• lv

Atbrīvošanas aleja, Rēzekne

56° 30' 47.04624", 27° 20' 5.3483999999999"

AAA, IK
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 139
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 65733697
+371 29198920 mob. tel.
E-pasts
andris_a_a@inbox.lv
AGA Agency, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 163
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, apavu un ādas izstrādājumu vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.16, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AIVIKS, Rēzeknes pilsētas V.Rubulnieces daudznozaru individuālais uzņēmums
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 140
Lietotu preču mazumtirdzniecība veikalos (47.79, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64637671
Akciju sabiedrības "Moda Kapitāls Rēzeknes filiāle"
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 116-3
AKCIJU SABIEDRĪBAS "RĒZEKNES DZIRNAVNIEKS" ARODBIEDRĪBA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 167
Paust, pārstāvēt un aizstāvēt savu biedru darba, profesionālās un ekonomiskās tiesības un intereses saskaņā ar likumu "Par arodbiedrībām" Telefons
+371 64634329
Alejas investīcijas, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 163
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26498925
AĻFA, Rēzeknes Golubeva individuālais uzņēmums
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 64 - 3
dažādu pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem
starpniecības tirdzniecība,komisijas tirdzniecība
celtniecības darbi,ārējā ekonomiskā darbība
dažāda veida tehnikas izgatavošana
Alitera, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 130A
Apģērbu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.71, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 20320131
ALKOLAND, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 117 - 2
Mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos, kuros galvenokārt pārdod pārtikas preces, dzērienus vai tabaku (47.11, versija 2.0) (Avots: GP2015, CSP)
Telefons
+371 28340054
ALMIK, IK
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 30D
Pilsētas un piepilsētas pasažieru sauszemes pārvadājumi (49.31, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Altera Pars, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26138122
ALUS CIENĪTĀJU KLUBS, Fjodora Čulkova individuālais uzņēmums
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 130
tirdzniecība
transporta pakalpojumi
lauksaimniecības produktu pārstrāde
ārējā ekonomiskā darbība
Amber Systems, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98
Citi informācijas tehnoloģiju un datoru pakalpojumi (62.09, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 27852300
ANTRANS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 75 - 2
Kravu pārvadājumi pa autoceļiem (49.41, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 26139500
ANVILI, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 82 - 9
Pārējā mazumtirdzniecība nespecializētajos veikalos (47.19, versija 2.0) (Avots: VID)
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 64622822
+371 64622068
ARLETOVA, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 90
Restorānu un mobilo ēdināšanas vietu pakalpojumi (56.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29478065
Armedin, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 120 - 3
Frizieru un skaistumkopšanas pakalpojumi (96.02, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29455087
A RUM, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 149 - 10
Mežsaimniecības palīgdarbības (02.40, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29476787
AS "SEB banka" Rēzeknes, filiāle
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81
Cita monetārā starpniecība (64.19, versija 2.0) (Avots: CSP, ZO.LV)
Telefons
+371 64622415
Atbalsta un izglītības centrs "Izaugsme"
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 98
Nodrošināt informatīvās, izglītojošās, psiho-sociāli atbalstošas palīdzības pakalpojumu sniegšanu Latvijas valsts teritorijā sociālā darba speciālistiem.
Organizēt izglītojoši atbalstošus pasākumus bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem, t.sk riska grupām: personām ar īpašām vajadzībām, bezdarbniekiem u.c. mērķa auditorijām.
Realizēt interešu (neformālās) un profesionālās izglītības programmas.
Veicināt mūžizglītības pieejamību sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām konkurētspējas palielināšanai un nodarbinātības veicināšanai (jauniešu un pieaugušo (turpmāk izglītojamo) izglītības programmu īstenošana.
Nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos.
Piesaistīt klausītājus attiecīgo iemaņu veidošanai atbilstoši izvēlētajai mācību programmai.
Organizēt tematiskus seminārus, kursus, lekcijas zināšanu un kompetenču pilnveidei.
Radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei.
Personības attīstības stimulēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Atbalstīt jebkura veida aktivitātes, kas vērstas uz sociālā atbalsta sniegšanu sociālā riska grupām: bezdarbniekiem, pensionāriem, personām ar īpašām vajadzīgām u.c. mērķa auditorijām.
Brīvprātīgā darba popularizēšana un organizēšana.
Darba prakses organizēšana studentiem administratīvā, organizatoriskā un sociālā darba iemaņu iegūšanai.
Projektu izstrāde un realizēšana sociālajās, izglītības un nodarbinātības veicināšanas jomās Biedrības mērķu sasniegšanai un darbības kapacitātes veicināšanai.
Sociālās partnerības stiprināšana lokālajā, reģionālajā līmenī, ar pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm, kā arī jaunās sadarbības veicināšana Eiropas līmenī.
Telefons
+371 29329393
ATLANT, IK
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 112 - 24
Tekstilizstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.51, versija 2.0) (Avots: CSP)
AT & RB SURVEY, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 108 - 29
Inženierdarbības un ar tām saistītās tehniskās konsultācijas (71.12, versija 2.0) (Avots: VID, ZO.LV)
Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (74.90, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Datorprogrammēšana (62.01, versija 2.0) (Avots: CSP)
Telefons
+371 26419962
E-pasts
info@atrbsurvey.lv
ATTIMO, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 46A
Plaša sortimenta preču vairumtirdzniecības starpnieku darbība (46.19, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 67202138
AURUMS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81
Tulkošanas un tulku pakalpojumi (74.30, versija 2.0) (Avots: VID, CSP, ZO.LV)
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Būvniecības projektu izstrādāšana (41.10, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība (41.20, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Starpniecība darbībā ar nekustamo īpašumu (68.31, versija 2.0) (Avots: ZO.LV)
Telefons
+371 27730677 Vadība
+371 28705597 Birojs
E-pasts
aurum.s@inbox.lv
AUTOBIZNESS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Rēzeknes pilsētas firma
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 162a
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64632870
+371 29211722
Autoskola Altera, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 81
Transportlīdzekļu vadītāju apmācība (85.53, versija 2.0) (Avots: VID)
Telefons
+371 26138122
"Avance" Attīstības un valodu centrs
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 120 - 1
atbalstīt jebkura veida aktivitātes, kuras stiprina sabiedrības saliedētību, toleranci;
veikt izglītošanas darbu iedzīvotāju vidū par sabiedrībai aktuālajiem jautājumiem demokrātijas nostiprināšanā un pilsoniskas sabiedrības veidošanai Latvijā;
realizēt interešu (neformālās) un profesionālās izglītības programmas;
veicināt mūžizglītības pieejamību sociāli neaizsargātajām iedzīvotāju grupām konkurētspējas palielināšanai un nodarbinātības veicināšanai ((jauniešu un pieaugušo (turpmāk izglītojamo) izglītības programmu īstenošana);
nodrošināt izglītojamiem kvalitatīvas zināšanas, sekmējot viņu konkurētspēju pašreizējos sociālekonomiskajos apstākļos, dot ieguldījumu izglītības kvalitātes uzlabošanā;
piesaistīt, nodrošināt un sekmēt klausītājus attiecīgo iemaņu veidošanā atbilstoši izvēlētajai mācību programmai;
radīt atbilstošus priekšnosacījumus izglītojamo radošai izaugsmei;
organizēt tematiskus seminārus, kursus, lekcijas zināšanu un kompetenču pilnveidei;
atbalstīt jebkura veida aktivitātes, kas vērstas uz mūsdienu un tradicionālās kultūras stiprināšanu un saglabāšanu;
veicināt mūžizglītības attīstību mūsdienu un tradicionālās kultūras jomā;
bērnu, jauniešu un pieaugušo brīva laika organizēšana, personības attīstība, intelektuālās kustības attīstība lokālajā līmenī;
personības attīstības stimulēšana bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū;
bērnu un jauniešu nometņu organizēšana;
brīvprātīgā darba popularizēšana un organizēšana;
darba prakses organizēšana studentiem administratīvā un organizatoriskā darba iemaņu iegūšanai;
projektu izstrāde un realizēšana sociālajās, izglītības un nodarbinātības veicināšanas jomās, projektu, kuri atbilst darbinieku, pasniedzēju un apmācāmo mūžizglītības vajadzībām izstrāde un realizēšana Biedrības darbības kapacitātes veicināšanai.
sociālās partnerības stiprināšana lokālajā un reģionālajā līmenī, ar pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, valsts iestādēm, kā arī jaunās sadarbības veicināšana profesionālās pieredzes gūšanas nolūkos Eiropas līmenī;
sporta, atpūtas un kultūras pasākumu organizēšana;
veselīga dzīvesveida popularizēšana;
mākslas izstāžu organizēšana.
Telefons
+371 27844066
AVANTE T, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 105 - 18
Apavu un ādas izstrādājumu mazumtirdzniecība specializētajos veikalos (47.72, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 29415297
+371 29522700
AV Legal, SIA
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 164 - 106
Juridiskie pakalpojumi (69.10, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
AVOTS, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 121B
Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana (68.20, versija 2.0) (Avots: VID, CSP)
Telefons
+371 64636183
+371 26550551