

Augšdaugavas nov., Ambeļu pag., "Augstkalne"
Sludināt Evaņģēliju, svēti glabājot ar Svētā Gara palīdzību atklāto patiesību, to dziļāk pētot, uzticīgi sludinot un paskaidrojot;
sludināt morāles principus (arī attiecībā uz sociālo kārtību), spriest par visu, kas attiecas uz cilvēciskās personas pamattiesībām un dvēseles pestīšanu;
izplatīt svēto liturģiju, veicot dievišķo kultu un svētdarot katoļticīgo tautu

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution