Audēju iela 14 - 3, Rīga, LV-1050

56° 56' 50.79543324", 24° 6' 45.8777646"

Rīga, Audēju iela 14 - 3
Pulksteņu un juvelierizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.77, versija 2.0) (Avots: VID)
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67326106
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67223532
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67223532
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Specializētie projektēšanas darbi (74.10, versija 2.0) (Avots: VID)
Tirgus un sabiedriskās domas izpēte (73.20, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Nekustamā īpašuma pārvaldīšana par atlīdzību vai uz līguma pamata (68.32, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 66100544
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (77.39, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Citur neklasificēti individuālie pakalpojumi (96.09, versija 2.0) (Avots: VID)
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 66100544
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Elektroenerģijas ražošana (35.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 66100543
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Arhitektūras pakalpojumi (71.11, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29584903
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29143141
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Veselības aprūpes, izglītības, kultūras un citu sociālo pakalpojumu nodrošināšanas koordinēšana, izņemot sociālo apdrošināšanu (84.12, versija 2.0) (Avots: VID)
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359359
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359359
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Biroja tehnikas un iekārtu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ieskaitot datorus) (77.33, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67326105
Rīga, Audēju iela 14 - 3
1. Apzināt Latvijas bērnus bāreņus un bez vecāku gādības palikušus bērnus, kas atrodas aizbildnībā, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kā arī bērnus invalīdus speciālās internātskolās un slimnīcās;
2. Apzināt bērnus un viņu aprūpes personas, kuriem nepieciešams atbalsts ģimenes disfunkcionalitātes novēršanai;
3. Apzināt vecos ļaudis, kam nepieciešama aprūpe, kas atrodas pansionātos, slimnīcās, kā arī citās aprūpes iestādēs;
4. Veikt dažādu aktivitāšu kopumu ar mērķi Latvijā izveidot hospisu vai paleatīvās aprūpes centru.
Telefons
+371 29811005
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29143141
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Mākslinieciskā jaunrade (90.03, versija 2.0) (Avots: VID)
Cita izklaides un atpūtas darbība (93.29, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 24400008
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Pārējās transporta palīgdarbības (52.29, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Degvielas, rūdas, metāla un rūpniecisko ķīmikāliju vielu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.12, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Degvielas, cietā, šķidrā un gāzveida kurināmā un līdzīgu produktu vairumtirdzniecība (46.71, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Cauruļvadu transports (49.50, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Uzglabāšana un noliktavu saimniecība (52.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Kravu iekraušana un izkraušana (52.24, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Sauszemes transporta palīgdarbības (52.21, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 26461615
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava nekustama īpašuma pirkšana un pārdošana (68.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29472420
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67223532
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 67223532
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29143141
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359794
Rīga, Audēju iela 14 - 3
nodrošināt dzīvojamās mājas Nītaures ielā 3, Rīgā, LV-1013, pārvaldīšanu un apsaimniekošanu, nama pienācīgu uzturēšanu, tehniskās ekspluatācijas, dzīvojamo un koplietošanas telpu lietošanas un piemājas teritorijas uzturēšanas kārtību, kā arī apmierināt citas Biedrības biedru vajadzības, kas saistītas ar dzīvokļu un dzīvojamo namu koplietošanas telpu izmantošanu
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Holdingkompāniju darbība (64.20, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 23551018
Rīga, Audēju iela 14 - 3
Konsultēšana komercdarbībā un vadībzinībās (70.22, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67359358