Audēju iela 15 - 4, Rīga, LV-1050

56° 56' 49.99001532", 24° 6' 46.52457156"

Rīga, Audēju iela 15 - 4
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 29210333
E-pasts
maris@melkisis.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Finanšu starpniecības pakalpojumi, programmatūru izstrāde
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Elektroenerģijas apgāde (35.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Elektroenerģijas tirdzniecība (35.14, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Telefons
+371 27337722
E-pasts
alexela@alexela.lv
info@220energia.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Citur neklasificētas finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu (64.99, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Lidaparātu, kosmisko aparātu un to iekārtu ražošana (30.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Kabeļu telekomunikācijas pakalpojumi (61.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
BFAA mērķis ir izveidot brīvprātīgu pašpārvaldes licencēšanas sistēmu, kas ir saistīta ar ieguldījumu pakalpojumu un apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumu sniegšanu Baltijas valstīs - Igaunijā, Latvijā, Lietuvā - ar nolūku ieviest vienotus tirgus standartus un kvalifikācijas prasības personām, kuras sniedz ieguldījumu pakalpojumus un personām, kas ir iesaistītas apdrošināšanas izplatīšanā. BFAA mērķis ir sasniegt regulatoru, tirgus dalībnieku un citu ieinteresēto personu visās trīs Baltijas valstīs atzīšanu un uzticību BFAA licencēšanas procesam un arī BFAA kā organizācijai.
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Fondu pārvaldīšana (66.30, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Operācijas ar vērtspapīriem (66.12, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67065686
E-pasts
baronacentrs@bptam.com
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Telefons
+371 20161773
E-pasts
info@batxfly.com
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Centrālo biroju darbība (70.10, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Kravu dzelzceļa transports (49.20, versija 2.0) (Datu avots: VID)
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: ZO.LV)
Telefons
+371 67331273
+371 29473102
+371 20004685
E-pasts
info@globaltrading.lv
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecība (46.73, versija 2.0) (Datu avots: VID, ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Datu avots: CSP)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Interneta portālu darbība (63.12, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67031998
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Citu inženiersistēmu montāža (43.29, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Rīga, Audēju iela 15 - 4
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Datu avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 67035395

Datu avots un licence: Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmas dati, atvērto datu licence Creative Commons Attribution