Audēju iela 16, Rīga, LV-1050

56° 56' 52.37007252", 24° 6' 46.34920008"

Rīga, Audēju iela 16
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 16 - 1
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67357392
Rīga, Audēju iela 16
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 16 - 5
Līdzdalība vienota Latvijas virsnieku korpusa pilnveidošānā, lai celtu Nacionālo bruņoto spēku kaujas spējās, disciplīnu un morāli; vienot Latvijas virsniekus kopējam neatkarīgas Latvijas aizsardzības darbam; stiprināt Latvijas karavīru valstiskā pienākuma apziņu un Tēvzemes mīlestību; ieviest patriotiskās tradīcijas karavīru un tautas kopības apziņā; veicināt virsnieku profesionālo izaugsmi, pašizglītību un apziņu, ka Latvijas virsnieks jebkurā vietā un jebkuros apstākļos ar savu stāju ir atbildīgs ne tikai par savu, bet arī par visas latviešu tautas un Latvijas valsts godu un cieņu; iepazīstināt NBS karavīrus un sabiedrību ar Latvijas armijas vēsturi, latviešu karavīru likteņiem no Brīvības cīņām līdz neatkarības atgūšanai, ar Zemessardzes un NBS izveidi pēc 1991.gada, ar aktuālo starptautisko situāciju, ar Latvijas, Eiropas Savienības un NATO vērtībām 21.gadsimtā, kā arī piedalīties jaunatnes patriotiskajā audzināšanā; sniegt Apvienības biedru zināšanas, dienesta un kauju pieredzi NBS vienībām, rezerves militāro apmācību dalībniekiem; veicināt jaunatnes militāri patriotisko organizāciju (jaunsargu, skautu u.c) darbību, sniedzot tām praktisku palīdzību organizēšanas un apmācību darbā; attīstīt sakarus ar draudzīgu valstu līdzīgām organizācijām un piedalīties virsnieku organizāciju starptautiskos pasākumos; vākt un apkopot vēsturiskos materiālus par latviešu karavīru cīņām,Latvijas armijas virsnieku likteņiem karā un okupantu ieslodzījumu nometnēs. Iepazīstināt ar šiem materiāliem sabiedrību, veicināt to publicēšanu; piedalīties latviešu karavīru kauju un apbedījumu vietu apzināšanā un sakopšanā; aizstāvēt savu biedru un viņu ģimenes locekļu intereses un tiesības, rūpējoties par biedru labklājību, sniegt juridiska rakstura konsultācijas un palīdzību sociālo jautājumu risināšanā.
Rīga, Audēju iela 16
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67070101
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 11.06.2008
Apģērbu un apavu vairumtirdzniecība (51.42, versija 1.1) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 03.10.2008
Pārējā sporta darbība (92.62, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 02.09.2003
pašražotās produkcijas izlaide
mazumtirdzniecība
sabiedriskā ēdināšana
reklāma
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 20.05.2005
Sekmēt un atbalstīt Latvijas ekonomisko
attīstību;
sekmēt ārvalstu investīcijām labvēlīgas ekonomiskās un tiesiskās bāzes
radīšanu Latvijā;
sekmēt Latvijas tēla veidošanu ārpus tās robežām, kā ārvalstu investīcijām
labvēlīgu valsti;
piesaistīt ārvalstu investorus ievērojamu investīciju projektu realizācijai
Latvijā;
sekmēt Latvijas izaugsmi par ārvalstu uzņēmējsabiedrību darbības centru;
sadarboties ar Latvijas Republikā reģistrētām politiskajām organizācijām
Fonda mērķu sasniegšanai;
regulāri rīkot sabiedriski publiskus pasākumus par aktuāliem ārvalstu
uzņēmēju problēmu jautājumiem Latvijas Republikā;
u.c. statūtos paredzētā darbība.
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 25.04.2017
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16-216
Likvidēts 15.04.2011
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Datu avots: GP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 07.02.2007
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 23.10.2018
Citu preču mazumtirdzniecība stendos un tirgos (47.89, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 16.05.2007
tirdzniecības objektu projektu izstrāde
mazum-, vairumtirdzniecība
investīciju projektu izstrādāšana un realizācija
biznesa informācijas ievākšana un izplatīšana
valūtas pirkšana un pārdošana
ārējā ekonomiskā darbība
u.c. statūtos paredzētā darbība
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 19.10.2009
Finanšu noma (65.21, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (52.1, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Holdingkompāniju darbība (74.15, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (74.14, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana (70.32, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (70.31, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Darbības ar nekustamo īpašumu uz līguma pamata vai par atlīdzību (70.3, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Sava nekustamā īpašuma izīrēšana un iznomāšana (70.20, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Sava nekustamā īpašuma pirkšana un pārdošana (70.12, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Nekustamā īpašuma mērķprojekti (70.11, versija 1.1) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 11.12.2012
Citur neklasificēta mēbeļu, apgaismes ierīču un mājsaimniecības priekšmetu mazumtirdzniecība (52.44, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 31.03.2010
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 20.12.2017
Citur neklasificēta pārtikas mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 21.03.2002
Restorāni (55.30, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 11.12.2007
Pārējā mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (52.48, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 07.04.2005
Izmeklēšana un drošības pasākumi (74.60, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 19.10.2009
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 19.10.2009
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 19.10.2009
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 14.02.2003
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 03.10.2006
Spēļu un rotaļlietu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.65, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 16
Likvidēts 09.09.2009
Tekstilizstrādājumu vairumtirdzniecība (46.41, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 29.12.2016
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 01.02.2001
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kur pārsvarā ir pārtika, dzērieni vai tabaka (52.11, versija 1.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 16
Reorganizēts 29.12.2016
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution