57° 3' 4.31244", 24° 3' 58.02408"

Šī adrese vairs nav aktuāla!


A.O.I., AS
Rīga, Audupes iela 15/17
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26171035
Auda Storage, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26534493
Cafe Auda, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 67242050
Euro Oil Services, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Jahtklubs Auda
Rīga, Audupes iela 15/17
Veicināt Latvijas Republikas iedzīvotāju pievēršanos burāšanai;Apvienot burātājus, jahtu īpašniekus un citus interesentus, organizēt tiem sporta un sabiedriskos pasākumus;Sekmēt kvalificētu jahtu un motora jahtu vadītāju sagatavošanu;Sekmēt kvalificētu burāšanas sacensību tiesnešu sagatavošanu;Sekmēt kvalificētu jahtu apmērīšanas sistēmu;Sadarbībā ar privātpersonām, uzņēmumiem un organizācijām, organizēt reklāmas, aktīvās atpūtas un sporta pasākumus;Piesaistīt jahtklubam jaunus biedrus;Organizēt burāšanas sporta sacensības, tālos jūras pārgājienus un sabiedriskus pasākumus;Apvienot motora laivu un motora jahtu īpašniekus, ar to atbalstu organizējot jūras pārgājienus un sporta pasākumus. Telefons
+371 26114414
Kurzemes zvejnieks
Rīga, Audupes iela 15/17
pasākumi zivju produktu vērtības palielināšanā, kā arī dažādu inovāciju ieviešana zivju pirmapstrādē un realizācijā. Telefons
+371 29454074
Latvijas Atpūtas Kuģošanas Nozares Asociācija
Rīga, Audupes iela 15/17
Atpūtas kuģošanas nozares konkurētspējas paaugstināšana, padarot to par nopietnu spēlētāju globālā tirgū
Latvijas Burāšanas federācija
Rīga, Audupes iela 15/17
Koordinēt burāšanas sportu un veicināt tā attīstību Latvijā:pārstāvēt burāšanas sporta intereses Latvijas Republikas valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī sporta biedrībās (LSFP, LOK u.c.);popularizēt un sekmēt burāšanas sporta un burāšanas kustības attīstību Latvijā, tai skaitā sekmēt cilvēku ar īpašām vajadzībām iesaistīšanos burāšanas sportā;veikt nepieciešamo saimniecisko darbību, lai nodrošinātu burāšanas sporta attīstību valstī;organizēt olimpisko klašu un visu Latvijā apzināto burāšanas sporta veidu attīstību;organizēt sporta sacensības burāšanā (tai skaitā bērniem, skolēniem un jauniešiem);organizēt bērnu un jauniešu apmācību burāšanas sportā, kā arī organizēt pieaugušo apmācību visa veida jahtu vadītāju un kapteiņu kvalifikācijas kursos, veicinot burāšanas tradīciju un ētikas normu ievērošanu;godprātīgi veikt Latvijas Republikas normatīvajos aktos deleģētās funkcijas un pienākumus;ieviest kopīgus kvalifikācijas, jahtu apmērīšanas un starptautiskos burāšanas sacensību noteikumus;sastādīt kopīgu burāšanas sporta sacensību kalendāro plānu;izšķirt apelācijas par sacensību protestu komitejas lēmumiem;izšķirt strīdus un sūdzības starp LBF biedriem; Telefons
+371 26534493
MEG AKVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Citur neklasificētie specializētie būvdarbi (43.99, versija 2.0) (Avots: CSP, VID)
Telefons
+371 67345142
+371 26175241
SANTA-S, Individuālais komersants
Rīga, Audupes iela 15/17
Citu dzīvnieku audzēšana (01.25, versija 1.1) (Avots: UR)
Pārējā mazumtirdzniecība ārpus veikaliem, stendiem un tirgiem (47.99, versija 2.0) (Avots: VID)
ALPHA BALTICA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 14.01.2019
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: CSP, GP)
Telefons
+371 26534493
AUDA, akciju sabiedrība
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 20.09.2002
Zivju un zivju produktu pārstrāde un konservēšana (15.20, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67353570
BALTIJAS INVESTĪCIJU KONSULTĀCIJAS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 17.08.2007
Finansu starpniecību papildinoša darbība, izņemot apdrošināšanu un pensiju finansēšanu (67.1, versija 1.0) (Avots: UR)
Telefons
+371 67347516
eWell, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 08.01.2018
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Datu apstrāde, uzturēšana un ar to saistītās darbības (63.11, versija 2.0) (Avots: GP)
Telefons
+371 20039203
INZUMS, Viena īpašnieka sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 19.12.1997
kuģu remonts
transporta pārvadājumi
preču ražošana
tirdzniecība
ārējā ekonomiskā darbība
pasažieru un kravu pārvadājumi
zivju produkcijas ražošana un realizācija
sadzīves pakalpojumi
remonts
u.c. statūtos paredzētā darbība
Telefons
+371 67347518
MUSSA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 12.12.1997
ūdenslīdēju darbi
hidrotehnisko būvju celtniecība, apsekošana un remonts
kuģu zemūdens daļas apskate un remonts
tirdzniecība
starpniecība
lauksaimniecības produktu ražošana, iegāde, pārstrāde un realizācija
būvmateriālu ražošana
remonta-celtniecības darbi
autotransporta pakalpojumi
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
noliktavu pakalpojumi
u.c. statūtos paredzētā darbība

NEPTUNS, Kuģu aģentēšanas firma SIA
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 15.06.2009
Pārējo transporta aģentūru darbība (63.40, versija 1.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 29174886
RMC AUDA, Paju sabiedrības "AUDA" uzņēmums
Rīga, Audupes iela 15/17
Reorganizēts 27.11.2000
mežizstrāde
kuģu remonts
tehnoloģisko iekārtu remonts un izgatavošana
laivu un mazizmēra kuģu izgatavošana
remonta-celtniecības darbi
autotransporta tehniskā apkalpe, remonts
transporta pakalpojumi
projektēšana
tirdzniecība un starpniecība
pārstāvniecības funkcijas
noliktavu pakalpojumi
tirdzniecība ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem
importa un eksporta operācijas
u.c. statūtos paredzētā darbībaTelefons
+371 67347374
VĀCU TIRDZNIECĪBAS NAMS RĪGĀ, SIA
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 12.03.2007
Pārējo pārtikas produktu vairumtirdzniecība, ieskaitot zivis, vēžveidīgos un moluskus (51.38, versija 1.0) (Avots: CSP)
ZIVTIŅA, Atklātais sabiedriskais fonds
Rīga, Audupes iela 15/17
Likvidēts 25.10.2007
Sniegt palīdzību biedriem, kuri nokļuvuši grūtos apstākļos;
popularizēt savstarpējās palīdzības principus un veicināt jaunu biedru
piesaistīšanu;
atmaksājamas un neatmaksājamas finansiālas palīdzības sniegšana;
sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām;
informācijas apkopošana un izplatīšana;
semināru, izstāžu un citu profesionālu pasākumu organizēšana.